نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۳۲,۱۱۵ نتیجه (۰.۹۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی و ارزیابی اختراعات زیست فناوری در ایران و جهان 2015-معاونت علمی... http://biodc.isti.ir/uploads/patent_report_final.pdf ۱۳۹۸/۳/۷ -  بخـش داخلـی 4931 نـاوري در سـال ف ابتدا اختراعات ثبت شده در حوزه زیسـت گزارش در ادامه این . بررسی شده است و سپس اختراعات ایرانی ثبت شده در سطح بین المللی هم بررسی گردیده...  
PDF بررسی و ارزیابی اختراعات زیست فناوری در ایران و جهان 2015-معاونت علمی... http://innosurvey.isti.ir/uploads/patent_report_final.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  بخـش داخلـی 4931 نـاوري در سـال ف ابتدا اختراعات ثبت شده در حوزه زیسـت گزارش در ادامه این . بررسی شده است و سپس اختراعات ایرانی ثبت شده در سطح بین المللی هم بررسی گردیده...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../793d0cd2eb360c604c70effe1a3253d9.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۹ -  محیط زیستی در استکهلم، ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ با سرو صداي زیاد رسانه اي برگزار شدند هاي اخیر افزایش یافته است به همین منظور ایران نیز توجه به مسایل محیط زیست به...  
PDF عنوان مقاله :... https://bazresikar.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../4381_0.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF مسئولیتهای مهندسان ناظر در حوادث https://sazandegan.info/.../Responsibilities-of-accident-monito... ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF عنوان مقاله :... https://alborz.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../4381_0.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان http://www.esfceo.ir/upload/file/emeni/masoliyathoghoghi.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF مسئولیتهای حقوقی مهندسان ناظر http://www.isfceo.ir/upload/file/emeni/masoliyathoghoghi.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  اسلامی ایران تهیه شده و نحوه اجراي عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشـته باشـد ، بایـد در ارتباط با فورا مراتب را همراه با...  
PDF عنوان مقاله : بررسی وتعیین مهمترین دﻻیل استفاده از اعتبارات طرحهای... https://www.dmk.ir/Dorsapax/userfiles/file/.../dastgah_ilam.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۱ -  ین می گردد تا پس از گذشت این زمان اهداف طرحها محقق شود نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعی بین مشاهده می شود که در بسیاری از طرحها زمان اجرای طرحها از برنامه زمان بندی...  
PDF بررسی وتعیین مهمترین دلایل استفاده از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای... http://dmk.ir/Dorsapax/userfiles/file/.../dastgah_ilam.pdf ۱۳۹۴/۸/۵ -  ین می گردد تا پس از گذشت این زمان اهداف طرحها محقق شود نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعی بین مشاهده می شود که در بسیاری از طرحها زمان اجرای طرحها از برنامه زمان بندی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.