نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۱ نتیجه (۰.۰۹۲ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله مطالعهای بر خواص و معایب خردل در مواد غذایی-مرجع دانش https://www.civilica.com/Paper-ASCONF02-ASCONF02_046.html ۱۳۹۷/۹/۲۱ -  پیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی ایران چکیده مقاله: خردل دارای انواع متنوعی مانند خردل زرد، خردل آبجوی آمریکایی، خردل دیژون، خردل شیرین، خردل عسلی، خردل میوه ای، خردل تند،...  
PDF اصل مقاله (454 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_2370_fe6007c605c81788356a... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  49زمستان، 94، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال امهفصلن26 در این پرونده، کنشگران داخلی دعوایی را در دیوان طرح کردنـد . مشاهده نمود1دیژونپرونده ي آن از سوي کمیسیون...  
PDF نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا-دانشگاه... http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_2370_fe6007c605c81788356aa2c7... ۱۳۹۵/۱/۱۲ -  49زمستان، 94، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال امهفصلن26 در این پرونده، کنشگران داخلی دعوایی را در دیوان طرح کردنـد . مشاهده نمود1دیژونپرونده ي آن از سوي کمیسیون...  
روزنامه اعتماد93/10/3: افزايش تدابير امنيتي در فرانسه-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3081591 ۱۳۹۶/۲/۱۸ -  گفتني است تا قبل از اعلام موضع دادستان شهر ديژون بسياري از خبرگزاري ها اين اقدام شهروند فرانسوي را در زمره عمليات هاي تروريستي قرار داده بودند. با اين حال مقامات...  
روزنامه ايران93/10/3: اخبار-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/npview.asp?ID=3081642 ۱۳۹۵/۲/۲ -  اين حمله يک روز پس از آن رخ داد که فردي ديگر با خودروي خود به عابران در شهر ديژون حمله کرد که در پي آن 13 تن زخمي شدند. روز شنبه نيز يک فرد ديگر پس از آنکه با...  
PDF مقالات و یادداش تهای بلند http://anthropologyandculture.com/images/.../PART-2--Nowrooz.pd... ۱۳۹۶/۱/۲۳ -  در مرب ــع نشــانه شناس ــی ش ــکل گیری معن ــا نتیج ــه تغیی ــر در وضعیت ه ــای موج ــود ب ــرای دگرگون ــی اس ــت؛ در ای ــن وضعی ــت می بایس ــت حال ــت نخس...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature/article/.../137... ۱۳۹۶/۲/۵ -  اما، با توجه به بررسی اي به دست نیامد. این پـژوهش نویسی این دو در کنار هم و ازمنظر مقایسه داستان زاده و جمـال یکـی بـود یکـی نبـود هاي کوتـاه کتـاب به بررسی و...  
PDF درخت مقدس، درخت سخنگو و روند شک لگیری نقش واق-فصلنامه باغ نظر http://www.bagh-sj.com/.../article_719_2e2fc255a177ec469539ed96... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  با توجه به ارتباط تنگاتنگ درخت با زندگی بشر، بسیاری از جوامع حالتی از قداست را برای درخت قایل بودند. رابطه انسان و درخت و قدسیت آن به گونه ای در آمد که زایش انسان...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-803-175663.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  پس قـدرت گیرد. وجه ضمان این تعقّحاکمیت عقلایی مورد طرح قرار می گی و معقولیت انسـان جـاي شود و کوشنده سو نسبی و از سوي دیگر تفکیک می از یک واحد دهد. خود را به هر...  
PDF ٤. تاریخ ، دورﺓ اسلامی-انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران http://www.ifriran.org/Archive/pdf/publications/.../4.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ -  دو كتـاب اين. است شده انـد، شـده ارائـه انـد روشـن آمـده دسـت موجـود بـه ان مآخذ فـراو از مجموعه آنها كه مطالب. دهند مي ارائه . است نشده بازبيني درست فارسي به نشده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.