نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۳۲,۸۶۷ نتیجه (۰.۹۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران-مجله حقوقی... http://www.jlj.ir/.../pdf_11322_3cbd00cd1b2219363d44def51729d8f... ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -  3 صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور . 4 .2631، ص. 9631چهارم، وفرهنگی و روابط عمومی، جلد سوم، جلسه سی...  
PDF تمام صفحه-دانشگاه مذاهب اسلامی https://lowecon.um.ac.ir/index.php/eer/article/view/.../4654 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ -  مـعاملات پـولي و بـانكي در آيين - 81 ماده » تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از . « رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير...  
PDF بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران قبل و بعد از... http://jsr.riau.ac.ir/.../article_1055_2427709ebe9435949edffe1a... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  مرحله ین مسایلی که در دادرسیتر یکی از مهر قاضوی کیفوری در راسوتای اصول . اسوت گیرد، موضوع تخفیف و تشدید مجازات می قرار مجازات هوای موتهر، مجوازات کند بوا در نظور گورفتن...  
PDF اصل مقاله (319 K) http://www.rahnaameh.ir/.../pdf_831_06cb5d85b9de0d8234548c812ac... ۱۳۹۵/۹/۴ -  بود )روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران،6831(، صحن علنى مجلس با حذف طرح ياد شده مخالفت كرد و با 641 رأى موافق متنى را با عنوان »متن اصلاحى« در تاريخ 2/2/6831 به تصويب...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3281/3271 ۱۳۹۶/۳/۸ -  برقراری روابط نزد یک سیاسی اقتصاد ی میان حکومت پهلوی و رژیم نازی عامل اصلی ایجاد کنند ه این پیامد های سیاس��ی و اقتصاد ی مهم د ر ایران بود . برقراری روابط نزد یک...  
PDF بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات... http://matin.ri-khomeini.ac.ir/.../article_80300_ccc8f382574073... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  منسوخ اعلام کرد ولی بعدا ًبا تصویب آن در قانون آئین دادرسی کیفری سال 8731 و اصلاح آن در قانون مجازات اسلامی سال 2931 آن را مجددا ًموردپذیرش قرارداد. لذا همان طور که...  
PDF کتاب مجموعه مقالات همایش-دانشگاه علامه طباطبایی http://spi.atu.ac.ir/data/cnf1468818923/.../final book.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  سازمان ها خارج از ضوابط قانونی و به طور نامنسجم شکل بگیرند، هیچ کس هزینۀ سیاست های نادرسـتش را حتی نزد افکار عمومی نمی پردازد. کسی خسـارت سیاست هایی با زیان های عظیم...  
PDF بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوق بانکی-وب سایت... http://feqh.journals.semnan.ac.ir/.../article_3309_d34a96497de1... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد، باید مبلغ (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دیرکرد پرداخت کنددرصد به عنوان جریمه ). 11111، شماره 0611/1/00 مطالبات...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jpap.sbu.ac.ir/article/download/20127/6521 ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  2102 ,eyD( ستینمتعددی است که صرفاً اقتصادی های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته عمومی کشور نیز که در اسناد ابلاغی سیاست ویژه در صورت بهکند. شاهد مثال آنکه...  
PDF اصل مقاله 577.35 K-دانشگاه پیام نور http://clk.journals.pnu.ac.ir/.../article_6508_78c77f943d763305... ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ -  انگلستان، آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از این سیستم (کنترل محدود) تبعیت می کنند (مردانی، 0931: 931). روش اجرای احکام خارجی: به طور کلی دو روش برای اجرای احکام خارجی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.