نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۲,۶۱۸ نتیجه (۰.۱۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.jsp?id=685 ۱۳۹۴/۵/۱۲ -  مسئولان مرکز بھداشت اسکن کاشمر؛ سرگردانی بیماران و پاسخ خرابی تنھا دستگاه سی تی - ۵٢ روزنامه خراسان -واکسن حیاتی برای قطع وابستگی ٩زی مجدد خط تولید آغاز برنامه راه اندا...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_139004... ۱۳۹۴/۱/۸ -  با ت: یک مسئول وزارت بھداشت - ٢٢ ٦١ص روزنامه خراسان-دلیلی برای اجرا نشدن قانون کاھش ساعت کار پرستاران وجود ندارد : یک نماینده مجلس تاکید کرد - ٣٢ ٧١ص خبرگزاری ایرنا-...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cgme.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=520 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  ٢٢ روزنامه خراسان - خانه کوھسرخ رو به تعطیلی است دارو تنھا - ٣٢ امه خراسانروزن -باغ وحش ھای خانگی امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته است - ۴٢ روزنامه جام جم - فرسوده...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://mbs.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=520 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  ٢٢ روزنامه خراسان - خانه کوھسرخ رو به تعطیلی است دارو تنھا - ٣٢ امه خراسانروزن -باغ وحش ھای خانگی امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته است - ۴٢ روزنامه جام جم - فرسوده...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_39_13910424pdf.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۹ -  خراسان - سال است که خاک می خورد ۴یی دارو طرح ملی کشت، توسعه و بھره برداری از گیاھان - ٩٣ روزنامه مردم سالاری - درصد است ٠۴نرخ تورم در بخش سلامت بیش از : شکیرییس کل سازمان...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20100915091643-132.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ -  روزنامه ى دولت علیه ایران، ش ـماره 915 در مورخه 8721ق. در عنوان وقایع دارالخلافه الباهره و درباره معدلت مدار همایون ذکر شده، و بدین شکل نقل گردیده است: از آن جا که...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cgme.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900420.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  از وزارت بھداشت انجام شده است - ٠٣ روزنامه خراسان - بیمارستان ٣جوان در ۴کالبدشکافی مرگ - ١٣ روزنامه خراسان - راحی ھا راه اندازی اولین بانک تخصصی ویدئویی پزشکی ایران...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://sm.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900905.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۰ -  روزنامه خراسان-فقط می خواھیم درک مان کنید - ٩١ روزنامه خراسان-بیم و امیدھا درباره طرح پزشک خانواده - ٠٢ روزنامه خراسان-ھای وارداتی نباشید نگران بھداشت گوشت: وزیر بھداشت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://download.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=509 ۱۳۹۴/۵/۲ -  قابل پیشگیری است درصد معلولیت ٠۵بیش از - ٧٧ روزنامه خراسان - « ینپزشک ام»و تامین اجتماعی بر سر وزارت بھداشتادامه چالش - ٨٧ روزنامه جام جم - اولین راھنمای غذایی ایرانی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900412.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  با ت: یک مسئول وزارت بھداشت - ٢٢ ٦١ص روزنامه خراسان-دلیلی برای اجرا نشدن قانون کاھش ساعت کار پرستاران وجود ندارد : یک نماینده مجلس تاکید کرد - ٣٢ ٧١ص خبرگزاری ایرنا-...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.