نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۵۲۳ نتیجه (۰.۲۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مدل وفاداری مشتری برای سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک-دانشگاه... http://journals.atu.ac.ir/.../article_10379_8922462532b81104b77... ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  گر تجارت الکترونیک است های توصیه مشتری در سیستم گر های توصیه ارتقاء وفاداری مشتری در سیستمتواند موجب رضایت از محصولات پیشنهادی، می گر کمک های توصیه مدل پیشنهادی،...  
PDF اصل مقاله (769 K) شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه‌ای در بستر... https://journals.ut.ac.ir/.../article_61727_d7a5d816f0eecdb7126... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  نيدر فروشگاه آنلا دهيجمله اقلام به فروش رس از، پوشاك و كتاب ،يباز اسباب انواع محصولات دربارةمفصل و كامل آن يها ينقد و بررس به توان يم كالا ديجي يها يژگياز و ران،ي ـدر...  
PDF اصل مقاله (769 K) شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه‌ای در بستر... https://jitm.ut.ac.ir/.../article_61727_d7a5d816f0eecdb7126992c... ۱۳۹۶/۶/۲۷ -  نيدر فروشگاه آنلا دهيجمله اقلام به فروش رس از، پوشاك و كتاب ،يباز اسباب انواع محصولات دربارةمفصل و كامل آن يها ينقد و بررس به توان يم كالا ديجي يها يژگياز و ران،ي ـدر...  
PDF بررسی عوامل موثر بر تجربه آنلاین مشتری و شناسایی تاثیر آن بر درگیری... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/187169/2/پ1860.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در تدوین و ن گارش ایهن پایهان نامهه یهاری وکه من را نیه دلسوز زحمهت ا ی یکل پدر به که در نقش استاد راهنما و یزعزر موسوی دکت آقای پهههور کهههه ر اسهههما یل...  
PDF بررسی میزان لذت زندگی در ساختمان های پایدار http://www.memarishenasi.ir/files/.../r_401_200429193252.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  برساند حداقل به را فسیلی سوخت های به ساختمان ممکرن حرد ترا را جدید منابع از استااده میزان که شوند طراحی ای گونه به بایستی هاساختمان جدید منابع از استااده کاهش:سوم...  
PDF گزارش یکصد روزه چکیده ای از مهمترین فعالیت ها در دولت... http://www.razavi.rmto.ir/.../گزارش یکصدروزه دولت 12.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۹ -  میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک در 4 ماه اول سال 6931 . ۴ معادل 6.3 درصد رشد داشته است. ترانزیت کالاهای داخلی 402 میلیون تن، و کالاهای جاده ای 9.4...  
PDF گزارش 100 روزه فعالیت دولت دوازدهم-وزارت دادگستری https://www.justice.ir/.../File.aspx?FileId=a2354ef5-66b8-4d24-... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  کوچک‌در‌4‌ماه‌اول‌سال‌6931‌. کالاهای‌داخلی‌402‌میلیون‌تن،‌و‌ کالاهای‌جاده‌ای‌9.4‌میلیون‌تن‌بوده‌ که‌4.8‌. با‌1231‌میلیون‌دلار‌و‌ تولید‌سالیانه‌8942‌. ۰۱ تسهیل...  
PDF اینجا-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران http://hrm.niordc.ir/uploads/گزارش_عملکرد_100_روزه.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۴ -  کوچک‌در‌4‌ماه‌اول‌سال‌6931‌. کالاهای‌داخلی‌402‌میلیون‌تن،‌و‌ کالاهای‌جاده‌ای‌9.4‌میلیون‌تن‌بوده‌ که‌4.8‌. با‌1231‌میلیون‌دلار‌و‌ تولید‌سالیانه‌8942‌. ۰۱ تسهیل...  
PDF گزارش یکصد روزه چکیــــده‌ای‌از‌مهمتــــرین‌فعالیــــت‌ها‌‌ عملکرد... https://entekhabat.moi.ir/Portal/file/.../151189167607335400.pd... ۱۳۹۶/۹/۲۱ -  کوچک‌در‌4‌ماه‌اول‌سال‌6931‌. کالاهای‌داخلی‌402‌میلیون‌تن،‌و‌ کالاهای‌جاده‌ای‌9.4‌میلیون‌تن‌بوده‌ که‌4.8‌. با‌1231‌میلیون‌دلار‌و‌ تولید‌سالیانه‌8942‌. ۰۱ تسهیل...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13970209 all-روزنامه فرصت امروز http://forsatnet.ir/images/pdf/13970209_all.pdf ۱۳۹۷/۲/۹ -  با این همه، اینک��ه اجرای برجام چه دستاوردی برای توسعه روابط بانکی ایران به ویژه با اتحادیه اروپا داشته است، موضوع «ششمین همایش تجاری... وزیر راه و شهرسازی در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.