نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۸۲,۹۶۹ نتیجه (۰.۵۱۸ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید مورد... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1830_ef780c259f568f62... ۱۳۹۷/۵/۸ -  با توجه به این که یک رشته9پذیرند(می کند: مرحله را معمولا طی می 9ورزشی، رقابت، باشگاه یا محصول ورزشی جدیدی را مورد پذیرش قرار دهد، ا های ورزشی جدید پس از معرفی...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-دانلود کتاب چشم سوم – درباره عرفان تبتی – رزبوک http://dl.rozbook.com/.../Kargahe-Karafarini-Va-Tolid_rozbook.p... ۱۳۹۵/۶/۱۹ -  کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید. امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است.  
PDF شماره 3500 شنبه 4 خرداد-نصف جهان https://nesfejahan.net/files/fa/news/1398/3/2/151861_388.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  ولایى مجلس، ضمن اشــاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس، گفت: در روز شــنبه)امروز( فراکسیون ولایى جلسه مجمع دارد اما ماحصل چکیده گعده هاى نمایندگان در مجلس این است که...  
PDF دانلود PDF-موسسه خیریه فتح المبین (همدم) https://www.hamdam.org/images/MagazinePDF/1020.pdf ۱۳۹۷/۷/۹ -  دخترش. او که یاور موسسه هم بود، دختری 5ساله داشت به نام مانا. سمیه هفته ای دوســه بار به موسســه می آمد و ســراغ کارهای زمین مانده را می گرفت و گاهی که دســت مانایش...  
PDF بررسی جامع هشناختی فعالی تهای اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد... http://rdch.ir/article-1-83-fa.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۹ -  یکــی از مهم تریــن مباحــث اجتماعــی جوامــع امــروزی اســت و بدیــن دلیــل کــه پیامدهــای اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگــی، اخاق ــی، روان ــی و سیاســی مهمــی را در...  
PDF شماره 2802 چهارشنبه 19 آبان-نصف جهان http://www.nesfejahan.net/files/fa/news/1395/8/.../9855_209.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۹ -  ها قدم به قدم تجربه کسب کنند و در ادامه زمینه سـازى براى مشـارکت مؤثر زنان در مسـئولیت هاى مدیریتـى را یک ضرورت برشـمردند که اگـر امروز به شکل درسـتى هدایت نشود فردا...  
PDF بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرف های... http://qjmn.farhang.gov.ir/.../article_84931_9feb17aa41daf704f5... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  به همین جهت، اطلاعات و اخبار، که محصول فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران به شمار می روند، از طریق رسانه های چاپی (روزنامه ها و مجله ها) یا رسانه های سمعی و بصری...  
PDF گیر رواب طعموم یهای جنوب در پیچ تخصص-teetr.ir https://teetr.ir/teetrmedia/2019/05/kaghazvatanteetr-490.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  عالم زاده تصریح کرد: سـازمان تاکسـیرانی کل کشـور باید تدابیـری برای نوسـازی تاکسـی های اتخاذ کند. خانــه مهــارت دفتــر تســهیل گــری منطقــه الله آب ــاد ب...  
PDF دریافت PDF روزنامه- http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/10/40.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۱ -  در سال 59 به ریاست انجمن موسیقی اداره کل ارشاد اسلامی انتخاب شد. هم کلامی با او برایم بسیاری از سوال های گنگ حوزه موسیقی را باز می کند. نگاه انجمن موسیقی به...  
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/25232 ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  انتخاب آنها لوییـــز فن خال بود که به تازگی با پیروزی بر برزیل در جام جهانی، هلند را به عنوان سومی جهان رسانده بود. فن خال یک فاجعه بود؛ اندیشه های این مربی که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.