نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۴۴۶ نتیجه (۰.۲۹۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (310 K) ملی‌شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن بر دولت و مجلس... http://jhr.ui.ac.ir/.../article_22646_e56dbfac3aee3e58f4619721c... ۱۳۹۷/۴/۸ -  كردند تدوين نفتي امتيازات ۀدربار نويني راهبرد ،نوري السعيد وابسته دولت هدايت با ها، عراقي مجلس نمايندگان عملکرد و دولت ساختار بر ايران نفت صنعت شدن ملي چگونه كه...  
PDF مقاله عملیات مرصاد-سایت خبری بسیج پرس http://rajaee.basijpress.ir/images/upfiles/.../عملیات مرصاد.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  كه او را به اشغال كشور كويت ناچار ساخت .ارترين تصميم هايش بود كه به سقوط رژيم بعث و اشغال كشور عراق انجاميدب .آنچه پيش روي داريد، نگاهي است به يكي از عملياتهاي...  
PDF اینجا-قسم  قسم http://ghasam.ir/rajaei/p2017/images/.../عملیات مرصاد.pdf ۱۳۹۶/۵/۸ -  كه او را به اشغال كشور كويت ناچار ساخت .ارترين تصميم هايش بود كه به سقوط رژيم بعث و اشغال كشور عراق انجاميدب .آنچه پيش روي داريد، نگاهي است به يكي از عملياتهاي...  
PDF دریافت مقاله-مرکز دائر‌ه‌المعارف بزرگ اسلامی https://www.cgie.org.ir/uploads/نظام پولی مسلمانان.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۳ -  در خاص خود نبود و از درهم و دینار ایران و روم در معاملات استفاده می هاي ي دوم قرن اول هجري با اقدامات عبدالملک بن مروان خلیفه اموي سکهنیمه هاي درهم و دینار داراي...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-556-442320.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  افزون بر شرایط تحریم، در برخي موارد شکل گیري اختلال در پول جهان روا و نوسان ارزش آن ها موجب وارد شدن ضرر تجاري به یکي از طرفین تجارت خارجي مي شود؛ مثل بحران مالی...  
PDF اصل مقاله 308.17 K ضرورت و کارکردهای پیمانهای دویا چندجانبه... http://ps.ihu.ac.ir/.../article_200519_12c47ff80c236ca509275baa... ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  افزون بر شرایط تحریم، در برخي موارد شکل گیري اختلال در پول جهان روا و نوسان ارزش آن ها موجب وارد شدن ضرر تجاري به یکي از طرفین تجارت خارجي مي شود؛ مثل بحران مالی...  
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت http://opec.mop.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7b00cf64-095b-4ea3-88ae... ۱۳۹۴/۸/۷ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF فصلنامه انرژی-تابستان 91-وزارت نفت http://pmhr.mop.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7b00cf64-095b-4ea3-88ae... ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  از اين رو تحولات و گاز كه از پتانسيل لازم براي افزايش ظرفيت برخوردار است به شمار مي صنعت نفت و گاز عراق و مسائلي از قبيل ظرفيت توليد و بازسازي صنعت نفت و حضور...  
PDF مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم... http://imam.miu.ac.ir/uploads/motaleat_5__03.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۸ -  (فضــل الله، 7831: 11) می تــوان گفــت مهم تریــن امــری کــه حیــات اســماعیلیان ₪ 95 مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری را...  
  PDF مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم... http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13950128000808.pdf ۱۳۹۵/۲/۳ -  (فضــل الله، 7831: 11) می تــوان گفــت مهم تریــن امــری کــه حیــات اســماعیلیان ₪ 95 مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری را...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.