نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۸۴,۲۶۴ نتیجه (۰.۴۵۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-115-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  یـك شماره درصد) مطلب. جدول 1/71( 5درصد)، رسالت 3/5( 51 هـای های پزشکی کودکـان را در روزنامـه های موضوعی پیامگرایش توشه مورد ذکـر در ایـن جـدول و 13دهد. مورد بررسی...  
PDF ارائهییکمدلشبکهیعصبیفازی،جهتتوسعهیارزشهایاخلاقیدرورزش... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-541-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  ضروري ميورزشي در دنياي امروزـ اخلاق اسلامي هاي ارزشي اشاعه). 02: ي سنجش و ارزيابي تا براساس آن زمينه، اخلاقيات جديد نيز نياز دارد به در ابعاد قهرماني در ، يا به عبارتي...  
PDF دریافت متن کامل کتاب حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ پژوهشی فقهی.-مرکز بررسی... http://css.ir/Media/PDF/1397/04/04/636655604578551454.pdf ۱۳۹۷/۴/۵ -  بود خواهند راهنمایش بحث این در که دلایلی ؛کرد پیروی خواهد دلایل ،سویک از :ریزدمی وفرش بر سر مخالفت آوار دو سو از ،یابدمی دستای نتیجه به مسیر این سیاسی. هایجناح...  
PDF منطقه ثامن 1394/10/3-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/260ee71857.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -  طوری نباشد که مردم چشمشان به برنامه های ورزشی شهرداری باشد و خودشان از پا بنشینند. بدون شک در منطقه ما استعدادهایی است که می توان از آن ها بهینه استفاده کرد.  
PDF دانلود-کارگاه کارآفرینی و تولید http://riaziane.com/wp-content/.../کارگاه-کارآفرینی-و-تولید.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید. امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است.  
PDF دانلود PDF-موسسه خیریه فتح المبین (همدم) https://www.hamdam.org/images/MagazinePDF/1020.pdf ۱۳۹۷/۷/۹ -  دخترش. او که یاور موسسه هم بود، دختری 5ساله داشت به نام مانا. سمیه هفته ای دوســه بار به موسســه می آمد و ســراغ کارهای زمین مانده را می گرفت و گاهی که دســت مانایش...  
PDF شهردار رفت-دانلود http://us.cdn.persiangig.com/dl/R48i8x/PDF For Web.pdf ۱۳۹۵/۱/۳۰ -  از زحمات و مجموعه اقدامات و تلاش های برادر ارجمند جناب آقای امامعلی عبدالملکی که در مدت مسئولیت خود انصافا منشا خدمات و اثرات فراوان شدند ،تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.  
PDF دریافت فایل-دکتر حمید قاسمی http://www.hghasemi.com/www/pdf/total5000.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  شده است يگروه ينفك بسياري ازرسانه هايلا ورزش جزء با توجه به . ميورزش هست يبرا ياختصاص يگروه يرسانه ها جاديااست كه امروزه شاهد دا كردهيپ يرسانه ها است كه يهيبد...  
PDF بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید مورد... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1830_ef780c259f568f62... ۱۳۹۷/۵/۸ -  با توجه به این که یک رشته9پذیرند(می کند: مرحله را معمولا طی می 9ورزشی، رقابت، باشگاه یا محصول ورزشی جدیدی را مورد پذیرش قرار دهد، ا های ورزشی جدید پس از معرفی...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-دانلود کتاب چشم سوم – درباره عرفان تبتی – رزبوک http://dl.rozbook.com/.../Kargahe-Karafarini-Va-Tolid_rozbook.p... ۱۳۹۵/۶/۱۹ -  کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید. امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.