نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۲۹۵,۰۳۲ نتیجه (۰.۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود-دانشگاه مذاهب اسلامی http://fumblog.um.ac.ir/.../Strategic ERP Models for E-Governme... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  رکسهولت د»و آشکاری از مطالعه .ه می کند استفاد 89وب سایت دولتی در 7661 در حدود که. باشد( 8002) متعلق به وستمطالعات در این زمینه جامع ترین شاید یکی از مربوط به حجم...  
PDF صورتجلسه شماره 62 کمیته ملی توسعه پایدار مورخ 79/3/1 شصت و دومین جلسه... http://kb.doe.ir/.../ShowFile.aspx?ID=44f25e8b-b6ad-4aee-81ca-5... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  برآورد ظرفیت اطلاعات زیست محیطی و تعیین اطلاعـات .ی مورد نیازشان را فراهم می کنندمحیط .مورد نیاز جامعه و دسترسی به آن می باشد ونیز ایجاد وب سایت زیست محیطی وتهیه لیست...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20101108184448-3.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  طولا برای جوامعی باشد که کاغذ بازی های اداری آنان را با مشکل سایت های انتشار، اطلاعاتی را درباره . رو به رو ساخته است دولت و اطلاعات تالیف شده توسط دولت را برای عموم...  
PDF اصل مقاله (1837 K) دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت... http://tssq.atu.ac.ir/.../article_4758_03ff685b6415eac61da217e9... ۱۳۹۵/۷/۳۰ -  هم خویش که این مفهوم تقریبا با مفهوم استبداد خواست به مورّخان یونان قدیم بر های ایران ی نگرش بدبینانه به دولت و حکومت سابقه های دیگر را سرشار از کژی گردد که نظام...  
روزنامه ايران87/10/28: تحركات ديپلماتيك دولت نهم براي نجات غزه-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=1787764 ۱۳۹۵/۴/۲۸ -  اصول و مقررات بين المللي و كنوانسيون هاي ژنو است اما سكوتي كه با اين اوصاف مشاهده مي شود سؤال برانگيز است. سايت دولت-الهام: كشتارمردم غزه برخلاف همه قواعد بشردوستانه...  
روزنامه كيهان93/12/18: رازگشايي سايت حامي دولت از دلايل يك ريزش-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3125547 ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ -  درصد راي روحاني تصادفي و ۵۰ درصد ديگر به خاطر بد عمل کردن اصولگرايان بود؛ او برنامه اي نداشت. خبر ویژه: رازگشايي سايت حامي دولت از دلايل يک ريزش □ روزنامه كيهان، شماره...  
PDF اصل مقاله (376 K)-  دانشگاه تهران https://jppolicy.ut.ac.ir/.../article_62831_38530414de9a2923e06... ۱۳۹۶/۶/۱۵ -  هعد می ارتباط برقرارها مشی خطنظارت هم در هم هنگام طرح مسئله، هم در اجرا و نهاد، مردم گیرد تا مراوده را می به کارها است که بخش دولتی در قبال این سازمانهایی این...  
PDF کالبدشناسی فوکویی دولت-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_2454_e7741402de0862cb21c2... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ذکر ا » يخصلت انتقاد«ک يدولت گرد آمده، از » يمند حکومت«که حول مفهوم ه ما است ک يها و امکاناتتيکند که معطوف به روشن ساختن محدود يم يرويپ مرتبط » درکمان از خود...  
PDF اصل مقاله (504.85 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_9161_129c821cb18c5c61d9e6... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  گردید ها در هاي برخط باشد که روابط بین دولت هاي نوین ارتباطاتی و رسانه طریق فناوري گرفت به ها انجام می توسط دیپلماتتر یشالمللی و جهانی را که پ اي، بین عرصه...  
PDF ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگا ههای علوم پزشکی کشور در... http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5392-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱ -  طلبد مي .ي سلامت فراهم گردد ي مناسب جهت تحقق دولت الكترونيك در حوزه هاي مرتبط زمينه سياست هاي علوم پزشكي دولت الكترونيك، خدمات الكترونيك، وب سايت، خدمات بهداشتي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.