نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۳۶,۵۹۵ نتیجه (۰.۱۴۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/1439/download?token=JOf2Hq9e ۱۳۹۷/۶/۴ -  وزارتخانــه قــرار دارنــد بــر باقــی مانــدن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و عــدم تفکیــک آن رای می دهنــد. مخالفــان ایــن ادغــام نیــز معتقدند ســاختار فعلــی...  
PDF املای فارسی سال دوم راهنمایی دیماه 91 http://mehr24.isfedu.ir/ShowFile.aspx?File=Files/.../3335.pdf ۱۳۹۲/۸/۷ -  1 الف) کوپن: ب) سایت: 3 با توجه به معنای لغات، کدام گزینه صحیح م یباشد؟ 0/5 الف) ابلاق: رساندن پیام ب) رایهه: بوی خوش ج) نقز : خوب د) مستور: پوشیده 4 با...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1313_634775996810937500.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  منعكس را خبر است شده تعريف قضاييه قوه در فيلترينگ سازوكار • اين قضايي مقامات: گفت "الف" سايت شدن فيلتر درباره قضاييه قوه اطلاعات فناوري و آمار مركز رييس - ايسنا...  
PDF ارزیابی و بسای تهای امامزادگان ایران بر اساس شاخ صهای و بسنجی http://www.farhangerazavi.ir/.../article_87185_871e85cb8d5798f5... ۱۳۹۸/۷/۱۳ -  m ارزیابی وب سایت های امامزادگان ایران بر اساس شاخص های وب سنجی ابراهیمی، فضه؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ اسام منش، مهدیه (8931). ارزیابی وب سایت های امامزادگان ایران...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_1390407.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۴ -  معلوم نیست چرا در سالی که به نام جھاد اقتصادی نام گرفته با استفاده از ترفندھای جدید اقدام به واردات می شود. نموده است به صدا در آمده که ایجاد یاس و ناامیدی در وی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://rafsanjan.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_1390407.p... ۱۳۹۴/۱/۱۲ -  معلوم نیست چرا در سالی که به نام جھاد اقتصادی نام گرفته با استفاده از ترفندھای جدید اقدام به واردات می شود. نموده است به صدا در آمده که ایجاد یاس و ناامیدی در وی...  
PDF مقدمه ای بر روابط عمومی-دانشگاه ع.پ بابل https://health.mubabol.ac.ir/download/?id=4537&id=4537 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  متحرك نوار ویدیوئی عکس اسلاید فیلم استریپ ترانس پرنسی ویترین هاي نمایش تاکتیک هاي چند رسانه اي وب سایت ترونیکیپست الک لوح فشرده gro.kooBsraP.www...  
PDF مقدمه ای بر روابط عمومی-دانشگاه ع.پ بابل https://health.mubabol.ac.ir/download/?id=4537 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  متحرك نوار ویدیوئی عکس اسلاید فیلم استریپ ترانس پرنسی ویترین هاي نمایش تاکتیک هاي چند رسانه اي وب سایت ترونیکیپست الک لوح فشرده gro.kooBsraP.www...  
PDF مرام نامه های اخلاقی برای فضای مجازی-پایگاه اطلاع رسانی وزارت... https://golestan.ict.gov.ir/ICTContent/media/.../44928_orig.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -  از آنجا که این اصول باید با رویکرد اسلامی تنظیم گردد لذا اصول آن بیش نوع ذینفع برای فضای مجازی تشخیص 5بر این اساس سه نوع فعالیت و رامنامه های اخلاقی است. از اصول...  
PDF مقایسه رتبه های کشوری، منطقه ای و جهانی وب سایت دانشگاه ها و مراکز... http://hakim.hbi.ir/article-1-545-en.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  مؤسـسه اندازه و حجم وب -الف بدین ترتیب که . سایت است تعداد صفحات موجود در آدرس وب برای هر دانشگاه یا مرکز بر اساس تعداد صفحاتی که هر یک از را daelaxE ,hcraeS eviL...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.