نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۲۶۷,۸۸۳ نتیجه (۰.۳۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (832 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_61288_7d57bde0eb7bddec262... ۱۳۹۶/۹/۲ -  استفاده از سیستم های nEMT و AAD جهت جیر نویسی، باعث بهبود عملکرد تولیدی و تضعیف پاسخ های ایمنی می شود. لذا پیشنهاد می شود در شرایط عادی پرورش، جیره های غذایی بر...  
PDF ابطه حمايت اجتماعی با فعاليت سيستم ايمنی در مديران دبيرستان های استان... http://www.goums.ac.ir/journal/.../admin-A-10-1-73-28f5248.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  حمایت اجتماعی پایین انتخاب شدند .استفاده از روش فلوسایتومتری ارزیابی شد سلول ،8DC به 4DC ، نسبت 4DC حمایت اجتماعی با متغیرهای ایمنی سلولی مانند:ها افتهی ،...  
PDF راهکارهای تغذیه ای برای بهینه کردن سیستم ایمنی گاوهای شیری https://sepahandaneh.com/.../راهکارهای-تغذیه-ای-برای-بهینه-کردن... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  ایمنی ذاتی در دامنه ای با ظرفیت پاسخ به هر بافت آسیب دیده یا خنثی سازی به دنبالعرض چند ثانیه و می تواند چندین روز طول رخ دادهتأخیر تسابی در مقایسه با ایمنی ذاتی...  
PDF راهکارهای تغذیه ای برای بهینه کردن سیستم ایمنی گاوهای شیری http://www.sepahandaneh.com/.../راهکارهای-تغذیه-ای-برای-بهینه-ک... ۱۳۹۷/۸/۱۴ -  ایمنی ذاتی در دامنه ای با ظرفیت پاسخ به هر بافت آسیب دیده یا خنثی سازی به دنبالعرض چند ثانیه و می تواند چندین روز طول رخ دادهتأخیر ذاتی با تسابی در مقایسه با...  
PDF اصل مقاله (240 K)-سایت دانشگاه گیلان https://japb.guilan.ac.ir/.../article_558_1ae170a0135a596b098ca... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  كندميايفا ها بيماريدر حمايت جانور عليه را همورال به عنوان اولين خط دفاعي نقش مهميسيستم ايمني غير اختصاصي ليزوزيم و پروتئين تام سرم خون و مخاط پوست جنس نر اثرات...  
PDF و ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت... http://healthjournal.arums.ac.ir/.../dadham-A-10-26-50-b66d006.... ۱۳۹۳/۴/۸ -  رفتاری است که تعهد به مدیریت ایمنی و سلامت شغلی سازما ن، شیوه مدیریت و اثربخشی آن را مشخص میکند. سیستم هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی عملکرد سیس ت...  
PDF جو ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و... http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-80-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  ود داردیافته در سازمان است که عملکرد خاصی در زمینه موضوعی خ ـیک سیستم استقرارمدیریت ایمنی و سلامت شغلی .گیری جو ّایمنی در یک صنعت بود کرد سیستم مزبور با نتایج...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2008-348342.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  مهمترین نقش را در ایمنی علیه سلول هاي تومور ایفا می که وجود سیستم عروقی تومور علاوه بر تغذیه تومور و دفع مـواد زایـد آن می تواند سلول هاي سیستم ایمنی را نیز درون...  
PDF تأثیر روزه داری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون مرتبط با سیستم ایمنی در... http://journal.muq.ac.ir/article-1-302-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۵ -  این 1شود ( داری در آنها ایجاد نمی داری تغییر معنی روزه های مختلف سیستم ایمنی سبب گردید تا نظرهادر جنبه اختلاف با هدف تعیین تأثیر روزه ماه رمضان بر روی برخی ای...  
PDF اصل مقاله (753 K)-سایت دانشگاه گیلان https://iprj.guilan.ac.ir/.../article_1449_698b98315ef3548eeb56... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  داری نسبت به شاهد افزايش داشتتزريق ماده غيرزنده لاتکس بيد به طور معني .های محيطي و کنترل آفات بکندتواند کمک شاياني به درک سازوکار ايمني در پاسخ به تنشايمني آفات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.