نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۲۰۷ نتیجه (۰.۲۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود اصل مقاله http://joih1.jseas.ir/Admin/Articlefile/.../2102699528.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۴ -  عرب در تهاجم به خراسان و بلخ به ایرانی که اصالتاً ع اما مورخی دیگر برامکه را نه تنها ایرانی بلکه ) 9/5083: 5731(طبری، روزگار امارت حجاج بن یوسف ثقفی بر عراق بوده اند.  
PDF امام علی-شرکت آب و فاضلاب تهران https://tpww.ir/abfa_content/media/image/2018/.../47219_orig.pd... ۱۳۹۷/۶/۸ -  شوند و گیاهان هم سرانجام غذاى حیوانات مى گیاهى داخل مى کند؟ مگر نه این است که زندگى بر سینه جماد رشد کرده، از آن تغذیه مى آیند؟ مگر نه اینکه موجودات زنده نیز روزى...  
PDF ت هر س� ف � کــــتاب مــــــاه اسفند مـــاه هـــزار و سیصد و نـــود... http://media.nvhelal.ir/File/2018/03/1803100004.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ -  نوع نگاه اعتقادی مردم و حکمرانان ایشان در زمان ظهور اسلام ، به نحوی بروز دارد که کمترین نشانه از بهره از عقل و اندیشه را ترویج می کند . ارزش های موجود در جامعه...  
PDF دانلود-استاد خسرو شاهی https://www.khosroshahi.org/attachment/1442.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  شوند و گیاهان هم سرانجام غذاى حیوانات مى گیاهى داخل مى کند؟ مگر نه این است که زندگى بر سینه جماد رشد کرده، از آن تغذیه مى آیند؟ مگر نه اینکه موجودات زنده نیز روزى...  
  PDF امام علی-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/view/.../علی-علیه-السلام-و-قوم-عرب.pdf ۱۳۹۶/۴/۱ -  غذاى حیوانات مى گیاهى داخل مى کند؟ مگر نه این است که زندگى بر سینه جماد رشد کرده، از آن تغذیه مى آیند؟ مگر نه اینکه موجودات زنده نیز روزى به صورت جماد درمى شاره کردیم،...  
PDF نیمسال نامه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی / سال پنجم/شماره دهم /... http://srbiau.ac.ir/Files/0001.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  شهر دفن كردندرا در اين . خون پدر به بخارا لشكري گران كشيد و افراسياب را به انتقام خون پدر كشت 1.ران را نيز در همين شهر به خاك سپردندجنازه شاه تو -ن سغد بود و...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://hlit.sbu.ac.ir/article/download/1881/1879 ۱۳۹۸/۲/۶ -  )ز حاکم عراق گردیدالدوله قتلمش، و خود نی امپراتوري سلجوقی از لحاظ سیاسی، نوعی اتّحادیۀ سسـت و »به گفتۀ میس لمتون، ( 01: 0891 هاي شکایت از روزگار در ادبیات...  
PDF امام علی http://dl1.sarzaminketab.ir/science/.../5_(sarzaminketab.ir).pd... ۱۳۹۵/۲/۲۱ -  شوند و گیاهان هم سرانجام غذاى حیوانات مى گیاهى داخل مى کند؟ مگر نه این است که زندگى بر سینه جماد رشد کرده، از آن تغذیه مى آیند؟ مگر نه اینکه موجودات زنده نیز روزى...  
PDF لینک کمکی-پرواز http://up.313parvaz.ir/up/313parvaz/book/1442.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۴ -  شوند و گیاهان هم سرانجام غذاى حیوانات مى گیاهى داخل مى کند؟ مگر نه این است که زندگى بر سینه جماد رشد کرده، از آن تغذیه مى آیند؟ مگر نه اینکه موجودات زنده نیز روزى...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1363-359383.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  پژوهش ۲۹۳۱بهار ، (۷۱پياپي ) اول، شماره پنجم سال ،دوره جديد، نهمسال چهل و مدرس دانشگاه فرهنگيان دکتر فيروز آزادي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.