نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۶۵,۵۸۶ نتیجه (۰.۲۲۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خردنامه 9.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 9.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -  مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله(نام و نام خانوادگی، رشته، مرتبه علمی، دانشگاه، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی) به همراه مقاله ارسال شود. 6. مقالات صرفا از طریق...  
PDF خردنامه 9.pdf-دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 9.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله(نام و نام خانوادگی، رشته، مرتبه علمی، دانشگاه، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی) به همراه مقاله ارسال شود. 6. مقالات صرفا از طریق...  
PDF دریافت فایل مقاله-پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران http://irisweb.ir/files/site1/.../article-919-189191.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۸ -  شود نگاشته مي .شود شماره ارجاع در پاورقي هر صفحه آورده مي ي فهرست در مورد مقاله، كتاب، گزارش و سـاير فحهشناختي در ص هاي كتاب ـ ترتيب شناسه 4ـ6 :مراجع به شرح...  
PDF دریافت مقاله http://www.peyvastfarhangi.ir/.../بررسی-آثار-موبایل-در-رفتار-دخ... ۱۳۹۶/۸/۹ -  یکی از ویژگی هاي آن ها، پر حجم بودنشان بود به صورتی که اولین تلفن ها فقط در خودرو قابل استفاده بود و در خودروهاي پلیس آمریکا به کارگرفته شدند. نام ن ها به تلفن...  
PDF »فهرست نشریات دارای مجوز انتشار«-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://im.farhang.gov.ir/ershad_content/.../55315_orig.pdf ۱۳۹۶/۷/۳ -  نشریه ردیف تهران سراسري فصلنامه سیدحمید-حسینی روحانی سیدحمید-حسینی روحانی خرداد51 1 قم سراسري روزنامه مرتضی-داستانی مرتضی- داستانی دي91 2 تهران سراسري هفته نامه علی-رییسی...  
  PDF امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران-فارس نیوز https://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13970215000049.pd... ۱۳۹۷/۲/۱۷ -  ریزیناکارآمدی برنامه ای، فقطدان نظریطه توسطعه بطومی بطرای منطاطق، های شناخت منطقهها با وانعیات، کاستیآرمان ) و 30-10: 190۹گطر توسطعه (رنطانی، ای پطایش برداشت مکانیکی...  
PDF اصل مقاله (936 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://jims.atu.ac.ir/.../pdf_1661_aa8ca1ccf888c8945774eaba50c6... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  dexiM -2 )nim(xaM -3 tnemniattA laoG -4 airetirC labolG -5 31 ...سازی دو هدفه مسئله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و مدل دستیابی به آرمان نیز تابع...  
PDF اصل مقاله (936 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://jims.atu.ac.ir/.../article_1661_aa8ca1ccf888c8945774eaba... ۱۳۹۴/۱۲/۴ -  dexiM -2 )nim(xaM -3 tnemniattA laoG -4 airetirC labolG -5 31 ...سازی دو هدفه مسئله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و مدل دستیابی به آرمان نیز تابع...  
PDF واکاوی زمینه قانون خواهی در نظام حقوقی - قضایی ایران در آستانه... http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_539145_79774165b0077... ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  نکته قابل توجه در آن جا بایستی طبق آن رتق و فتق می امور مملکت می چند این مقررات یک سیستم جامع که بایستی تمام امور هر .شود نمیمقررات به یکی دو مورد ختم رین پرسشی...  
PDF بازنمایی ایدئولوژی انقلاب اسلامی در روزنامه واشنگتنپست: مطالعه سالهای... http://jrtv.iribu.ac.ir/.../article_47752_82ad1fbecf839bb413ce5... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  . .پستبازنمایی ایدئولوژي انقلاب اسلامی در روزنامه واشنگتن اسلامی حتی دانشمندان علوم اجتماعی را بروز انقلاب»معتقد است: (2831) معدل یکپارچگی عامه مردم که ، شتابی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.