نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۴,۳۱۷ نتیجه (۰.۱۲ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روز خراسان شمالی
جست و جو تنها برای  روزخراسان شمالی
نتایج علمی
PDF گزیده آماری سال 1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-اتاق مرکزی تعاون http://www.icccoop.ir/Upload/Modules/Contents/.../amar95.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۵ -  هایی و تحلیل برخی الزامات دست یافتن به وضع مطلوب است چنین داده ها، مشی ریزي، تعیین اهداف و خط گذاري و برنامه روز، در همه امور اعم از سیاست هاي آماري معتبر و به از...  
PDF آمار بخش تعاون1394زمستان-اتاق تعاون مرکزی ایران http://www.icccoop.ir/Upload/Modules/Contents/.../amar65.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۵ -  هایی و تحلیل برخی الزامات دست یافتن به وضع مطلوب است چنین داده ها، مشی یین اهداف و خطریزي، تع گذاري و برنامه روز، در همه امور اعم از سیاست هاي آماري معتبر و به...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1127-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  و رفتار باروري اقوام خراسان شمالیفرهنگقومیت، ،4عباس عبادي،3، محمد جلال عباسی شوازي2عباسی، زهره*1کشاورززهره 6الهه سالاري،5فروزان علوي مقدم ایرانتهران،بهشتی،دانشکده پرستاري...  
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA073.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  درصد تنزل يافته است 03سكونت داشتند، امروزه اين رقم به حدود به نظر . يري و توزيع نامتناسب جمعيت در پهنه سرزمين شده استاستان متمركز شده و اين روند باعث شكل گ و...  
PDF امیدعلی مسعودی شوراي نويسندگان: نیــره پیــروزبخـت، علـی ابـــاذری... http://www.isiri.gov.ir/portal/file/?315879/1155.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۸ -  پیروزبخت نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هماهنگ کننده جدید به اعضا چنین اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از تصمیم کمیسیون بین المللی کدکس (CAC) و منصوب...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../46613_orig.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ -  sesaesiD تهران بین المللی دو فصلنامه محمدرضا-یعقوبی ارشادي انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران خراسان رضوي بین المللی فصلنامه بی بی صدیقه-فضلی بزاز دانشگاه علوم پزشکی...  
PDF مقدمه عزیز صادقی نویسنده مسئول کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی... http://www.modiriyatfarda.ir/.../1397040215192112887-F.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  لاعد اف هدپیشبرد ات ـجهر، وـکشدر ضعیت توسعه از وگاهی ، آهستیمن جهادر ها رکشوون فزروزاعصر حاضر که شاهد توسعه در علاوه بر این، براي آنکه بتوان تصویر درستی از وضعیت مناطق...  
PDF 4 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 4 تیر 96 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/96/4/96-4-4.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  نوین آبیاری سوق دهد متر های جنوب کرمان با اعلام این مطلب، گفت: امروزه در کشورهایی که میزان بارندگی سالانه آنان به بیش از دوهزار میلییاز تعاون های نوین آبیاری...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  بهداشتی و درمانی خراسان شمالی خراسان شمالی بین المللی فصلنامه محمد رضا-مجدي fO lanruoJ lanoitanretnI 36 hcraeseR noitaidaR تهران بین المللی فصلنامه حسین-مزدارانی...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات کمک آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../61.pdf ۱۳۹۷/۸/۱ -  هيئت تحريريه ي «رشد آموزش جغرافيا»، ضمن قدرداني و آرزوي سلامتي و بهروزي براي استاد گران قدر كه همواره آموزش اثربخش جغرافيا در دوره هاي تحصيلي قبل از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.