نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۵,۵۶۲ نتیجه (۰.۱۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه http://scpd.ir/Portals/0/news/OldFilePortal/.../Shomare Aval.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  استان خراسان شمالی مطرح کرد: ضرورت استفاده از فرهنگ مشاوره در میان خانواده ها44 • معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی خبر داد: اجرای طرح پیشگیری از خرده فروشی موادمخدر...  
PDF پهنه بندی آگروکلیمای کشت زعفران در استان خراسان شمالی: رهیافتی برای... http://gdij.usb.ac.ir/.../article_4899_18be4bcbcd7a9d93f6a98bb6... ۱۳۹۸/۶/۳۱ -  همچنین نیاز به تغییر الگوی خشک و نیمه برخی محصولات سازگار با م ودکشت و امکان کشت به تغییر رژیم دمایی و خاک در بخش کشاورزی هتوج استان خراسان شمالی امری ضروری است؛ زیرا...  
PDF گزارش اقتصادی آذربایجانشرقی سال 1393.pdf-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=25f07c79-9102-4964-b640... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  اداره کل امــور اقتصــادى و دارایــى اســتان آذربایجان شــرقى بــا توجــه بــه رســالت خــود به صــورت متع ــدد اق ــدام ب ــه تهی ــه و تدوی ــن گزارش ه ــاى آم...  
PDF هیئت معارف جنگ-اسناد و کتاب ها http://maarefjang.ir/.../MarkazAsnadList.pdf ۱۳۹۸/۵/۲ -  52 دستورالعمل لباس پرسنل نیروهای انتظامی و نظامی اداره یکم پرسنلاداره یکم پرسنل معاونت آموزشیمعاونت آموزشیزنده ماندن در شرایط سختطرح درس الگو زنده ماندن در شرایط...  
PDF هیئت معارف جنگ-اسناد و کتاب ها http://maarefjang.ir/.../MarkazAsnadList.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۱ -  52 دستورالعمل لباس پرسنل نیروهای انتظامی و نظامی اداره یکم پرسنلاداره یکم پرسنل معاونت آموزشیمعاونت آموزشیزنده ماندن در شرایط سختطرح درس الگو زنده ماندن در شرایط...  
PDF بانک سوالات تئوری نگارنده متون فارسی-www.sbedu.ir http://oe.sbedu.ir/.../بانک-سوالات-تئوری-نگارنده-متون-فارسی.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  1 نگارنده متون فارسی تئوری انک سوالاتب پایـه دهـم رشته امور اداری گردآورنده: منیره محمد جعفری سرگروه امور اداری خراسان شمالی 69فروردین...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات کرایهی اتومبیل و آژانسهای... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_taxi_92.pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  کار کردهها است که در کارگاهمتعلق به آن ينقلیه کارگاه کارکنان اعـم از ایـن کـه ،کننـد خـارج کارگـاه بـراي آن کـار مـی افرادي هستند که در داخل یا، کارگاه منظور از کارکنان در...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../a98eb636aa578486201a78a09cda18d7.pdf ۱۳۹۴/۲/۳۰ -  شیر از دیر باز در برنامه غذایی مردم ملل مختلف جهان جایگاه ویژه اي داشته است . اسـت کردن به عنـوان غـذا اسـتفاده شـده شیر حیوانات در آغاز دوران اهلی . هزار سال پیش...  
PDF اصل مقاله 923.56 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://irannature.areeo.ac.ir/.../article_119038_f73c4e384a78eb... ۱۳۹۸/۴/۶ -  1- نقشه استان های خراسان شمالی و رضوی و كلن های معرفی شده بر حسب اولويت برای كاشت (در بخش های عمده استان خراسان شمالی و دره های آبرفتی خراسان رضوی اولويت با كلن های نيگرا...  
PDF نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری... https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_mzist_88.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۵ -  محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوري است ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه براي . کند امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از بشر سلب می ها، طرفی با...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.