نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۳۴,۴۵۵ نتیجه (۰.۰۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF فصل اول اعتبار یک تحقیق بر چه اساسی است؟ 1-اعتبار درونی 2-اعتبار... http://bayanbox.ir/download/.../نمونه-سوالات-کلی.pdf ۱۳۹۴/۳/۲۱ -  مقاله باشد) نماینده غیر واقعی بودن د) ی جداده های اطلاعات کاف) سهولت اجرا ب) الف 4جوابهای فصل ج) 3د )2ب ) 1 فصل یک تحقیقی که برای حل یک مشکل به کار می رودومعمولا...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت http://files.matlabsite.com/docs/papers/ij/pa94004221.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ -    β= =α= ii ii A p 0: iotn و inotn α و td = Dd الف ب ri.DIS.www متلب سایت | moc.etiSbaltaM.www rA hc evi fo DIS ... استفاده از مدل مجله...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/LITERARY/article/download/.../2162 ۱۳۹۳/۱۰/۷ -  و ج مشخص کردیم « ب»، «الف»و در عین حال فراوانی هر موضوع را در اشعار گروههای سنی سعی کردیم با یافتن معیارهای علمی، نقاط ضعف و سپس به سراغ هر دسته از مضامین رفتیم و...  
PDF اصل مقاله 451.33 K-مرکز تحقیقات شورای نگهبان http://mag.shora-rc.ir/.../article_112_c9406b374f48f5d83412585b... ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  در مورد لایحه ي ي قضایيه مخالفت كرد، لذا براساس تبصرهي قوهقانوني اقدامي نكرد و با لایحه در مهلت ي قضایيه عمل شد. در خصوص لایحه يقانون، قانون وظایف و اختيارات رئيس...  
PDF موانع تحقق اقتصاد مقاومتی-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/sal_95/admin/pdf/219_1037-27.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  ي اهداف اقتصاد مقاومتی میآمدآن گاه به نقش مفاسد در ناکار 1اقتصاد مقاومتیـ الف تعریف اقتصاد مقاومتی د اقتصـا »ضـوع بـا غلـب ایـن مو اگیـرد کـه جـا نشـأت مـی...  
PDF بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه های ایرانی در محیط وب-مدارک علمی ایران http://jipm.irandoc.ac.ir/files/site1/.../17_3_4_5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  اطلاعات و مدارک علمی ایران بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه ٤ و ٣، شماره ٧١رسانی، دوره علوم اطلاع/٨٣ کدام یک از مؤسسات و مراکز ایرانی در سایت .الف خود صفحاتی را به کتابخانه...  
PDF موانع تحقق اقتصاد مقاومتی-پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان http://www.site14.mbfs.cbo.ir/sites/default/.../موانع اقتصاد.pd... ۱۳۹۶/۶/۱۰ -  ي اهداف اقتصاد مقاومتی میآمدآن گاه به نقش مفاسد در ناکار 1اقتصاد مقاومتیـ الف تعریف اقتصاد مقاومتی د اقتصـا »ضـوع بـا غلـب ایـن مو اگیـرد کـه جـا نشـأت مـی...  
PDF سنجش کیفی وب سایت های کتاب فروشی های برخط ایران-دانشگاه مذاهب اسلامی http://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/.../13906 ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  حاکی از آن است که هیچ وب ها سایت وبارزیابی کلی خیلی خوب ارزیابی شدند. ام، در وضعیت متوسط قرار دارند. کیوای براساس معیارهای وب ها سایت وبگفت توان میطور کلی به...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jmum.um.ac.ir/index.php/LITERARY/article/.../2162 ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  و ج مشخص کردیم « ب»، «الف»و در عین حال فراوانی هر موضوع را در اشعار گروههای سنی سعی کردیم با یافتن معیارهای علمی، نقاط ضعف و سپس به سراغ هر دسته از مضامین رفتیم و...  
PDF بررسی خواص اپتیک غیرخطی لایههای نازک نانوساختار مس تهیه شده با روش... http://opsi.ir/article-1-1755-fa.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۹ -  شیراز، شیراز، ایران، 954 قابل دسترسی باشد. ri.ispo.wwwاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت (الف) (ب) ): بنانومتر، (52): لایه نازک مس با ضخامت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.