نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۳۴۳,۶۸۱ نتیجه (۰.۴۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-وزارت تعاون کار و رفاه... http://pm.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/96.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-وزارت تعاون کار و رفاه... https://bazresikar.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../96.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۱ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-نقش برتر پارس http://www.nbpars.ir/Docs/112930szxprwoy.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-وزارت تعاون کار و رفاه... http://alborz.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/96.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF بررسی وضعیت جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت صنعتی و معدنی گلگهر... http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-942-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  محاسبه گردید01- 1 در مقیاس 6/53نمره کل جو ایمنی در سایت . عنوان قوي ترین عامل شناخته شدبه . با توجه به نتایج بدست آمده جو ایمنی در این معدن متوسط ارزیابی گردید...  
PDF بررسی وضعیت جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت صنعتی و معدنی گلگهر... http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-942-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  محاسبه گردید01- 1 در مقیاس 6/53نمره کل جو ایمنی در سایت . عنوان قوي ترین عامل شناخته شدبه . با توجه به نتایج بدست آمده جو ایمنی در این معدن متوسط ارزیابی گردید...  
PDF اصل مقاله (832 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_61288_7d57bde0eb7bddec262... ۱۳۹۶/۹/۲ -  استفاده از سیستم های nEMT و AAD جهت جیر نویسی، باعث بهبود عملکرد تولیدی و تضعیف پاسخ های ایمنی می شود. لذا پیشنهاد می شود در شرایط عادی پرورش، جیره های غذایی بر...  
PDF ابطه حمايت اجتماعی با فعاليت سيستم ايمنی در مديران دبيرستان های استان... http://www.goums.ac.ir/journal/.../admin-A-10-1-73-28f5248.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  حمایت اجتماعی پایین انتخاب شدند .استفاده از روش فلوسایتومتری ارزیابی شد سلول ،8DC به 4DC ، نسبت 4DC حمایت اجتماعی با متغیرهای ایمنی سلولی مانند:ها افتهی ،...  
PDF راهکارهای تغذیه ای برای بهینه کردن سیستم ایمنی گاوهای شیری https://sepahandaneh.com/.../راهکارهای-تغذیه-ای-برای-بهینه-کردن... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  ایمنی ذاتی در دامنه ای با ظرفیت پاسخ به هر بافت آسیب دیده یا خنثی سازی به دنبالعرض چند ثانیه و می تواند چندین روز طول رخ دادهتأخیر تسابی در مقایسه با ایمنی ذاتی...  
PDF راهکارهای تغذیه ای برای بهینه کردن سیستم ایمنی گاوهای شیری http://www.sepahandaneh.com/.../راهکارهای-تغذیه-ای-برای-بهینه-ک... ۱۳۹۷/۸/۱۴ -  ایمنی ذاتی در دامنه ای با ظرفیت پاسخ به هر بافت آسیب دیده یا خنثی سازی به دنبالعرض چند ثانیه و می تواند چندین روز طول رخ دادهتأخیر ذاتی با تسابی در مقایسه با...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.