نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۳۴,۰۷۱ نتیجه (۰.۱۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF عنوان مقاله :... https://bazresikar.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../4381_0.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF عنوان مقاله :... https://alborz.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../4381_0.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان http://www.esfceo.ir/upload/file/emeni/masoliyathoghoghi.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر http://www.isfceo.ir/upload/file/emeni/masoliyathoghoghi.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF عنوان مقاله : بررسی وتعیین مهمترین دﻻیل استفاده از اعتبارات طرحهای... https://www.dmk.ir/Dorsapax/userfiles/file/.../dastgah_ilam.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۱ -  ین می گردد تا پس از گذشت این زمان اهداف طرحها محقق شود نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعی بین مشاهده می شود که در بسیاری از طرحها زمان اجرای طرحها از برنامه زمان بندی...  
PDF بررسی وتعیین مهمترین دلایل استفاده از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای... http://dmk.ir/Dorsapax/userfiles/file/.../dastgah_ilam.pdf ۱۳۹۴/۸/۵ -  ین می گردد تا پس از گذشت این زمان اهداف طرحها محقق شود نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعی بین مشاهده می شود که در بسیاری از طرحها زمان اجرای طرحها از برنامه زمان بندی...  
PDF تأثیر ساختار حزبی بر سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی... http://pir.iaush.ac.ir/.../article_559643_3abe09337c286f93fe955... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  تابستان 9831 در میان احزاب، دیدگاه های این احزاب در قبال جمهوری اسلامی ایران در سه بازه ی زمانی مختلف مورد تدقیق قرار می گیرد. دوره ی اول از زمان پیروزی انقلاب اسلامی...  
PDF تاثیر برنامههای توسعهای سازمان ملل متحد بر برنامههای توسعه جمهوری... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_545066_005a19febb552a82e67f... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  های چالش کردن برطرف برای ایران به متحد ملل توسعه برنامه رو، این از زیست، محیط به مربوط المللیبین هایکنوانسیون مورد در آن تعهدات اجرای زیست و جمهوری اسلامی ایرانهای...  
PDF اصل مقاله 393.55 K مفهوم لایحه قضایی-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_7174_09bf74dc77e4ce17f90e... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  1 ش نهادهاي سیاسی در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تا حدي منحصر به فرد چین هاي کشورهاي گیري از تجربهبندي نهایی این منشور ملی ضمن بهرهدر تدوین و صورت. است در...  
PDF اصل مقاله (7762 K)-دانشگاه پیام نور http://clk.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4022_776743b4b727593cf333... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  شرط اصالت برای یک بانک اطلاعاتی به این معنی است که از برخی بانک های اطلاعاتی، حتی اگر سرمایه گذاری اساسی برای تولید آن ها نیز انجام شده باشد، به موجب حقوق ادبی و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.