نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳,۱۴۰,۲۷۷ نتیجه (۱.۱۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (374 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_1816_68ec0a4077cbed67c9f47ea0... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  دادند که هاییافتهنیز در ) 3330( پژوهشگران .گردنديم اینترنت در صمیمیت دنبال به دارند، انزجار خود روزمره زندگي از احساس از بالایي میزان ،ماننديم آنلاین هفته در را کمي...  
PDF اصل مقاله 445.91 K-دانشکده صدا و سیما http://jiscm.iribu.ac.ir/.../article_89676_3a8a065a9118d4d7366f... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  تلويزيـون را اين گونه تعريـف کرد: «جريان مـداوم و نامتقـارِن محتوا، نشـأت گرفته از برنامه هايـی (بـا زمـان 51 دقیقـه تا چند سـاعت) کـه در واحدهايی مجزا بـه دسـت متخصصـان...  
PDF دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/.../sedigheh amiri.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  را بر عهده گرفتند ند و زحمت راهنمایی این رسالهننمود که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل ر علی پاکیزهجناب آقای دکت . رسید ینم مطلوب یجهت ون مساعدت ایشان،...  
PDF اصل مقاله (907.03 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce71960... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  سایت -1 هاي لانات الکترونیک و کاتالوگاع ي، تابلول مشتریان از طریق پست الکترونیکتعام -2 ؛لاینآن ؛هاي اعتبارياخذ آنلاین سفارش از طریق کارت -3 ؛رسانی آنلاین به مشتریان...  
PDF اصل مقاله (296.99 K)-دانشگاه آزاد ساری http://ictedu.iausari.ac.ir/.../article_641352_9d167a8a88c99dea... ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  2هاي کاملاً آنلاین، ادغام این دو رویکرد آموزشی و ظهور آمـوزش تلفیقـی نامساعد کیفیت دوره هاي آنلاین در یک برنامه یا واحد درسی بـه همـراه را فراهم ساخت که عموما...  
PDF مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی... http://www.ictedu.iausari.ac.ir/.../article_641352_9d167a8a88c9... ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -  2هاي کاملاً آنلاین، ادغام این دو رویکرد آموزشی و ظهور آمـوزش تلفیقـی نامساعد کیفیت دوره هاي آنلاین در یک برنامه یا واحد درسی بـه همـراه را فراهم ساخت که عموما...  
PDF شماره 3   -شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور https://bpf.nww.ir/DorsaPax/Userfiles/file/main-site/.../3.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  است سدستر تهيه باراهنماي انطباق از پس را خود مقالات DROWفايل توانند مي مقاله محترم نويسندگان فصلنامه، سايت اندازي راه زمان تا حاضرو حال در- .نمايند ارسال...  
PDF تاریخ ثبت ٦: مرداد ١٣٩٠ تعداد اخبار موجود : ١٠ خبر-وزارت بهداشت،... http://ibto.behdasht.gov.ir/.../1_1161_bultan-6-5-1390.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  ؛ مطا«عدالت در سلامت» - ٦ کارمند نیوز- نفر در سراسر کشور ٠٠٦ ھزار و ٠٢ پرستار در تھران و ٠٠٤٢استخدام - ٧ قلم آنلاین-این غذا ھا را نخورید - ٨ ببین نیوز-کاھش ساعت کار...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://aac.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=338 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  ؛ مطا«عدالت در سلامت» - ٦ کارمند نیوز- نفر در سراسر کشور ٠٠٦ ھزار و ٠٢ پرستار در تھران و ٠٠٤٢استخدام - ٧ قلم آنلاین-این غذا ھا را نخورید - ٨ ببین نیوز-کاھش ساعت کار...  
PDF شماره 3   -شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور https://www.nww.ir/DorsaPax/Userfiles/file/main-site/.../3.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ -  است سدستر تهيه باراهنماي انطباق از پس را خود مقالات DROWفايل توانند مي مقاله محترم نويسندگان فصلنامه، سايت اندازي راه زمان تا حاضرو حال در- .نمايند ارسال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.