نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۲,۴۴۶ نتیجه (۰.۲۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رغ م سی-سوشیانس http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2016/.../simorq-46.pdf ۱۳۹۵/۶/۷ -  یشماره/سیمرغ به همت پژوهشگر گرامی آقای محمد مددی به »تاریخ عراق«کتاب  ی اراک به ی تاریخ منطقهزیور چاپ آراسته شد. آقای مددی که سالها در زمینه و هپژوهش و تالیف اشتغال...  
PDF اصل مقاله (543 K) http://pazhouheshha.ir/Admin/ArticleFile/ناهید حبیبی846.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  در این تحقیق این نتیجه به دست آمد که در این دوره با دو نوع مدیریت مواجه منابع کتابخانه هستیم؛ دوران افشاریه تا استقرار حکومت زندیه در شیراز، سرمایه انسانی به...  
PDF نیمسال نامه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی / سال پنجم/شماره دهم /... http://srbiau.ac.ir/Files/0001.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  شهر دفن كردندرا در اين . خون پدر به بخارا لشكري گران كشيد و افراسياب را به انتقام خون پدر كشت 1.ران را نيز در همين شهر به خاك سپردندجنازه شاه تو -ن سغد بود و...  
PDF اینجا-الگوی نظام سیاسی مطلوب الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه... http://www.talie.ir/wp-content/uploads/2018/.../document10.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۳ -  5 ها جواب پرسش اصلي خواهد بود، الگوي ارائه شده در نتيجه با نموداري ارائه برآيند پاسخ مـتن و گشته است، پارادايم حاكم بر پژوهش علل اربعه و روش تحقيق به روش توصـيف،...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://systan.beest.ir/sites/default/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pd... ۱۳۹۵/۸/۱۶ -  حاضر باشد مقداری از آن پول را برای ایذای آنهایی که او را بیرون انداختند خرج کند. )شایعه اینکه یک نیروی کرد طرفدار شاه تحت نظر تیمسار پالیزبان در عراق تشکیل می شود رواجش...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/culture/article/download/.../4396 ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  جا که بدو توصیه شده بود که ۰۷با ق یکی از عالمان نیشابور مسند احمد و فوائد ابوبکر شافعی را سماع کند، در بغداد به نزد ابن المذھب رفت. او برای ھا دینار اجازۀ روایت این...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/eer/article/download/27363/4652 ۱۳۹۳/۱۰/۸ -  ساختمان را نداشته باشند احیا گردد تا همه مردم صرف نظر از هر مقدار توانایی مالی بتوانند در این امر مهم شرکت نمایند توجه به تحولی که در ماهیت پول رخ داده است و با...  
PDF فرقه مذهبی ذکریها در بلوچستان http://journal.isihistory.ir/article-1-51-en.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -  سـب » خواندیه«عراق آمدند و به ه دکن رفـت و بـه گسـتراندن اسماعيلي بودنش، از شاه اسماعيل اول صفوی ترسيد و ب مذه خویش پرداخت. او و برادرش در آراز به حکم نظام شاه دکني...  
PDF منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهجالبلاغه-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://nab.basu.ac.ir/.../article_1987_779eb6711087fadac92ba1b... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  او از حدود قانونی فراتر رفته انددهنادرست کر ةبلکه در مواردی از قدرت استفاد اند،چیز قرار داده المال یتاز ب سوء استفادههای ملی و نادرست از سرمایه ةی، به استثمار...  
PDF مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه آخر صفر-آستان قدس رضوی https://bonyadfarhangi.aqr.ir/Portal/file/.../ensan-250-sale.pd... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  به طور کلی مطالب این کتاب برگرفته از سخنرانی ها و متون دست نویس مقام معظم رهبری است، لذا متن کتاب در بخش هایی که به طور مستقیم از قلم معظم له استفاده شده، نسبت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.