نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۳۴,۰۷۱ نتیجه (۰.۸۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فرایندها، در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی-وزارت بهداشت،... http://srd.behdasht.gov.ir/.../tashkilat-ghaza_ver_5_266753.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی همگانی و ارزشی فرابخشی شمرده می شود و پیش شرط تحقق توسعۀ پایدار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سوم، بیست و نهم...  
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-روزنامه فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/32645 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  حرکتی که امروز در جامعه صورت گرفت، متاسفانه ایمان مردم را مورد هدف قرار داده و اعتماد عمومی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران کاهش داده است. ما تمامی...  
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/32644 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  حرکتی که امروز در جامعه صورت گرفت، متاسفانه ایمان مردم را مورد هدف قرار داده و اعتماد عمومی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران کاهش داده است. ما تمامی...  
PDF اصل مقاله (376 K)-دانشگاه تبریز https://law.tabrizu.ac.ir/.../article_3454_c3a8000f795c7c71a204... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  نظر ميه در آن، تعريفي قابل دفاع ب مالکیّت وقف -3 از آنجا که طبق نظر مشهور فقها و قانون مدني ايران، وقف از جمله عقود لازم به شامار رود، برای تحقق عقوه بر داشتن...  
PDF *کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی hamed.ghasemi@gmail.comحقوق دفاعی... http://sb.basijlaw.ir/.../hqwq_dfy_mthm_dr_mrhlh_bzjwyy_.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  در اید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام قانون جدید ب 311حقوق کیفری ایران احضار و جلب متهم برابر ماده بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب...  
PDF اصل مقاله (473 K) بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض-دانشگاه امام... http://ilr.journals.isu.ac.ir/.../article_2379_ae3ca27b6c0273ee... ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  مازندران دانشگاه خصوصی حقوق دکتريآموخته دوره دانش *** 7931 یز و زمستانیپا(، 84 )پیاپی دوم، شمارة نوزدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام 844 مقدمه طلاق به عوض یا...  
PDF تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه حقوق کیفری کار ایران-سایت دانشگاه... http://humanities.cfu.ac.ir/.../article_844_118044755c90d7d5851... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  9631قانون کار جمهوري اسلامی ایران مصوب هایی که به آن پیوسته است. در این اختصاص داده است. به تأسی از مصوبات سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه (. نکته قابل توجه در...  
PDF کتاب‌های فارسی-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور https://www.mporg.ir/.../File.aspx?FileId=7b12d6dc-4143-4806-b4... ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلامی ایـران و قـانون قانون برنامه پنج.28 .6931روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران، / رهاي توسعه کشواحکام دائمی برنامه -6931)ساله ششم توسعه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://gdfa.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_34.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
PDF دانلود فایل : نظام جامع آموزش و ارتقاي سلامت در محل كار-دانشگاه علوم... http://health.sbmu.ac.ir/.../22_1949_1390049810359_erteghasalam... ۱۳۹۴/۲/۱ -  منابع ، شهید بهشتی، دانشگاه های علوم پزشکی ایران .ته در نگارش این متن از آن استفاده شده اس کاین زمینه یافت شد تا این منابع را بر اساس نیازها ناگزیر شدیم ، با توجه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.