نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۸۸,۹۰۹ نتیجه (۰.۳۰۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/.../20101104110711-مطالعه مقايسه اي دسترس ... ۱۳۹۳/۱۱/۴ -  استخراجي از كنسرسيوم وب جهان گستر و تجارب كاربران تفاوت معني داري وجود ندارد دسترس پذيري، وب سايت، وزارتخانه ها، دولت جمهوري اسلامي ايران، ارزيابي دستي، تجارب :  
PDF بررسی و مقایسه دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص... http://jm.um.ac.ir/index.php/riis/article/download/5428/525 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  قرار گرفته استاز جمله دولت جمهوري اسلامی ایران ها حکومتی از طریق وب در دستور کار دولت هاي سازمانپذیر براي هاي دسترس سایت وبوجودونیک، بستر پیدایش و استقرار دولت...  
PDF اصل مقاله (851 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://tssq.atu.ac.ir/.../article_2454_e7741402de0862cb21c209dd... ۱۳۹۵/۱/۲۷ -  ذکر ا » يخصلت انتقاد«ک يدولت گرد آمده، از » يمند حکومت«که حول مفهوم ه ما است ک يها و امکاناتتيکند که معطوف به روشن ساختن محدود يم يرويپ مرتبط » درکمان از خود...  
PDF دانشگاه علامه طباطبایی-دولت و مردم http://sn.atu.ac.ir/data/cnf1447566060/uploads/72.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  مجموعه این شرایط است که عقول انسان ها را به تحرک وا داشته و راه رشد قوای درونی انسان را خ ار می سازد. همو دولت ها باید بتوانند بستر لازم برای این حضور فردی را...  
PDF بررسی و مقایسه دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص... https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/.../525 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  قرار گرفته استاز جمله دولت جمهوري اسلامی ایران ها حکومتی از طریق وب در دستور کار دولت هاي سازمانپذیر براي هاي دسترس سایت وبوجودونیک، بستر پیدایش و استقرار دولت...  
PDF دانلود-دانشگاه مذاهب اسلامی http://fumblog.um.ac.ir/.../Strategic ERP Models for E-Governme... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  رکسهولت د»و آشکاری از مطالعه .ه می کند استفاد 89وب سایت دولتی در 7661 در حدود که. باشد( 8002) متعلق به وستمطالعات در این زمینه جامع ترین شاید یکی از مربوط به حجم...  
PDF اصل مقاله (3221 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_217_4490bae8182a6c7a3d05f... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  0002سال در دولتی سایت وب اولین فوق، روند ادامه در در را خود هایپیشنهاد و نظرها توانستند می درگاه این طریق از شهروندان. شد اندازی بیشتر ).1002 ،2(گوسکاز کنند مطرح آمریکا...  
PDF کالبدشناسی فوکویی دولت-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_2454_e7741402de0862cb21c2... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ذکر ا » يخصلت انتقاد«ک يدولت گرد آمده، از » يمند حکومت«که حول مفهوم ه ما است ک يها و امکاناتتيکند که معطوف به روشن ساختن محدود يم يرويپ مرتبط » درکمان از خود...  
PDF صورتجلسه شماره 62 کمیته ملی توسعه پایدار مورخ 79/3/1 شصت و دومین جلسه... http://kb.doe.ir/.../ShowFile.aspx?ID=44f25e8b-b6ad-4aee-81ca-5... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  برآورد ظرفیت اطلاعات زیست محیطی و تعیین اطلاعـات .ی مورد نیازشان را فراهم می کنندمحیط .مورد نیاز جامعه و دسترسی به آن می باشد ونیز ایجاد وب سایت زیست محیطی وتهیه لیست...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/riis/article/download/.../525 ۱۳۹۳/۱۲/۳ -  قرار گرفته استاز جمله دولت جمهوري اسلامی ایران ها حکومتی از طریق وب در دستور کار دولت هاي سازمانپذیر براي هاي دسترس سایت وبوجودونیک، بستر پیدایش و استقرار دولت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.