نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸۴,۱۱۸ نتیجه (۰.۴۴۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF دریافت مقاله-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/download/179024 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  روزنامه هاى عصر قاجار، با معيار مدت زمان انتشار و همچنين نزديكى با معيارهاى مقبول امروزى در گرافيك مطبوعاتى، مطالعه شده است. تحليل محتوا، روش مورد نظر در اين پژوهش...  
PDF اصل مقاله (741 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3501_7735a24814ad6... ۱۳۹۶/۴/۲۴ -  به ویژه مطبوعات از ارکان اصلی همه مطبوعات به ضروری و که نقش عکاسی در پوشش طوریهورزشی تلقی گردید. ب ورزشی وغیر نشریات ورزشی و ها ورویدادهای ورزشی روزنامه ها غیر قابل...  
مقاله ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در... https://www.civilica.com/.../Paper-NCIEI01-NCIEI01_002=ارزیابی-... ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ -  موضوعی اقتصاد و ورزشی دارای تمرکز بالایی است اما گروه روزنامه های عمومی در سطح ملی براساس شاخصهای تمرکز هرفیندال - هیرشمن و آنتروپی نسبی در مرز تمرکز بالا بوده و براساس...  
PDF بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمايه شده در http://jipm.irandoc.ac.ir/.../yaghtin-A-10-2803-1-ac3fa86.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  هاي شناسايي هاي روزنامه تساي بررسي وب سـايت از محتواي هشـت وب امكان مشاهدة. كنند وب خود درج مي را در محتواي صفحة همچنين، در مدت زمان گـردآوري . ميسر نشد 1دليل بروز خطا...  
PDF اصل مقاله (648 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_495_09fbbf179508d735008c... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  درک می به های ورزشی اشتباهات داوران را تیتر کرده روزنامه ،ست. امروزها هاحل این تعارض ،داور ۀوظیف گیری و رشوه چسب به برخی از داوران برز گاهی نیکنند. عنوان فاجعه قلمداد...  
PDF بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمایه شده در http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2571-fa.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  هاي شناسايي هاي روزنامه تساي بررسي وب سـايت از محتواي هشـت وب امكان مشاهدة. كنند وب خود درج مي را در محتواي صفحة همچنين، در مدت زمان گـردآوري . ميسر نشد 1دليل بروز خطا...  
مديريت سياسي زنان:‌ تحليل محتوايي از رويكرد روزنامه ها-پایگاه اطلاعات... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=67947 ۱۳۹۷/۸/۲ -  اي از روزنامه هاي ورزشي (روزنامه هاي پيروزي استقلال) چکیده انگلیسی بازدید یکساله 271 آخرین های بلاگ چگونه کپی رایت را در مخازن پیش چاپ رعایت کنیم؟ دسترسی رایگان به تحقیقات...  
PDF تحلیلی آیند هپژوهانه در ب نمای ههای سازندۀ تصاویر آینده-مرکز بررسی... http://www.css.ir/Media/PDF/1398/01/.../636902334000548421.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  اول روزنامه ای که در همین روز در سال 7931 منتشر می شود 31 41 تصور کنید امروز یک روز بهاری در سال 0141 است. یعنی 71 سال بعد. در آن زمان شما مشغول چه کاری هستید؟ یک روز...  
PDF ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فنآوری اطلاعات... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-150-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  صـحیح آن آوري هاي امروزي با آن مواجـه هسـتند، اعتقـاد نداشـتن مـدیران بـه فـن (، اما مشکلی که سازمان71است ) م حمایت مدیران از نحوه استفاده و انتشار، ترس از هرگونه...  
PDF چیستی روزنامه نگاری علمی http://sciencecultivation.ir/far/pdf/sc11/6-11.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  امروزه، روزنامه نگاری علمی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اس��ت. روزنامه نگاری تخصصی در حوزه های علمی نیاز مبرم جامعه اس��ت. مس��ائل و موضوعات جامعه از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.