نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۸۳,۵۴۵ نتیجه (۰.۴۵۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های امروز ورزشی
جست و جو تنها برای  روز نامه های امروزورزشی
نتایج علمی
PDF دانلود PDF-موسسه خیریه فتح المبین (همدم) https://www.hamdam.org/images/MagazinePDF/1020.pdf ۱۳۹۷/۷/۹ -  دخترش. او که یاور موسسه هم بود، دختری 5ساله داشت به نام مانا. سمیه هفته ای دوســه بار به موسســه می آمد و ســراغ کارهای زمین مانده را می گرفت و گاهی که دســت مانایش...  
PDF پیشنهاد‌یک‌میلیارد‌دلاری‌برای‌زایند‌هرود-روزنامه اصفهان امروز http://esfahanemrooz.ir/uploads/files/.../1482824653_2831-l.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۸ -  کما برد ویترین روزنامه امروز صفحه 2 صفحه 3 صفحه 3 وقت کشی جناح های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری در صورت تصویب لایحه بانک مرکزی در مجلس واحد پول...  
PDF بررسی جامع هشناختی فعالی تهای اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد... http://rdch.ir/article-1-83-fa.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۹ -  یکــی از مهم تریــن مباحــث اجتماعــی جوامــع امــروزی اســت و بدیــن دلیــل کــه پیامدهــای اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگــی، اخاق ــی، روان ــی و سیاســی مهمــی را در...  
PDF بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید مورد... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1830_c928227d5225a8e1... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  دادهگرفته ل در میان بانوان باورزشی جدید پینتترین عوامل مؤثر بر پذیرش رشته بر اساس نتایج پژوهش، مهم: ها یافته میان بانوان رد شد. های جمعی بر پذیرش این رشته ورزشی...  
PDF کاغ ذاخبار-کاخ موزه گلستان http://www.golestanpalace.ir/Portals/0/.../kaghazeakhbar10.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  در آن روزگار به جای اتوهای برقی امروزی، از خمره اتوکشی استفاده می شد، به این ترتیب که نیم خمی را بر جایی قرار می دادند و در زیر آن آتش می افروختند و پس از آن که...  
  PDF دانلود ضميمه چهار ديواري روزنامه جام جم دوشنبه مورخ 93/06/24-روزنامه... http://press.jamejamonline.ir/Media/.../Jamejam-140915182050.pd... ۱۳۹۳/۸/۱۰ -  .« مرد حتی نای پاس ـخ دادن به حرف های زن را نداش ـت. گوش ـی موبایلش را دو دس ـتی چس ـبیده بود و مدام تایپ می کرد. زن فریاد زد: »هی ب ـا توام ها... کری یا خودتو به...  
PDF گیر رواب طعموم یهای جنوب در پیچ تخصص-teetr.ir https://teetr.ir/teetrmedia/2019/05/kaghazvatanteetr-490.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  عالم زاده تصریح کرد: سـازمان تاکسـیرانی کل کشـور باید تدابیـری برای نوسـازی تاکسـی های اتخاذ کند. خانــه مهــارت دفتــر تســهیل گــری منطقــه الله آب ــاد ب...  
PDF شماره 3500 شنبه 4 خرداد-نصف جهان https://nesfejahan.net/files/fa/news/1398/3/2/151861_388.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  ولایى مجلس، ضمن اشــاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس، گفت: در روز شــنبه)امروز( فراکسیون ولایى جلسه مجمع دارد اما ماحصل چکیده گعده هاى نمایندگان در مجلس این است که...  
PDF اصل مقاله (376 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_526207_4c55d9a88c675d5a2baa... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  بیانیه لوزان در روزنامههاي شرق و جوان سیدمحمد دادگران، فاطمه بلوچی مقدمه کارکرد اطلاع رسانی و خبري مطبوعات در دنیاي امروزي، جایگاه ویژه و غیر قابل انکاري را پیدا کردهاست.  
PDF کارگاه کارآفرینی و تولید https://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=3831f4fa64d4a269cb... ۱۳۹۵/۷/۵ -  کارهای کوچک اقدام کنید و مستقل باشید. امروزه در برخی از کشورها این مهارت ها در قالب درس کارآفرینی در دورۀ متوسطه ارائه می شود و این امکان برای ما نیز فراهم شده است.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.