نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۳۴,۴۵۵ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تعریف سیستم اطلاعات مدیریت ،‌کارکرد ها ،‌ساختار و ویژگی های آن و... http://www.amar-lr.ir/DorsaPax/userfiles/file/MIS.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  مطالب به طور عمده در دو بخش الف و ب جمع بندي شده اند تاریخچه و معرفی سیستم ها و کارکرد هاي آن ها: الف فرایند تصمیم گیري وجود دارد با توجه به فعالیتهاي ويمدیر...  
PDF اصل مقاله 448.57 K-انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم http://sm.psas.ir/.../article_38578_2657bc9585bb29cb0e67c493990... ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  الله و ظل درت سیاسی، هدف و قلمرو آن، نگرش موسع و متفاوت او به مفهوم خلیفهتحلیلی، نگرش کشفی به ذات ق گانه حکومت که مبنای تقسیم آن به نوعی ناظر بر نگاه وی به قلمرو...  
PDF اصل مقاله (1.13 MB)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_8895_7c1441a5a4d20c815546... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  یکی از این موارد وفاداری مشتریان و حساب می به وکار در ایران این نوع کسب یریکارگ موانع عمده به سایت "عوامل مؤثر بر آن در دنیای تجارت الکترونیک است. از طرفی استفاده...  
PDF آیین نامه شرکت هیات علمی در کنفرانس های معتبر خارج از کشور-دانشگاه... http://research.azad.ac.ir/.../1469955602-bakhshnameh-for-conf.... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  مقالات کنفرانس یا منتشر شده در سـایت کنفـرانس ( الف . پروسیدینگDCو یا اصل . گواهی شرکت در کنفرانساصل( ب . اصل بلیط رفت و برگشت( ج . کپی صفحه آخر گذرنامه که در آن مهر...  
PDF اصل مقاله (516.49 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_9487_4ce712afe67030ab5a2e... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  مزایای اعمال قانون آئین دادرسی است کند).دادگاه قانون داخلی خودش را در خصوص آئین دادرسی اعمال می ای در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض حقوق کنوانسیون برن هیچ ماده یا...  
PDF اصل مقاله (265 K) http://fp.ipisjournals.ir/.../pdf_12086_15a09c1965b90acd92d7cca... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  8831اسمیت،)مخالف حقوق بشر یا افراد است که گاهی ممکن است بین شود مطرح میجه به موارد فوق حال این سؤال با تو افتد کداموقتی این امر اتفاق می. مداخله و حقوق بشر برخوردي به...  
PDF اصل مقاله (442 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_51124_50bacc6ed997b52e06d6... ۱۳۹۵/۹/۶ -  روش: رویکــرد ایــن پژوهش کیفی و روش آن تحلیل محتواســت. در نمونه گیری هدفمند 672 آگهی اســتخدام منتشر شده در ســایت کاریابی deedni (در شش ماه اول سال 3102) و از...  
PDF روزنامه شماره 605-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1396/7/26/27395_556.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۷ -  w w wاقتصادي - اجتماعي - سیاسي - هنري یادداشت اول جلوگیری از بحران های اقتصادی با سیاست های مناسب گرچ��ه رئی��س جمه��ور آمریک��ا در اقدامي دستور مخالفت با...  
PDF دانلود-صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان مدیر... http://www.golestannezam.ir/namad/25 ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  زمان بروز حوادث می شوند. با داشتن طرحی در خصوص آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری می توان تاثیر عوامل بیرونی، پس از بالفعل شدن این عوامل را تا حد قابل ملاحظه ای کنت...  
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://jem.atu.ac.ir/.../article_5735_422c6f2657bbe1290b4bc8d75... ۱۳۹۷/۴/۷ -  های کیفی ارائه شدها بیان موارد مغایرت با یافتهی نجش آموزش کشور در قالب قرارداد با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه . این پژوهش به سفارش سازمان س1 انجام شده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.