نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۲۹,۶۱۱ نتیجه (۰.۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اینجا-سترسی به این مدرک بر پایة آیی ننامة ثبت و اشاعة پیشنهاد هها،... http://www.talie.ir/wp-content/uploads/2018/.../document22.pdf ۱۳۹۷/۴/۳۱ -  دلیلی است بر بودنم چرا والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../9e0494fc2f6d80228c011a563f0c4a6a.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  راستیباره پذ یک را به ی فناور ةن دربار یک ب یها آرمان ن یم ذهن و ماش ینبام از مفاه یر وا ین بر تعب یک ب یر آرمانشهر علم ی تأث ی چگونگ ینبام، به بررس ی وا یلیتخ ها...  
PDF اصل مقاله (304 K)-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://jap.isca.ac.ir/.../article_263_01286e84d00916cd3c27b62af... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  .. همین که فهمیدم بحث بر سِر چه مسأله ای است، کوشیدم که شاهدی برای آن از شــعِر مولوی و خاقانی و ســعدی و حافظ پیدا کنم که هزار بار «فرم» را بهتر از پوشکین و...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/15447 ۱۳۹۴/۷/۲۶ -  حوادث روزنامه ها مي بينيم. بايد معترضان جوابگو باشند که کدام بخش از داس��تان هايي ک��ه در فيلم روايت مي شود واقعيت ها را وارونه نشان داده است. به عنوان نمونه اگر...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../f2e68250567d154567b7e1d5a1d5bdea.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  راستیباره پذ یک را به ی فناور ةن دربار یک ب یها آرمان ن یم ذهن و ماش ینبام از مفاه یر وا ین بر تعب یک ب یر آرمانشهر علم ی تأث ی چگونگ ینبام، به بررس ی وا یلیتخ ها...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3228/3218 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  در مقالۀ حاضر س��عی بر آن بوده تا مس��ائل، وقایع، حوادث، کارکرده��ا و اقدام های کارگزاران ولایت کرمان از لابلای روزنامه های رس��می و معدود جراید دیگر در دورۀ...  
PDF نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1063261.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  وسواس فکری ـ عملی ی حاضر بررسی هدف از مطالعه رسد ادرست میبه این باور نفرد وسواس مذهبی تاثیر دارد در واقع در پیش بینی بود. نتایج پژوهش نشان داد که کنترل فعالیت تن داند...  
PDF دانلود مقاله http://bahareadab.com/pdfpath/669.pdf ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  آباد، بود. ادبیات لرستان، به مرکزیت خرّم امتیازی حستتن عر ، و به ، به صتتاح پرچم خاورمیانهصتتورت یتتمیمۀ روزنامۀ چهل استتت که بههای تأثیرگذار دهۀ از جنگ. 1 و شمارۀ دوم...  
PDF خشونت شماره 5-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/2038867/5khoshonat.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان م 4فقط 5 اهمیت و ضرورت مساله کهخواهید کرد مشاهده را خبرهایی وفور به کنید مرور ا و اینترنت راو رسانه ه ها روزنامه حوادث...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 41... https://www.ict.gov.ir/.../1299_634761283848906250.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  توسط امروز اما شد اين نيز آشتي فرهنگ روزنامه. كردند چاپ را خبر اين روزنامه 5 پيش روز چند. است كرده اعتراض جهاني مجامع در ادامه» . كردند منعكس را خبر اين نيز خبر مركزي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.