نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۳,۶۵۳ نتیجه (۰.۳۷۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنامه های ورزشی امروز
جست و جو تنها برای  روز نامه های ورزشی امروز
نتایج علمی
magiran.com: روزنامه كيهان، شماره 21639-نشریات ایران http://magiran.com/nptoc.asp?mgID=2827 ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  تركيه از عواقب كرسنت است /دولت محرمانه ها پاسخ دهد مشاهده متن نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي مشاهده متن در مكتب امام: به آنچه داريد بسازيد مشاهده متن نگاه: فرشته خويي...  
روزنامه اعتماد87/12/3: كمرنگ شدن حرفه يي گرايي در رسانه هاي... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1810904 ۱۳۹۵/۱۰/۵ -  جمله كار كردهاي اصلي اغلب روزنامه هاي ورزشي امروز كشور است كه از هر جنبه يي نيز محكوم است. فرقاني درباره تيترهاي استفاده شده از سوي روزنامه هاي ورزشي نيز گفت: هر روزنامه...  
مقاله نقش انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی و کمیته های... https://www.civilica.com/.../Paper-TOURISM01-TOURISM01_011=نقش-... ۱۳۹۵/۹/۸ -  ولی خوشبختانه از سال 1384 انجمن گردشگری ورزشی زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی و وزارت ورزش و جوانان و کمیته های گردشگری ورزشی در استان ها زیر نظر هیات های ورزشی و...  
مقاله بررسی گردشگری ورزشی و تأثیر آن بر توسعه صنعت گردشگری-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-CTHG01-CTHG01_168=بررسی-گردش... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  هدف از تحقیق حاضر بررسی گردشگری ورزشی و تأثیر آن بر توسعه صنعت گردشگری و ه مچنین سعی شده تا مواردی در جایگاه گردشگری ورزشی ایران و فعالیت های ورزشی قابل اجرا مطرح...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36735 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  اینکــه قیمتش بالا و بالاتر می رود. روزنامه های دیگر هم بعضی هایشــان بد نیست. روزنامه خواندن را دوست دارم کلا.» جوانترهــا امــا انــگار علاقــه زیادی بــه روزنامــه...  
PDF نسخه Pdf-صفحه آخ ر http://payameasalooye.ir/Newspaper/PagePDF/17243 ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  ظهر امروز (5۲ مهر ماه) برای بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات جانمایی کردند. غرفه های فعال دوره گذشته و رسانه های برتر طرح های رتبه بندی و با ضریب کیفی بالا (۰1 درصد رسانه...  
PDF Ë‹ €fŒ» – روزنامه کارون-کارون http://www.karoondaily.ir/1394/10/15/.../13941015-3592-10-12.pd... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  داستان از ساعت 03: 40 صبح آغاز می شود و تا ساعت شش صبح روز بعد ادامه پیدا می کند، کمی بیشتر از یک شبانه روز، و در خلال آن، ماجراهای زن را با دلشوره ها، رویاها و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150606125244-9938-35.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۹ -  ورزش همگانی از دیدگاه رسانه گزارش کردند که با وجود تأثیر رسانه و ورزش حوزهصاحبنظران های ورزشای ورزش هماگانی رسانه های ورزشی بر توسعهرساانه ریزی ین مسئله نداشته اند...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208122.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  ورزش همگانی از دیدگاه رسانه گزارش کردند که با وجود تأثیر رسانه و ورزش حوزهصاحبنظران های ورزشای ورزش هماگانی رسانه های ورزشی بر توسعهرساانه ریزی ین مسئله نداشته اند...  
PDF عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به مطالعه روزنامههای ورزشی-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1303_da87c61af1903... ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ -  روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری کلّیه های ورزشی میمطالعه روزنامه نفر مورد 161ای گیری مرحلهفاده از از روش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.