نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۲۴,۷۵۶ نتیجه (۰.۹۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مجله حقوقی-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض | وکالت... https://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/.../30.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  ..………الملل نخسارات تنبيهي در حقوق بي  محسن عبداللهي :تحولات قاعده مصونيت دولت  تأثيـر قانون صلاحيت دادگستري جمهـوري اسلامي ايران و قانون مبـارزه با 911...  
PDF مجله حقوقی http://cila.ir/.../showfile.aspx?id=1cb2f7c9-87dd-4fc3-ad8f-744... ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ..………الملل نخسارات تنبيهي در حقوق بي  محسن عبداللهي :تحولات قاعده مصونيت دولت  تأثيـر قانون صلاحيت دادگستري جمهـوري اسلامي ايران و قانون مبـارزه با 911...  
PDF دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور-دانشگاه علامه... http://jclr.atu.ac.ir/.../article_2405_7e6b9461383348ac12288c36... ۱۳۹۵/۱/۷ -  ي معینـی تقـدیر شـده اسـت یـا خیـر وشن شود که آیا شرعاً براي طحال دیهربنیادین موضع نظام حقوقی و قضایی ایران در این خصوص تحلیـل و رأي وحـدت رویـه مورداشـاره بـر...  
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/32644 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  حرکتی که امروز در جامعه صورت گرفت، متاسفانه ایمان مردم را مورد هدف قرار داده و اعتماد عمومی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران کاهش داده است. ما تمامی...  
PDF تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و... https://law.tabrizu.ac.ir/.../article_3454_c3a8000f795c7c71a204... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  نظر ميه در آن، تعريفي قابل دفاع ب مالکیّت وقف -3 از آنجا که طبق نظر مشهور فقها و قانون مدني ايران، وقف از جمله عقود لازم به شامار رود، برای تحقق عقوه بر داشتن...  
PDF چشم‌انداز‌مسئولیت های‌پلیس‌اطفال‌و‌نوجوانان‌در‌پیشگیری‌از‌جرم‌-نیروی... http://pishgiri.police.ir/uploads/fasl35-01.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -   4931 ، تابستان53، شماره 01سال ترویجی)، - فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم (علمی 03 تا 9 هصفحاز مسئولیت‌انداز‌چشم 39/90/72 تاریخ دریافت:‌1اصغرزاده‌سمیه 49/30/11...  
PDF *کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی hamed.ghasemi@gmail.comحقوق دفاعی... http://sb.basijlaw.ir/.../hqwq_dfy_mthm_dr_mrhlh_bzjwyy_.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  در اید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام قانون جدید ب 311حقوق کیفری ایران احضار و جلب متهم برابر ماده بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب...  
PDF اصل مقاله (473 K) بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض-دانشگاه امام... http://ilr.journals.isu.ac.ir/.../article_2379_ae3ca27b6c0273ee... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  مازندران دانشگاه خصوصی حقوق دکتريآموخته دوره دانش *** 7931 یز و زمستانیپا(، 84 )پیاپی دوم، شمارة نوزدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام 844 مقدمه طلاق به عوض یا...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/70.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  «جنگ»، 1931 تابستان، (07پياپي ) 2 ، شمارهنوزدهمسال NSSI:5201ـ 3693 يرانا اسلامي جمهوري صداوسيماي سازمان: امتياز صاحب اصغر غلامرضا دكتر...  
PDF تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه حقوق کیفری کار ایران-سایت دانشگاه... http://humanities.cfu.ac.ir/.../article_844_118044755c90d7d5851... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  9631قانون کار جمهوري اسلامی ایران مصوب هایی که به آن پیوسته است. در این اختصاص داده است. به تأسی از مصوبات سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه (. نکته قابل توجه در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.