نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۴۵۳ نتیجه (۱.۸۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله بررسی تاثیر کیفیت وب سایت و کیفیت ارتباط بر قصد خرید با تاکید... https://www.civilica.com/Paper--IMESC03_018.html ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر مشتریان سایت دیجی کالا بودند که 374 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های کیفیت اطلاعات ادراک شده، کیفیت سیستم ادراک...  
مقاله بررسی تاثیرکیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت الکترونیک... https://www.civilica.com/Paper-JR_JRMA-JR_JRMA-2-6_012.html ۱۳۹۷/۱۲/۶ -  همچنین یافته های تحقیق حاضر، حاصل مطالعه ای است که توسط مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه های 385 نفر از کلیه کاربران سایت دیجی کالا که از طریق روش نمونه...  
مقاله بررسی تاثیر حضور برند در رسانه های اجتماعی بر تبلیغات دهان به... https://www.civilica.com/Paper-ICOCS02-ICOCS02_056.html ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمعآوری داده ها، توصیفی(پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این تحقیق ، شامل مشتریان عضو رسانه های اجتماعی شرکت دیجی کالا در...  
مقاله بررسی ادراکات دانشجویان درخصوص استفاده از تجارت الکترونیک (... https://www.civilica.com/.../Paper-MKTRCONF02-MKTRCONF02_142.ht... ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ -  این پژوهش به بررسی سایت دیجی کالا و عوامل مثبتی که سبب خرید اینترنتی دانشجویان از این سایت شده است، پرداخته است. روش تحقیق کاربردی، ماهیت داده ها کمی و روش گرداوری...  
استفاده کردن از سیستم های توصیه گر برای انتشار صریح دانش در سایت دیجی... https://www.civilica.com/.../Printable-IKMC07_290=استفاده-کردن-... ۱۳۹۶/۴/۳ -  در این پژوهش یک سیستم توصیه گر اشتراکی را که در یک محیط مدیریت دانش برای زمینه های تجارت الکترونیک در فروشگاه دیجی کالا استفاده می شود بتفصیل شرح می دهیم؛ و یافته...  
بررسی تاثیر رضایت بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیلگر تجربه خرید... https://www.civilica.com/.../Printable-AMSCONF03_476=بررسی-تاثی... ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  جامعه آماری این تحقیقخریداران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا میباشند . در پژوهش حاضر با توجه به مشخص نبودن تعداد اعضای جامعه به کمک فرمول کوکران حجم نمونه 390 نفر...  
مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند... https://www.civilica.com/Paper-DHCONF04-DHCONF04_019.html ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  جامعه آماری این تحقیق مشتریان سایت دیجی کالا می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پر سشنامه بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد برر سی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل...  
مقاله بررسی نقش اعتماد مصرف کننده بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش... https://www.civilica.com/Paper-EMCONF06-EMCONF06_116.html ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  جامعه آماری این تحقیق را مشتریان دیجی کالا در مشهد تشکیل می دهند. برای تعیین روش نمونه گیری پس از مشورت با اساتید روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شد. بر...  
بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی در تجارت الکترونیکی (ارائه مدل... https://www.civilica.com/.../Printable-ICMNG01_183=بررسی-عوامل-... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  از اینرو هدف اصلی مقاله بررسی عوامل موثر بر وفاداری، رضایت و اعتماد الکترونیکی می باشد. بدین منظور شرکت دیجی کالا که ارائه کننده خدمات مناسب حال مصرفکنندگان جهت...  
مقاله بررسی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتری در صنعت... https://www.civilica.com/Paper--ICISE02_004.html ۱۳۹۶/۲/۲۵ -  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتری در صنعت خدمات مبتنی بر وب؛ مطالعه موردی سایت دیجی کالا پیمان کواکب - دانشجوی کارشناسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.