نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۸,۱۱۷ نتیجه (۰.۱۱۲ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF گزیده آماری سال 1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-اتاق مرکزی تعاون http://www.icccoop.ir/Upload/Modules/Contents/.../amar95.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۵ -  هایی و تحلیل برخی الزامات دست یافتن به وضع مطلوب است چنین داده ها، مشی ریزي، تعیین اهداف و خط گذاري و برنامه روز، در همه امور اعم از سیاست هاي آماري معتبر و به از...  
PDF  فایل -پژوهش و مقالات http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/userfiles/.../file1965.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  است يقطع يكي از وري به عنوان يافته و يا درحال توسعه به اهميت موضوع بهره هامروزه در همه كشورهاي توسع براين اساس به .دارند هاي بين المللي تأكيد هتصادي و كسب برتري...  
PDF دانلود فایل-جهاد دانشگاهی http://acecr.ac.ir/.../1523195982-site-167-ilovepdf-compressed.... ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  رگلاتوراکسیال ایستگاه های تقلیل فشار گاز فرهنگــــی 72 دی؛ روز شهدای جهاددانشگاهی افتتاح دفتر ایسنا در دانشگاه هنر بازدید مشاوره وزیر در امور ایثارگران از ایکنا 54 05 35 اخبار...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hamedan.jrl.police.ir/.../2c7b9dd6e6515d3fcf8858f1c914a8... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  ا. خراسان شمالی سال سوم، شماره 11، پاییز 5931 تأثیر رویکرد آموزش مهارت محور پلیس با افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان از دیدگاه کارکنان و مدیران فرماندهی انتظامی...  
  PDF با یاد روح پرفتوح مرحوم دکتر مظفر کریمی ریمیتهیه گزارش: مریم ک ... http://www.tamin.ir/file/file/102082 ۱۳۹۶/۶/۴ -  سند، 66686با صدور ) استان تهران درصد افزایش) 204(گذشته مربوط به استان خراسان شمالی بیشترین رشد صدور اسناد اروتز و پروتز نسبت به سال  است. درصد افزایش) 46( و...  
PDF اصل مقاله (643 K)-دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://edu.bojnourdiau.ac.ir/.../pdf_517733_aa1c191b4677bd13104... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  خیابانی ا تگ 5831های در سگال خیابگانی بررسی شده است که آیا پلیس خراسان شمالی از طری برخورد با شرارت وده و های دییر که در آینده احتمگال بگروز دارنگد پیشگییری...  
PDF تقابل پروژه هاواقدامات جاري برنامه مديريت عملکرد با سياست هاي كلي نظام http://tahavol.maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a49b4c6a-bd0c-4898-9... ۱۳۹۴/۲/۱ -  در نامه ریزي جهت انجام دیدار با خانواده هاي شهداي جهادگربر : ٥١E طی سال استان خراسان شمالی 21S م وچاپ زندگینامه شهداي سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالیو تنظیتهیه...  
PDF اصل مقاله 1.12 MB-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_4899_18be4bcbcd7a9d93f6a98bb6... ۱۳۹۸/۶/۳۱ -  همچنین نیاز به تغییر الگوی خشک و نیمه برخی محصولات سازگار با م ودکشت و امکان کشت به تغییر رژیم دمایی و خاک در بخش کشاورزی هتوج استان خراسان شمالی امری ضروری است؛ زیرا...  
PDF اصل مقاله (523 K)-دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../pdf_517806_c06c109de862a9c... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  ، براي پرداختن به نقش و جایگاه این مردمان در ارتقاي فرهنگ و تمدن ایران در روزگاران گوناگون استخُرد عاد این نوشتار نخست به نقش مشاهیر خراسان شمالی در تحولات مختلف...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://khorasan.jrl.police.ir/.../1a830da06addc17986b421ee6222f... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر میزان تخلفات رانندگی در راه های برون شهری استان خراسان شمالی در یک بازه زمانی 6 ماه قبل و بعد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.