نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۳۴,۴۵۵ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقایسه رتبه های کشوری، منطقه ای و جهانی وب سایت دانشگاه ها و مراکز... http://hakim.hbi.ir/.../browse.php?a_id=545&slc_lang=en&... ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  %: 05 بـا وزن ٠٢سـایت مؤسـسه اندازه و حجم وب -الف بدین ترتیب که . سایت است تعداد صفحات موجود در آدرس وب برای هر دانشگاه یا مرکز بر اساس تعداد صفحاتی که هر یک از را...  
PDF آیین نامه تدوین پایان نامه های ارشد-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم http://www.quran.ac.ir/.../23_75_1559258949576_آیین_نامه_تدوین_... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، به ترتیب و پیش از منابع دیگر و بدون شماره گذاری ذکر -2 شود.می نوشته می شود اما حرف پس از آن های عربیابتدای نام درو لام تعریف در هنگام الفبایی...  
PDF (دانلود فایل)-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم http://quran.ac.ir/.../آیین_نامه_تدوین_پایان_نامه_های_ارشد.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، به ترتیب و پیش از منابع دیگر و بدون شماره گذاری ذکر -2 شود.می نوشته می شود اما حرف پس از آن های عربیابتدای نام درو لام تعریف در هنگام الفبایی...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/.../3574 ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  مجله و است سندگانينو تمام ، از و تا قبل از انتشار مقاله حتي المقدور انجام نشود. در صورت ضرورت اضافه يا حذف نمودن اسامي نويسندگان،  در سايت، قابل با امضاء همه نويسندگان...  
PDF ری اان ا ساد ی م ش ما ن د http://www.iac-alzahra.com/.../vol 8- financial reporting- 91 2... ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  است که بیان یک تعریف واحد از آن که بتواند کلیه جنبه تأثیرتحت آنچنان مرتبط با آن را پوشش دهد، تقریباً غیر ممکن است. از طرف دیگر از آنجا که درآمد و هزینه ترین مناسبدوره...  
PDF اینجا-راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه http://www.uast-shafieh.ir/images/doc/project942.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  .. ای صفحه بعد از صفحه سفید صرار می گیرد و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی شود، از به خودداری شود و بقیه صفحا کار بردن هرگونه کادر و و ئی در ای صفحه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://www.skh.jrl.police.ir/.../6a939a7aa1e108dab6788da81caa58... ۱۳۹۷/۹/۷ -  کشورها خارج است رو این عرصه که همان کـشورهای دهد و شاید کشورهای پیش ازه هدف قرار می یک اند داشتن بینند، تجهیز و روزآمد نگه تر از این تهدیدها آسیب می یافته هستند،...  
PDF   برای استفاده بایستی نسخه Adobe Reader 9 به بعد نصب باشد.-مدیریت... http://pajoohesh.howzehtehran.com/.../pdfcreatenews.php?lang=fa... ۱۳۹۴/۸/۲ -  پژوهشی لازم است، ایجاد یک سایت تخصصی جهت ارائه مقالات به صورت آنلاین می باشد. الف-9(برگزاری دوره های آموزشی ارائه کارگاه های آموزشی ، دعوت از اساتید اهل فن ، سخنرانی...  
PDF مطالعه و تحلیل مراکز استراتژیک بین المللی فرهنگی-دبیرخانه شورای عالی... https://sccr.ir/Files/10306.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  بگذارید 471 رهنگیگفتکوي بین ف: منابع کلیدي 671 مقایسه اهداف و فعالیت هاي مراکز مورد مطالعه– 8بخش 281 ضمائم- 9بخش 481 ضمیمه الف 591 ضمیمه ب 022 جضمیمه...  
PDF  -دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://research.kaums.ac.ir/.../zemestan87_research_mag.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  hcraeser//:ptth: نشاني وب سايت مجله::: 7831 زمستان، 02 ، شمارههفتمسال هفته پژوهش، بهانه اي براي نهادينه شدن فرهنگ پژوهش در جامعه تلاش تمامي كه دهد مي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.