نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۲۹,۶۱۱ نتیجه (۰.۲۲۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه-دانشگاه تهران https://gmj.ut.ac.ir/.../article_70869_84d6f1c60fe21485d2fea17a... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  هرروزۀ ما نشان می ها، ی اخبار رسانهتحلیل محتوا فقط زی، و از کشورهای مختلف تا های مجا شبکه رادیو، تلویزیون، تاترین ابزارهای خبرپراکنی، از روزنامه، متنوع خبار حوادث،...  
PDF بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_70869_34488633233f7078223... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  هرروزۀ ما نشان می ها، ی اخبار رسانهتحلیل محتوا فقط زی، و از کشورهای مختلف تا های مجا شبکه رادیو، تلویزیون، تاترین ابزارهای خبرپراکنی، از روزنامه، متنوع خبار حوادث،...  
PDF اصل مقاله (370 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qpss.atu.ac.ir/.../article_2252_f83c3e66b74347aa72c6130c... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  حوادث پس از انتخابات بود، استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت ت، دوازده سرمقاله از روزنامه ي اطلاعاقی که انجام شد دو سرمقاله از روزنامهیبررسی دق ي آماري مورد به عنوان...  
PDF اصل مقاله (370 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_2252_f83c3e66b74347aa72c6... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  حوادث پس از انتخابات بود، استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت ت، دوازده سرمقاله از روزنامه ي اطلاعاقی که انجام شد دو سرمقاله از روزنامهیبررسی دق ي آماري مورد به عنوان...  
PDF دانلود فایل-فصلنامه علمی امداد و نجات http://www.jorar.ir/dp.php?key=aea12d6321 ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  شود می سازمان، بدیهی است که سهم با توجه به جایگاه این هـاي هـا و خبرگـزاري قابل توجهی از اخبار روزنامه ویژه در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبـه، رسمی را به اي را...  
PDF اصل مقاله (364 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب http://jmmlq.azad.ac.ir/.../pdf_511906_331e6f407e92b400e1bfc1f9... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  زد« خاطرات»الله وحیدنیا دست به انتشار مجلۀ تخصصی ها پـر از خـاطرات مـردم و رویـدادهاي آن ها و روزنامه در گرماگرم حوادث انقلاب اسلامی، مجلات، کتاب نویسی در این...  
PDF اصل مقاله (364 K) نگاهی به خاطره‌نویسی و مقایسة آن با زندگی‌نامه و... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_511906_331e6f407e92b400e1bf... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  زد« خاطرات»الله وحیدنیا دست به انتشار مجلۀ تخصصی ها پـر از خـاطرات مـردم و رویـدادهاي آن ها و روزنامه در گرماگرم حوادث انقلاب اسلامی، مجلات، کتاب نویسی در این...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/download/.../pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  مسا وقوع ياحتمال يها زهيمختلف و انگ يها روش نييتع يمطالعه برا نيگردد. ا يها درج م قتل در حوادث روزنامه يها زهيروز به عنوان انگ راست كه ه انجام گرفته است. 29در...  
PDF اصل مقاله (297 K)-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/.../pdf_392_18df8146a632b5019... ۱۳۹۶/۱/۶ -  شود بررسي مي ـ نويسي يعني روزنامهـ نوپاي ادبيات فارسي دست ما رسيده است، گذشتة بسيار پرفرازونشيب، همراه بـا حـوادثي نثري كه امروز به سر گذاشته و درطـول سـاليان...  
  PDF دانلود ضميمه چهار ديواري روزنامه جام جم دوشنبه مورخ 93/06/24-روزنامه... http://press.jamejamonline.ir/Media/.../Jamejam-140915182050.pd... ۱۳۹۳/۸/۱۰ -  دیگه عالم و آدم می دونن تو از این خواننده زن خوشت می یاد... بیچاره ببین جای مادرت سن داره اون وقت تو... دیگه نمی خواد رد گم کنی می گن ماهواره زندگی خراب کنه من...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.