نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۴۴,۸۹۳ نتیجه (۱.۰۰۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ضد آنتی ژنهای پیکری و دفعی ترشحی دیکروسلیوم http://jarums.arums.ac.ir/article-1-29-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  باند آنتیهاي آلودگی ایمونوژندر تمامی شدت:گیرينتیجه . توان استفاده کرداز این آنتی ژن در زمینه واکسیناسیون و ایمنی زایی می. ترشحی و سوماتیک وجود دارد وسترن بلات؛ ژن سوماتیکآنتی؛...  
PDF بهبود ضناسایی حملات در سیستمهای تطخیص نفور با کاهص ابعاد دادههای... http://soltanizadeh.semnan.ac.ir/SentPapers/10_80n.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  دس اين ثبضذ که اص سیستم ايمنی ثذن مهخهدات صنذه الوبم گشفته است.، سیستم ايمنی مػنهعی میاسائه ضذه دس اين صمینهوبی الگهسيتم که يک سهش وبی اسبسیتحلیل مهلفه اص سهش ،ی...  
مطالعه نقش سيستم ايمني سلولي در جلوگيري از عفونت كانديديازيس در... http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=16175 ۱۳۹۷/۲/۲۳ -  عنوان مقاله: مطالعه نقش سيستم ايمني سلولي در جلوگيري از عفونت كانديديازيس در بيماران مبتلا به لوسمي و لنفوم با روش فلوسايتومتري نویسندگان: مقيم حسن* * گروه انگل...  
تاثير اسيد سيتريك و دو گياه دارويي رازيانه و شنبليله بر عملكرد رشد،... http://www.magiran.com/.../view.asp?Type=pdf&ID=1319783&... ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -  : دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي استفاده از فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف ايجاد فهرست...  
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://www.ijmm.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-156-970eb2d.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  اي در درمان عفونت با این ویروس دارندنقش ویژه LTCهاي خصوص پاسخ تحریک پاسخ ایمنی سلولی را بخوبی دارد، لذا در تحقیق حاضر تلاش بر این بود که با سـاخت کاندیـداي واکسـن...  
PDF دانششگاه اروومیه http://v2x.ir/.../Impact of inter-vehicular Communications on v... ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  دانم ی ایشان می دیون تحمل صبورانهرا م های دریغ ایشان ممکن نبود و من خوشحالم که ولو اندکی از آرزوهای ایشان را پوشاندم و وی را شریک موفقیت های بی بدون حمایت جا دارد...  
PDF تخلیص پروتئین محرک فعالیت سایتوتوکسیک سلول های کشنده طبیعی-بوشهر http://ismj.bpums.ac.ir/.../lalerokh-A-10-3-169-44cbb71.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۲ -  oohay@ihagraba های کشنده طبیعی تخلیص پروتئین محرک فعالیت سایتوتوکسیک سلول سیستم ایمنی از غضروف کوسه ماهی ۳، عذرا ربانی چادگانی۲، زهیر محمد حسن۱*افشار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.