نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۵,۱۱۴ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://www.skh.jrl.police.ir/.../a2da63acb73c943c94eb4b1c363a85... ۱۳۹۶/۷/۱۵ -  پای(81پیاپی )3ي ، شماره5، سال یخراسان جنوبي دانش انتظامی فصلنامه چه مراحلی دارد؟ یزجرم خفرآیند مبلمان آرایی یک فضاي شهري  باید باشد؟ چگونهیرجندبوستان کارگران در شهر...  
PDF زعفران استان در کیسه اسپانیا http://s1.ava724.ir/PDF/950428.pdf ۱۳۹۵/۵/۱ -  بعد از استقرار این دفتر ، افق های روشنی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی و شناساندن خراسان جنوبی در سطح بین الملل نمودار شد . مردم نیز از رویدادهای دیپلماسی محور...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://karafarini.behdasht.gov.ir/uploads/13910711.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  زندگی در خراسان جنوبی - ۶٣ روزنامه خراسان -آموختگان دندانپزشکی مشھد در آزمون دانشنامه تخصصی کشور درخشش دانش - ٧٣ روزنامه خراسان -درصد خطای آزمایش عدم اعتیاد چقدر است؟...  
PDF اقتصاد اسلامی اقتصاد کشاورزی حکایتهای آموزنده معرفی اخبار سخن آغازین... http://www.skeq.ir/wp-content/uploads/2015/04/17-18.pdf ۱۳۹۴/۶/۷ -  و بهبود نگارش های بعدی یاری نمایند، موجب امتنان خواهد بود و امید است بتوان گامی هر چند کوچک در جهت رسیدن به اهداف والای اقتصادی و توسعه استان خراسان جنوبی بر داشته...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/13910822.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  روزنامه جمھوری اسلامی -نامه ھای شما - ٧٣ سانروزنامه خرا -محرومیت بیماران خاص استان از ردیف اعتباری خاص - ٨٣ روزنامه خراسان -کند کنندگان را تھدید می ھای گوشتی سلامت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/13910822.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  روزنامه جمھوری اسلامی -نامه ھای شما - ٧٣ سانروزنامه خرا -محرومیت بیماران خاص استان از ردیف اعتباری خاص - ٨٣ روزنامه خراسان -کند کنندگان را تھدید می ھای گوشتی سلامت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/13910822.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  روزنامه جمھوری اسلامی -نامه ھای شما - ٧٣ سانروزنامه خرا -محرومیت بیماران خاص استان از ردیف اعتباری خاص - ٨٣ روزنامه خراسان -کند کنندگان را تھدید می ھای گوشتی سلامت...  
PDF دانلود برنامه-بهداشت، درمان و آ.پ http://mohme.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=509 ۱۳۹۴/۱/۸ -  نظام سلامت - ٨١ روزنامه شرق - ٠٩٣۴۵۶٨٨الو شرق - ٩١ روزنامه خراسان -یی است دارو خراسان جنوبی در اولویت اجرای طرح گیاھان - ٠٢ مه جام جمروزنا -جای خالی آزمایش ایدز پیش...  
PDF «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ پیاد هسازی یک چارچوب پیشنهادی با استفاده... http://jm.um.ac.ir/index.php/WSD/article/download/39602/6761 ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  کویر مرکزی را در بر دارد. تقریباً نیمی از محدوده مطالعاتی های آب در استان خراسان جنوبی ممنوعه و نیمی دیگر آزاد هستند. البته، دشت های آزاد عمدتاً کویری و شوره زار بوده...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/WSD/article/download/.../6761 ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  خراسان جنوبی در شرق کشور قرار دارد و از نظر تقسیمات آبی قسمت هایی از چهار حوزه ی كویر لوت، هامون هیرمند، نمکزار خواف و کویر مرکزی را در بر دارد. تقریباً نیمی از محدوده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.