نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۶۵,۳۹۶ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه آرمان
جست و جو تنها برای  روز نامه آرمان
نتایج علمی
PDF روزنامه آرمان/نقدی بر سووشون/ایوب بهرام http://armandaily.ir/1393/02/01/Files/.../13930201-2450-26-7.pd... ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  من می کوشم که دیدگاه خود را هر چه کوتاه تر اما راسـت و روشن و رسا با خوانندگان روزنامه شما در میان بگذارم. اگر ما بخواهیم از دید تاریخی به این پرسش پاسخ بدهیم...  
PDF احترام به دموکراسی در ارمان-آرمان امروز http://armandaily.ir/1393/06/05/Files/.../13930605-2552-26-7.pd... ۱۳۹۴/۲/۲ -  روزنامه آرمان است و در دوره ای که صفحات ادبی مطبوعات تسلیم فضای بی رمق و بی رونق ادبی این سال ها شده بودند و انعکاس ادبی آنها فقط منحصر به نام های شـناخته شده نسل...  
توضيحات مدير مسؤول آرمان درباره كاريكاتور اين روزنامه-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/article.asp?AID=7004 ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  راه شهدا راه درستي است. اگر هم اتفاقي اشتباهي صورت گرفته است، ترويج آن اشتباه است. در ذات يك رسانه احتمال خطا وجود دارد ولي واقعا كاريكاتوري كه در روزنامه آرمان...  
روزنامه كيهان94/3/19: تقلب جديد روزنامه آرمان جعل مصاحبه با عباس عبدي! http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3170519 ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  » به گزارش فارس، در ادامه مطلب ديروز روزنامه آرمان و پس از اعتراف به اين گاف بزرگ رسانه اي، نويسنده اين روزنامه چرخش خود از انتقاد به عبدي را آشکارتر مي کند و وي را...  
PDF دانلود-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه http://scpd.ir/Portals/0/.../بولتن خبری مرداد ماه هفته اول.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  اقتصاد، مسعود کرباسی» آرمان« در روزنامه اخبار صنعت ها صادر شده است. برگه مالیاتی برای بانک هزارمیلیارد تومان۹ شرکت صوری شناسایی و گفتگو هم با دبیرکل خانه صنعت ومعدن...  
PDF اصل مقاله (1259 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_4312_28c57c2d0b1cfa924... ۱۳۹۷/۱/۶ -  آماري این 69سالاري و آرمان روابط عمومی به تعداد چهار روزنامه سراسري ایران، همشهري، مردم ط سالاري و آرمان روابدو روزنامه ایران و همشهري دولتی و دو روزنامه مردم. دهدتشکیل...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100528-9616-265.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  خانوادهابوالفضل ايماني راغب، اكبـر پروفسور علي (: زند ها را رسانه رقم مي نهمه روابط اساسي انسا )بزرگترين توسعه، رسانه است » • عمـومي، روزنامه آرمـان روابـط ادي، فاطمه...  
PDF کتاب جامع بهداشت عمومی-دانشگاه ع.پ اصفهان https://cgdrc.mui.ac.ir/.../PUBLIC-HEALTH-CHAPTER-14[1].pdf ۱۳۹۸/۷/۲۵ -  به مقوله ديدگاه هاي بهداشتي آن پرداخته مي شود تعريف چشم انداز ها و آرمان هاي ن كه متناسب با ارزش عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يك زمان بلند مدت معي آينده...  
PDF كتاب جامع بهداشت عمومي(دريافت فايل)-دانشگاه ع.پ اصفهان http://cgdrc.mui.ac.ir/sites/.../PUBLIC-HEALTH-CHAPTER-14[1].pd... ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  به مقوله ديدگاه هاي بهداشتي آن پرداخته مي شود تعريف چشم انداز ها و آرمان هاي ن كه متناسب با ارزش عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يك زمان بلند مدت معي آينده...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100047-9616-204.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  مهمـي دارنـد تحول، تكامل و تراوش فرهنگي: مباني ديني در جهت» • .5(: 9831ين فرورد 81) 5396، ش 52، سال روزنامه رسالتاكبر رضايي، علي روزنامـه آرمـان «. اي با چند صدايي:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.