نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۱۰۸ نتیجه (۰.۰۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF امکان سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرآیندهای بازاریابی... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7273_9f44cdc26ab62b2e2e653696f... ۱۳۹۶/۲/۱۱ -  اجتماعی فضاي مجازي توجه دارد کـالا نظرات موجود در وبگاه دیجی. ست انظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزري هایی که کفایت نظـري لازم بـراي روش نظریـه داده بنیـاد با...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39104698-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۹ -  این پژوهش در جهت پاسخگویی به سوالاتی از قبیل بررسی و تبیین عوامل موثر بر وفاداری به برند در شرکت دیجی کالا، بررسی تاثیر سودمندی ادراک شده بر مشارکت کاربران در شرکت...  
فهرست استنادهای مقاله شناسايي افراد موثر در تبليغات توصيه اي در بستر... https://www.sid.ir/fa/journal/Supporting.aspx?id=318396 ۱۳۹۷/۸/۷ -  . فارسی English فهرست استنادهای مقاله شناسايي افراد موثر در تبليغات توصيه اي در بستر شبکه هاي اجتماعي آنلاين (مطالعه موردي: شبکه اينستاگرام شرکت ديجي کالا) اطلاعاتی...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13970926 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... http://forsatnet.ir/images/pdf/13970926_all.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۷ -  در بازتوزیع هم موفق نیست چون آن چیزی که حاصل مازاد اقتصادی نفت و مازاد اقتصادی داخلی است، یا غارت می شود یا در همان بوروکراسی محدود ختم می شود. الان دولت تبدیل...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2018/09/final-web-1265.pdf ۱۳۹۷/۶/۲۵ -  دارای پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی در رشته شهرسازی. * اشخاص حقیقی دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های ذکر شده در بند ب که حداقل 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد https://thesis.iaun.ac.ir/39103266-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  سایت اینترنتی دیجی کالا به عنوان اصلی ترین بهره وران این پژوهش مد نظر قرار می گیرد که با توجه به جامع بودن معیارها، می توان مدل پیشنهادی را به کلیه سایت های خرید...  
PDF اصل مقاله (748 K) راحتی تحویل خرید آنلاین و تأثیر آن بر افزایش رضایت... http://jomm.srbiau.ac.ir/.../article_14340_f4b6c139f015d566f203... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  الکترونیکی، سایت دیجی کالا دهان به انده خرید آنلاین، رضایت مشتری، رفتار مشتری، تبلیغ :یدیکل واژگان ایران ،تهران، نشگاه پیام نور، دابازاریابی استادیار، گروه...  
PDF اصل مقاله (769 K) شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه‌ای در بستر... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61727_d7a5d816f0eecdb7126... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  نيدر فروشگاه آنلا دهيجمله اقلام به فروش رس از، پوشاك و كتاب ،يباز اسباب انواع محصولات دربارةمفصل و كامل آن يها ينقد و بررس به توان يم كالا ديجي يها يژگياز و ران،ي ـدر...  
PDF اصل مقاله (769 K) شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه‌ای در بستر... https://jitm.ut.ac.ir/.../article_61727_d7a5d816f0eecdb7126992c... ۱۳۹۶/۶/۲۷ -  نيدر فروشگاه آنلا دهيجمله اقلام به فروش رس از، پوشاك و كتاب ،يباز اسباب انواع محصولات دربارةمفصل و كامل آن يها ينقد و بررس به توان يم كالا ديجي يها يژگياز و ران،ي ـدر...  
PDF بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/187169/2/پ1860.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در تدوین و ن گارش ایهن پایهان نامهه یهاری وکه من را نیه دلسوز زحمهت ا ی یکل پدر به که در نقش استاد راهنما و یزعزر موسوی دکت آقای پهههور کهههه ر اسهههما یل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.