نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۳۴,۰۷۱ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3281/3271 ۱۳۹۶/۳/۸ -  برقراری روابط نزد یک سیاسی اقتصاد ی میان حکومت پهلوی و رژیم نازی عامل اصلی ایجاد کنند ه این پیامد های سیاس��ی و اقتصاد ی مهم د ر ایران بود . برقراری روابط نزد یک...  
PDF بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات... http://matin.ri-khomeini.ac.ir/.../article_80300_ccc8f382574073... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  منسوخ اعلام کرد ولی بعدا ًبا تصویب آن در قانون آئین دادرسی کیفری سال 8731 و اصلاح آن در قانون مجازات اسلامی سال 2931 آن را مجددا ًموردپذیرش قرارداد. لذا همان طور که...  
PDF کتاب مجموعه مقالات همایش-دانشگاه علامه طباطبایی http://spi.atu.ac.ir/data/cnf1468818923/.../final book.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  سازمان ها خارج از ضوابط قانونی و به طور نامنسجم شکل بگیرند، هیچ کس هزینۀ سیاست های نادرسـتش را حتی نزد افکار عمومی نمی پردازد. کسی خسـارت سیاست هایی با زیان های عظیم...  
PDF بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوق بانکی-وب سایت... http://feqh.journals.semnan.ac.ir/.../article_3309_d34a96497de1... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد، باید مبلغ (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دیرکرد پرداخت کنددرصد به عنوان جریمه ). 11111، شماره 0611/1/00 مطالبات...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jpap.sbu.ac.ir/article/download/20127/6521 ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  2102 ,eyD( ستینمتعددی است که صرفاً اقتصادی های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته عمومی کشور نیز که در اسناد ابلاغی سیاست ویژه در صورت بهکند. شاهد مثال آنکه...  
PDF بررسی و ارزیابی اختراعات زیست فناوری در ایران و جهان 2015-معاونت علمی... http://reic.isti.ir/uploads/patent_report_final.pdf ۱۳۹۹/۳/۵ -  بخـش داخلـی 4931 نـاوري در سـال ف ابتدا اختراعات ثبت شده در حوزه زیسـت گزارش در ادامه این . بررسی شده است و سپس اختراعات ایرانی ثبت شده در سطح بین المللی هم بررسی گردیده...  
PDF اصل مقاله (281 K)-دانشگاه امام صادق(ع) - خواهران http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/.../pdf_2068_2759bb... ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  «شودابطال می 5831قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 071 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 0931/2/31مورخ 817قانون مدنی و رأی وحدت رویه...  
PDF اصل مقاله 577.35 K-دانشگاه پیام نور http://clk.journals.pnu.ac.ir/.../article_6508_78c77f943d763305... ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ -  انگلستان، آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از این سیستم (کنترل محدود) تبعیت می کنند (مردانی، 0931: 931). روش اجرای احکام خارجی: به طور کلی دو روش برای اجرای احکام خارجی...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../793d0cd2eb360c604c70effe1a3253d9.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۹ -  محیط زیستی در استکهلم، ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ با سرو صداي زیاد رسانه اي برگزار شدند هاي اخیر افزایش یافته است به همین منظور ایران نیز توجه به مسایل محیط زیست به...  
PDF دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر فناوری موشکی-دانشگاه... https://dpj.ihu.ac.ir/.../article_205157_bd550520031249d29a845c... ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  جهای بومي، موجب بازدارندگي گستردهتوانمندی نظام خود را بر استقرار دفاع مقدس تلاش ها در هشت سالبهای گرانبه تجربه ایران باتوجه عنوان یک کشور جمهوری اسلامي ایران به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.