نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۳۴,۴۵۵ نتیجه (۰.۰۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF أ الف-دانشگاه ع.پ گیلان http://library.gums.ac.ir/Inventory/9/3766/653.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  الف .پوپليتهكيست .6 CR/EW ج ی،و از خودگذشتگ شان از کلمه ایثار و انسانیزیبابه پاس تعبیر...  
PDF دانلود فایل-دانشگاه بیرجند https://www.birjand.ac.ir/file/download/.../1554780763-d.d.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  مقالات نشـریه آزاد است، عبارت دسترسـی آزاد به مقالات در سایت نشریهکه دسترسـی به در صورتی  .ودشذکر .رددگمکانیزم تشخیص سرقت علمی و جرایم آن در نشریه ذکر ...  
PDF بسمه تعالی دستورالعمل تدوین، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه الف... https://birjand.ac.ir/file/download/.../1530505514-d.d.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  مقالات نشـریه آزاد است، عبارت دسترسـی آزاد به مقالات در سایت نشریهکه دسترسـی به در صورتی  .ودشذکر .رددگمکانیزم تشخیص سرقت علمی و جرایم آن در نشریه ذکر ...  
PDF دریافت فایل-دکتر حمید قاسمی http://www.hghasemi.com/www/pdf/lessonplan[4].pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  ورت می گیردصبر اساس حروف الفبا کار تقسیم . کار ادامه می یابد . می نویسد4محورها و با تکمیل جدول . پروپوزال خام که هرگروه باید با توجه به سازمان خود آن را تکمیل...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../123b6cd6eee2eb407106fd3037de9f8f.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۹ -  ایمدر غیر این صورت دچار تفسیر به رأي شده، خطا رفته. موضوع است .را طبق معیار مذکور بشناسیم« غالی»و «غلو»ابراین نخست لازم است بن الف ـ قرآن کریم چهار بار در قرآن...  
PDF نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفالهای باکون الف در فارس-دانشگاه... https://jarcs.ut.ac.ir/.../article_71115_edf612799733b190ee922a... ۱۳۹۸/۴/۳ -  ک به زیدی، میدانی مختلف یابخشهحاضر همچنان در ال س هزار چند اوج ینقطه نشانگر الف) باکون(مرحله فارس جدید شاید به خاطر این است که هایناو است. ، بخش وسیعی از...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://piaj.sbu.ac.ir/article/download/7980/4453 ۱۳۹۷/۱/۶ -  می توان گفت سياست خارجی کشورها تحت تأثير دو عامل عمده شکل می گيرد که عبارتند از: الف) محيط ذهنی که همان ارزش ها و تصورات سياستگذاران است و ب) محيط عينی که خود...  
PDF دانلود-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری http://kermanshah.ichto.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=yGK4xP... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  کار می روند – 1ماده ، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و 0731/7/7قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب : قانون –الف 4831/8/51قانون الحاق موادي به قانون تنظیم...  
PDF وزارت کشور-فرمانداری شهرضا http://shahreza.gov.ir/dorsapax/Data/Sub_32/File/chkideh.pdf ۱۳۹۷/۴/۷ -  فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا اسدي ، همكار طرح ب . الف . ا راهنماه- تحقيق–علوم . 2. طرحهاي پژوهشي –استانداري اصفهان . 1 عنوان. ج . معاونت پشتيباني و منابع...  
PDF پژوهشهای انجام شده-استانداری استان اصفهان http://humanresource.ostan-es.ir/DorsaPax/Data/.../chkideh.pdf ۱۳۹۵/۱/۷ -  فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا اسدي ، همكار طرح ب . الف . ا راهنماه- تحقيق–علوم . 2. طرحهاي پژوهشي –استانداري اصفهان . 1 عنوان. ج . معاونت پشتيباني و منابع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.