نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۰۵,۸۰۷ نتیجه (۰.۳۱۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت... http://ensani.ir/file/download/article/20101107184443-7.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳ -  براي جامعه خويش مشاركت داشته باشند زمينه مساعدي براي مشاركت تك تك اعضاي ارتباطات و اطلاعات، فناوري كهمكان وجود دارد ا زيربناي وجود دولتهاي ،كه وجود اعتماد جا از...  
PDF بررسی و مقایسه دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص... http://jm.um.ac.ir/index.php/riis/article/download/5428/525 ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  قرار گرفته استاز جمله دولت جمهوري اسلامی ایران ها حکومتی از طریق وب در دستور کار دولت هاي سازمانپذیر براي هاي دسترس سایت وبوجودونیک، بستر پیدایش و استقرار دولت...  
PDF اصل مقاله (851 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://tssq.atu.ac.ir/.../article_2454_e7741402de0862cb21c209dd... ۱۳۹۵/۱/۲۷ -  ذکر ا » يخصلت انتقاد«ک يدولت گرد آمده، از » يمند حکومت«که حول مفهوم ه ما است ک يها و امکاناتتيکند که معطوف به روشن ساختن محدود يم يرويپ مرتبط » درکمان از خود...  
PDF توسعه‌محوری‌در‌دولت‌سازندگی‌و‌الزامات‌آن... http://tssq.atu.ac.ir/.../article_4757_7f14d9ce4c3a65e613f21e77... ۱۳۹۵/۷/۳۰ -  برای خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده تحلیلی و نظریه ـ منظور از روش توصیفی این های ع دولت در برخی حوزهدهد تعدیل مواض های...  
PDF دانشگاه علامه طباطبایی-دولت و مردم http://sn.atu.ac.ir/data/cnf1447566060/uploads/72.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  مجموعه این شرایط است که عقول انسان ها را به تحرک وا داشته و راه رشد قوای درونی انسان را خ ار می سازد. همو دولت ها باید بتوانند بستر لازم برای این حضور فردی را...  
PDF بررسی و مقایسه دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص... https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/.../525 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  قرار گرفته استاز جمله دولت جمهوري اسلامی ایران ها حکومتی از طریق وب در دستور کار دولت هاي سازمانپذیر براي هاي دسترس سایت وبوجودونیک، بستر پیدایش و استقرار دولت...  
PDF دانلود-دانشگاه مذاهب اسلامی http://fumblog.um.ac.ir/.../Strategic ERP Models for E-Governme... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  رکسهولت د»و آشکاری از مطالعه .ه می کند استفاد 89وب سایت دولتی در 7661 در حدود که. باشد( 8002) متعلق به وستمطالعات در این زمینه جامع ترین شاید یکی از مربوط به حجم...  
PDF صورتجلسه شماره 62 کمیته ملی توسعه پایدار مورخ 79/3/1 شصت و دومین جلسه... http://kb.doe.ir/.../ShowFile.aspx?ID=44f25e8b-b6ad-4aee-81ca-5... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  برآورد ظرفیت اطلاعات زیست محیطی و تعیین اطلاعـات .ی مورد نیازشان را فراهم می کنندمحیط .مورد نیاز جامعه و دسترسی به آن می باشد ونیز ایجاد وب سایت زیست محیطی وتهیه لیست...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/riis/article/download/.../525 ۱۳۹۳/۱۲/۳ -  قرار گرفته استاز جمله دولت جمهوري اسلامی ایران ها حکومتی از طریق وب در دستور کار دولت هاي سازمانپذیر براي هاي دسترس سایت وبوجودونیک، بستر پیدایش و استقرار دولت...  
PDF اصل مقاله (376 K)-  دانشگاه تهران https://jppolicy.ut.ac.ir/.../article_62831_38530414de9a2923e06... ۱۳۹۶/۶/۱۵ -  هعد می ارتباط برقرارها مشی خطنظارت هم در هم هنگام طرح مسئله، هم در اجرا و نهاد، مردم گیرد تا مراوده را می به کارها است که بخش دولتی در قبال این سازمانهایی این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.