نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۵,۵۶۲ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hamedan.jrl.police.ir/.../2c7b9dd6e6515d3fcf8858f1c914a8... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  ا. خراسان شمالی سال سوم، شماره 11، پاییز 5931 تأثیر رویکرد آموزش مهارت محور پلیس با افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان از دیدگاه کارکنان و مدیران فرماندهی انتظامی...  
PDF تقابل پروژه هاواقدامات جاري برنامه مديريت عملکرد با سياست هاي كلي نظام http://maj.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a49b4c6a-bd0c-4898-9d87-eee8... ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ -  در نامه ریزي جهت انجام دیدار با خانواده هاي شهداي جهادگربر : ٥١E طی سال استان خراسان شمالی 21S م وچاپ زندگینامه شهداي سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالیو تنظیتهیه...  
PDF اصل مقاله (643 K)-دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://edu.bojnourdiau.ac.ir/.../pdf_517733_aa1c191b4677bd13104... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  از جمله ای جرایم که در استان خراسان شمالی به یک مسئله اجتماعی سگالهحقیگ ایگ م. در ایگ تاست پلیس ای شرارت در وهله اول به عهده وظیفه برخورد با است. خیابانی ا تگ...  
PDF گزیده آماری سال 1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-اتاق مرکزی تعاون http://www.icccoop.ir/Upload/Modules/Contents/.../amar95.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۵ -  اي که حکمرانی خوب بدون آن ممکن نیست پژوهی هر جامعه به شمار آورد، به گونه آیندهعاملی زیربنایی در فرایند توسعه و با ارائه هاي اطلاعاتیهایی است که بانک لیکن استفاده...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://khorasan.jrl.police.ir/.../1a830da06addc17986b421ee6222f... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر میزان تخلفات رانندگی در راه های برون شهری استان خراسان شمالی در یک بازه زمانی 6 ماه قبل و بعد...  
PDF تقابل پروژه هاواقدامات جاري برنامه مديريت عملکرد با سياست هاي كلي نظام http://www.agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a49b4c6a-bd0c-489... ۱۳۹۴/۵/۱۲ -  در نامه ریزي جهت انجام دیدار با خانواده هاي شهداي جهادگربر : ٥١E طی سال استان خراسان شمالی 21S م وچاپ زندگینامه شهداي سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالیو تنظیتهیه...  
PDF دانلود فایل پی دی اف کتابچه-دانشگاه ع.پ مشهد http://cong-hehp.mums.ac.ir/files_site/.../r_12_181126172714.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  قبلى و به همت همكاران عزيزم در گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد و با همكارى صميمانه دانشگاه علوم پزشكى خراسان شمالى و دانشگاه علوم پزشكى خراسان جنوبى و انجمن...  
PDF گزیده آماری سال 1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-اتاق مرکزی تعاون https://www.icccoop.ir/Upload/Modules/Contents/.../amar95.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ -  اي که حکمرانی خوب بدون آن ممکن نیست پژوهی هر جامعه به شمار آورد، به گونه آیندهعاملی زیربنایی در فرایند توسعه و با ارائه هاي اطلاعاتیهایی است که بانک لیکن استفاده...  
PDF رزومه-پژوهشکده علوم بهداشتی http://ihsr.ac.ir/wp-content/.../cv.dR-montazeri-23.06.95.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  .061 .116-126؛ 7: 4931مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی . روایی و پایایی: فرانظریه اي تک سیگار شناسایی و رتبه بندي نگرش ها و عوامل تاثیر گذار بر . نضیرزاده مهديمنتظري...  
PDF بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-382-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با استاندارد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده است وابسته به دانشگاه علوم این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی جهت بررسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.