نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۲۵۰,۰۲۷ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-نقش برتر پارس http://www.nbpars.ir/Docs/112930szxprwoy.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF اصل مقاله (832 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_61288_7d57bde0eb7bddec262... ۱۳۹۶/۹/۲ -  استفاده از سیستم های nEMT و AAD جهت جیر نویسی، باعث بهبود عملکرد تولیدی و تضعیف پاسخ های ایمنی می شود. لذا پیشنهاد می شود در شرایط عادی پرورش، جیره های غذایی بر...  
PDF ابطه حمايت اجتماعی با فعاليت سيستم ايمنی در مديران دبيرستان های استان... http://www.goums.ac.ir/journal/.../admin-A-10-1-73-28f5248.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  حمایت اجتماعی پایین انتخاب شدند .استفاده از روش فلوسایتومتری ارزیابی شد سلول ،8DC به 4DC ، نسبت 4DC حمایت اجتماعی با متغیرهای ایمنی سلولی مانند:ها افتهی ،...  
PDF راهکارهای تغذیه ای برای بهینه کردن سیستم ایمنی گاوهای شیری https://sepahandaneh.com/.../راهکارهای-تغذیه-ای-برای-بهینه-کردن... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  ایمنی ذاتی در دامنه ای با ظرفیت پاسخ به هر بافت آسیب دیده یا خنثی سازی به دنبالعرض چند ثانیه و می تواند چندین روز طول رخ دادهتأخیر تسابی در مقایسه با ایمنی ذاتی...  
PDF راهکارهای تغذیه ای برای بهینه کردن سیستم ایمنی گاوهای شیری http://www.sepahandaneh.com/.../راهکارهای-تغذیه-ای-برای-بهینه-ک... ۱۳۹۷/۸/۱۴ -  ایمنی ذاتی در دامنه ای با ظرفیت پاسخ به هر بافت آسیب دیده یا خنثی سازی به دنبالعرض چند ثانیه و می تواند چندین روز طول رخ دادهتأخیر ذاتی با تسابی در مقایسه با...  
PDF ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی و ایمنی در آنها-وزارت تعاون کار و رفاه... http://pm.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/96.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  عت به کار خود ادامه دهندخطرات صن بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج ومرج و از هم پاشیدگی. رخت بر خواهد...  
PDF اصل مقاله (240 K)-سایت دانشگاه گیلان https://japb.guilan.ac.ir/.../article_558_1ae170a0135a596b098ca... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  كندميايفا ها بيماريدر حمايت جانور عليه را همورال به عنوان اولين خط دفاعي نقش مهميسيستم ايمني غير اختصاصي ليزوزيم و پروتئين تام سرم خون و مخاط پوست جنس نر اثرات...  
PDF و ایمنی به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت... http://healthjournal.arums.ac.ir/.../dadham-A-10-26-50-b66d006.... ۱۳۹۳/۴/۸ -  رفتاری است که تعهد به مدیریت ایمنی و سلامت شغلی سازما ن، شیوه مدیریت و اثربخشی آن را مشخص میکند. سیستم هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی عملکرد سیس ت...  
PDF فرهنگ ایمنی بیمار ازدیدگاه پرستاران-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijn.iums.ac.ir/files/.../anyone-A-10-530-336-535ed67.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ -  (11)تاکید می گرددوجود ایمنی بیمار فرهنگ م ارزیابی فرهنگ ایمنی سازمان باعث می شود که دید روشنی از ابعاد ایمنی بیمار که نیاز به توجه بیشتري دارند و به بیمارستان...  
PDF کاهش معنا گرای داده با استفاده از سیستم های ایمنی مصنوعی-(JCR) http://www.qjcr.ir/.../article_4_262f1e39f49e7992c510dd412a35c2... ۱۳۹۵/۱/۲۲ -  است های با ارزش از بررسی ما در زمینه سیستمهای ایمنی مصنوعی نشان داد که این سیستمها توانایی تفکیک داده. هایی که ارزش کمتری دارند و داده برای نشان دادن توانایی این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.