نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۰۵۱ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی https://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../4&5.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  یا تنها به َجرگه جراحان ورود می كنــد یا به ِصنف مرهم نِهان. رعایت اعتدال در این بین، گویی از مرام سخن گویان و قلم رانان به دور است! این است که، گاه دین داران،...  
PDF  دانلود مطالب این شماره-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی http://www.aqart.ir/images/EditorUpload/astan honar/1.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۹ -  تا آنجا كه در طول قرن های متمادی، بارگاه رضوی نه تنها مأمن خیل عظیم زائران بود، بلكه هنرمندانی كه هنر قدسی آنان را از ارض به عرش رسانده و نور معنویت بند بند...  
PDF اثر درآمدهای نفتی بر تامین درآمد شهرداری های کلان شهرهای... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-5215.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -  ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهري اشاره کرد شهرداري توان به چگونگی تأمین درآمد مهمی را ایفا کند که از عوامل مؤثر بر آن می توانند کنند که به اتکاي آن میا براي کسب...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150929162601-9726-68.pdf ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  انـد دانسـته « ايجاز قصر»و « ايجاز حذف»را منقسم بر دو نوعِ شود و شرط بلاغت در آن اين است كه در فهم ِمعني خللي وارد ميمحقق قسمتي از كلام چـه / بنـدم شب چو عقد...  
نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر... http://www.ensani.ir/storage/.../20150503073923-9917-33.pdf// ۱۳۹۴/۳/۲ -  .بر جو اي منطقه گردش مقياسالگوهاي نقش سوم سال هاي پژوهش نتايج از مختصر هرچند مروري تا كند مي ايجاب حاضر تحقيق موضوع. است گرفته قرار پژوهشگران . گردد ارائه فوق...  
PDF عتبه بوسی امام رضا علیه السالم( آرزوی من است. - بنیاد ...-وبگاه بنیاد... http://www.shamstoos.ir/.../1190.pdf?t=635517235732004836 ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  خد ا را سپاس می گوییم که کشور ما د ر پناه َعَلم رضوی با یکپارچگی و اتحاد از گزند این فتنه ها مصون مانده و مرد م فهیم و فرهنگ پرور ما با د رایت و د قت جز به...  
PDF مشاهده/دانلود-معرفی دانشکده روابط بین الملل http://www.sir.ac.ir/.../680569811iran_and_saudi_arabi_relation... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
PDF مقاله رابطه ایران وعربستان از دید گاه تئوری بازی ها-معرفی دانشکده... http://sir.ac.ir/uploads/iran_and_saudi_arabi_relation.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/11/final-web-1035.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  چن ــد س ــال اخی ــر خطــر توفــان هــا و ریزگردهــای نمکــی بیشــتر از پیــش شــده اســت. یادداشت مهمان عباس محمدی روزنامه صبح ایران دهیـاری روسـتای سـعیدی...  
PDF آستان هنر (شماره 8)-آستان قدس رضوی https://farhangi.aqr.ir/.../ShowObjectFile.aspx?ObjectType=NEWS... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  نمونه هایی از این تزیینات معماری که در نوع خود بی نظیر است، درحرم مطّهر رضوی به وفور یافت می شــود. کاشــی کاری از جمله این تزیینات بی نظیر اســت که در حرم مطّهر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.