نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۴,۲۶۰ نتیجه (۱.۲۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/11/final-web-1035.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  زیست وارد ساخته اند شینا انصاری، مدیر کل دفتر نظارت و پایش فراگیر حفاظت از محیط زیست گفت: پس از پایان هر جنگ به دلایل گوناگون نظیر آلودگی ناشی از غرق شدن بسیاری از...  
PDF رابطه شخصیت برند باشگاه، اعتماد و وفاداری به برند هواداران پرسپولیس http://cbsconf2.ir/.../رابطه-شخصیت-برند-باشگاه،-اعتماد-و-وفادار... ۱۳۹۸/۶/۵ -  باشدیمپیمایشی یوهیشاین تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی که به :ابزار گردآوری تحقیق و یروش شناس نفر از هواداران باشگاه پرسپولیس که برای تماشای بازی پرسپولیس در ورزشگاه...  
PDF شماره 139-درمحور آورزمان http://www.fnahavand.ir/wp-content/uploads/2015/11/139.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -  نه طعمه است و نه غنیمت، بلکه امانتی است که به فردی سپرده می شود که می بایست در مقابل این امانت پاسخگو باشد. در نامه ای که حضرت علی(ع) به اشعث بن قیس گسیل می...  
PDF متن کامل-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=1118&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  میدانی اجرا شد. همبستگی است که به -توصیفی هواداران چهار باشگاه جامعۀ آماری پژوهش شامل (استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن اصفهان) در است که این چهار باشگاه براساس...  
PDF اصل مقاله (907 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce719600... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  بهای بازاریابی آنلاین توسط این باشگاهاتخاذ استراتژی تیم)، جام 19ان اروپا (های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانرسمی تمامی تیمسایت وب ،تیم) مورد بررسی قرار گرفت.  
PDF اصل مقاله 772.04 K-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3880_8c5cf3f06cbcb2f3abb6... ۱۳۹۹/۱/۴ -  =p2/023دار نبوده است (اما در بعد نگرشی وفاداری معنی) =p/122( طور کلی لازم و ضروری است تا مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جهت تقویت به :گیرینتیجه بعد هیجان...  
PDF مجتمع نیکوکاری رعد-توان‌یاب شماره 51 https://raad-charity.org/Images/Files/49/File.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  دستیابی به این اهداف چندان دشوار نیست با این حال تحقق این اهداف مستلزم این است كه ما موانعی كه سر راه شركت معلولان در فعالیت های ورزشی قرار دارند را شناسایی و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140924150730-9763-241.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  بهای بازاریابی آنلاین توسط این باشگاهاتخاذ استراتژی تیم)، جام 13ان اروپا (های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانرسمی تمامی تیمسایت وب ،تیم) مورد بررسی قرار گرفت.  
PDF » شماره 545-شکوفه های زیتون http://sh-zeitoun.ir/archive/545.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  مردم آن دیار چه در زمان حاکمیت امپراتوری کهنسال سنی مذهب عثمانی و چه پس از آن از جمله حاکمیت کمونیستها در جهان و ایجاد بلوک شرق و غرب مدت زمانی تحت سیطره جنبش...  
PDF اصل مقاله (386 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1546_785367f2c03f89f5e7... ۱۳۹۴/۱/۲۸ -  پـژوهش حاضـر يـران برتـر فوتبـال ا يـگ ل يهـا ( در باشگاهEBBFبر هوادار) يبرند مبتن ةيژبه ارزش و يبر وفادار ؤثرمپژوهش عوامل ينهدف ا نمونـه وبود يرانبرتر فوتبال ا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.