نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۳۶,۵۹۵ نتیجه (۰.۱۷۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF موانع تحقق اقتصاد مقاومتی-تحقیق و پژوهش http://eghtesad95.iribresearch.ir/admin/pdf/219_1037-27.pdf ۱۳۹۵/۲/۲۱ -  ي اهداف اقتصاد مقاومتی میآمدآن گاه به نقش مفاسد در ناکار 1اقتصاد مقاومتیـ الف تعریف اقتصاد مقاومتی د اقتصـا »ضـوع بـا غلـب ایـن مو اگیـرد کـه جـا نشـأت مـی...  
PDF شیوه نامه انتشار مجلات علوم پزشکی-سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی https://pezeshki.iau.ir/.../شيوه نامه انتشار مجلات علوم پزشكي.p... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  uaiو یا صفحه پاسخگو در سایت .نصب و عزل مدیر اجرائی، سردبیر و اعضاي هیات تحریریه با تایید کمیسیون و با ارائه دلایل روشن .هر نوع اقدام لازم جهت اداره نشریه به جز...  
PDF ارزیابی محتوایی و فنی وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه... http://ismj.bpums.ac.ir/.../lalerokh-A-10-3-693-385f345.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  تيسا ن وبيد اييتا انجام شده در یهایبند ج رتبهيبه نتا یبا نگاه علوم یها توان گفت دانشگاه یر، مياخ یها سال علوم یها ر دانشگاهيپ سه نسبت به سايت یپزشک یطور...  
PDF دریافت فایل پیوست-بوشهر http://med.bpums.ac.ir/.../fb2d88c5b3__044e654cc4.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  رتبهيبه نتا یبا نگاه علوم یها توان گفت دانشگاه یر، مياخ یها سال علوم یها ر دانشگاهيپ سه نسبت به سايت یپزشک یطور دارند؛ به یت نامساعدتريکشور وضع یپزشک ه توسط نظام...  
PDF دریافت فایل پیوست-بوشهر http://hlth.bpums.ac.ir/.../fb2d88c5b3__044e654cc4.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  رتبهيبه نتا یبا نگاه علوم یها توان گفت دانشگاه یر، مياخ یها سال علوم یها ر دانشگاهيپ سه نسبت به سايت یپزشک یطور دارند؛ به یت نامساعدتريکشور وضع یپزشک ه توسط نظام...  
PDF دانلود-ماهنامه فناوری سیمان http://www.cementechnology.ir/magazine/No.79/79-11.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۶ -  تضمین کیفیت سیمان مقدمه عمده آلودگی های شناخته شده در صنعت سیمان عبارتند از: الف-�آلودگی�های�فیزیکی - گردوغبار خروجی از دودکش ها - غبارهای معلق در هوا - گردو غبارهای...  
PDF تحلیل پیوندهای وبسایتهای کتابخانههای ملی جهان http://fosareh.net/fa/files/pdf/1366-64431255-KHN.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  گيردطور مختصر مورد بررسي قرار مي پيشينه پژوهش در خارج از كشور.الف وي اين . به كار بردسايتهاي شخصيهاي ملي و وب را براي دامنه41، مفهوم عامل تاثير وب8991 درسال 31اينگورسن...  
PDF موانع تحقق اقتصاد مقاومتی-پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان http://mbfs.cbo.ir/sites/default/files/موانع اقتصاد.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  ي اهداف اقتصاد مقاومتی میآمدآن گاه به نقش مفاسد در ناکار 1اقتصاد مقاومتیـ الف تعریف اقتصاد مقاومتی د اقتصـا »ضـوع بـا غلـب ایـن مو اگیـرد کـه جـا نشـأت مـی...  
PDF کاربرگ بازدید ازدانشگاهها و مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی فرمهای... http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub151/fani-a.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  بازدید ٢- محل بازدیدمشخصات تاسیس:سال :نام دانشکده : دانشگاهنام نام شهر:نام استان:نام منطقه : :پستینشانی پست الکترونیکی::منزلگاه )وب سایت( دورنگار:تلفن: هاي هئیت...  
PDF فرم الف-صنعتی اصفهان https://nezaratostani.ui.ac.ir/dorsapax/Data/.../fani-a.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  بازدید ٢- محل بازدیدمشخصات تاسیس:سال :نام دانشکده : دانشگاهنام نام شهر:نام استان:نام منطقه : :پستینشانی پست الکترونیکی::منزلگاه )وب سایت( دورنگار:تلفن: هاي هئیت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.