نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۳,۱۳۱,۶۹۴ نتیجه (۱.۳۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود رمان آیه ی فراموشی با لینک مستقیم pdf-دانلود رمان https://dl.iceroman.ir/Roman-Aye Faramoshi.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۶ -  روحم .ندادم می کار. کردم می کار میاد یادم وقتی از و کرد معرفی کارش صاحب به منو بزرگم، سامان،برادر خودم با حتی داشتم، بوکس به شدیدی ی علاقه. رفتم می باشگاه هفت ساعت...  
PDF متن کامل [PDF 1178 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3088-fa.pdf ۵ روز پیش -  استارتباطی مجازی، در حال گسترش های با گسترش استفاده از اینترنت و شبکهپدیده ناشی دیدگیبزه، سنجش رفتارهای آنلاینو روزمره هاییتفعال یۀنظر در پرتو کوشدیمحاضر این...  
PDF دانلود مقاله-موسسه هدایت فرهیختگان جوان https://www.hfj.ir/.../فصلنامه-پاییز-96-شماره-7-31-54.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  حضور در فضای مجازی در میان کاربران ایرا نیز در این حوزه به شبکه سرعت در افزایش است، این در حالی است که این سایت در ایران فیلتر است (سروش هفتگی، فضای مجازی بر...  
PDF دریافت پی‌دی‌اف صفحه 9-لینک روزنامه http://www.ebtekarnews.com/archive/1396/11/16/9.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ -  حدود یک ساعت از شروع فیلم به قدری ضعیف است که این احساس در تماشاچی ایجاد می شود که در حال تماشای یک سریال سطحی صدا و سیما است. همان طور که اشاره شد، فیلم در یک...  
PDF تاثیر قراردادهای نمونه استاندارد در جهت دستیابی به وحدت حقوقی در... http://www.tazirat.gov.ir/.../showattachment.aspx?id=736&mI... ۱۳۹۴/۹/۲۰ -  گردیده ولی مقررات ملی خود را تغییر ندهند در هـا در حال حاضر وضعیت تا حدودي بهتر شده است ولـی هنـوز هـم دولـت ، از خـود مقاومـت المللی بینمقررات خود در جهت تسهیل...  
PDF آقای گل جامهای جهانی رقیب هاشمیان درصدد افزایش روابط دیپلماتیک بـا... http://roodannews.ir/category/.../?print=pdf-search ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  لایک چه تاثیری بر زندگی اجتماعی ما در دنیای آنلاین خواهد داشت. مت هونن از مجله وایرد ۸۴ ساعت از زمان خود را صرف لایک کردن همه آیتمهایی کرد که در نیوزفیدش...  
PDF اصل مقاله (427 K) ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد... http://jontoe.alzahra.ac.ir/.../article_3105_225ab4db42c9643727... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  ةدور آموزان دانش تلفـن نترنـت یا زی ـآم تی ـموفق ادغـام نیهمچن .است مؤثر اریبس آموزان دانش در یتخصصي ریادگی را نیاز دارد، نگرش واقعی همراه تلفن مختلف يافزارها نرم از...  
PDF اصل مقاله (427 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://journal.alzahra.ac.ir/.../article_3105_225ab4db42c964372... ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  ةدور آموزان دانش تلفـن نترنـت یا زی ـآم تی ـموفق ادغـام نیهمچن .است مؤثر اریبس آموزان دانش در یتخصصي ریادگی را نیاز دارد، نگرش واقعی همراه تلفن مختلف يافزارها نرم از...  
PDF اصل مقاله 510.71 K-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز http://journals.ajums.ac.ir/.../article_90842_ebbb786c27a5b9a86... ۱۳۹۸/۵/۱۰ -  و لاین و کیفیت سیستم و زیر ساختآن شود. و متغیر تعامل در محیط ین عامل کیفیت زیرساختها محسوب میترمهمبراساس نتایج حاصل از آزمون تاپسیس آنلاین دارای کمترین اهمیت می...  
PDF دانلود فایل-وب سایت دانشگاه سمنان http://www.conf.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-133.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۴ -  یا اینترنت از توان ابزارهای و گسترده هایصفحه از توانمی هاداده تحلیل و تجزیه برای .گرفت بهره وقایع بتث منظور به برداریفیلم و عکاسی وسایل ایمیل، .هستند سازی مدل و سازی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.