نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۷,۳۹۳ نتیجه (۰.۱۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jlts.um.ac.ir/index.php/lts/article/download/.../10285 ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  نماییم و در پایان، ترجمه آثار فلوبر توسط مترجمان مختلف را مورد مطالعه قرار مـی می آور و بر به صورت یکجا جمعدر این پژوهش سعی بر آن شده است که ترجمه تمام آثار فلو...  
PDF اصل مقاله 720.51 K-شهرداری شیراز https://journal.shiraz.ir/.../article_81684_c7ac6ad7cf76d27348c... ۱۳۹۸/۸/۱ -  گرفته شهروندان این دسته از گداها جلریدهد. می حسیاب تسریه پرل اینکه خاطر به کنند می ادعا و نمایند میمک تقاضای ک دارو، ی هکیس )1394 (روزنامه آرمان، .دشر ندشان از بیمارستان...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/fasl_entekhabat/pdf/5,6.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۷ -  جمهوري د ر غنا از طريق روزنامه د يلی گرافيک، 2991-4002 مترجم: محمد صاد ق گرانبها سازی خصايص شخصی: قرارگرفتن د ر معرض رسانه ، پختگی سياسی و ارزيابی ويژگی های نامزد...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36735 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  می گویند برای ما که از شهرســتان می آییم، ســخت تر اســت. غرفه را دیر در اختیارمان گذاشــتند و این حــرف هــا. دارند تمــام تلاش شــان را می کنند که تا دو ســه...  
PDF دانلود فایل : اخبار برگزیده رسانه های همگانی - شماره سی و دوم (... http://portal.uswr.ac.ir/.../basteh_khabari_32-_19-25_day.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ -  دست یابیددر این مجموعه عناوین اخبار، به متن خبر مورد نظر ربوطه، می ـایت مـلی در وب سـعه به خبر اصـورت لزوم برای مراجـدر ص  متن اخبار توانید از لینك خبر اصلی بر...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari 28- 20-28azar.pdf ( 2346KB )-وب سایت... http://portal.uswr.ac.ir/.../basteh khabari 28- 20-28azar.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱ -  دست یابیددر این مجموعه عناوین اخبار، به متن خبر مورد نظر ربوطه، می ـایت مـلی در وب سـعه به خبر اصـورت لزوم برای مراجـدر ص  توانید از لینك خبر اصلی بر روی لوگوی...  
PDF اصل مقاله (622.86 K)-وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://jcl.uk.ac.ir/.../article_2287_4b1025872a40f74278572bb60... ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  اعتنایی کردندو گاه بی اکراه و تردید بدان نگریستندآغوش باز پذیرفتند و منتقدان با را با از ایران آشکاری است که شعر معاصر تأثیرات ،شماریکوچک چنینشاید یکی از دلایل...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari 28- 20-28azar.pdf ( 2346KB )-وب سایت... http://uswr.ac.ir/uploads/basteh khabari 28- 20-28azar.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱ -  دست یابیددر این مجموعه عناوین اخبار، به متن خبر مورد نظر ربوطه، می ـایت مـلی در وب سـعه به خبر اصـورت لزوم برای مراجـدر ص  توانید از لینك خبر اصلی بر روی لوگوی...  
PDF TCCIMirBulletin880714_121.pdf-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/images/.../TCCIMirBulletin880714_121.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۹ -  سرطان و فرآیند پیري؛ کشف هاي مهم برا9002اعلام اسامی برندگان جایزه نوبل پزشکی از سوي هیئت نظارت بر مطبوعات؛ روزنامه هاي آرمان و فرهنگ آشتی توقیف شدند درصد خصوصی سازي...  
PDF فایل مرتبط 0 4.45 MB فایل مرتبط 0-کانون وکلای اصفهان http://www.isfahanbar.org/images/docs/files/.../nf00001504-1.pd... ۱۳۹۵/۸/۴ -  دارد گونه نماید که پس از انقضاي مدت قرارداد، این با این اوصاف، پرسش مهمی در این باره رخ می را ها آن ایفاي تواند میبر چه مبنایی دهنده گیرد و انتقال شروط و تعهدات،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.