نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳۲۳,۳۹۰ نتیجه (۰.۳۱۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگا ههای علوم پزشکی کشور در... http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5392-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱ -  طلبد مي .ي سلامت فراهم گردد ي مناسب جهت تحقق دولت الكترونيك در حوزه هاي مرتبط زمينه سياست هاي علوم پزشكي دولت الكترونيك، خدمات الكترونيك، وب سايت، خدمات بهداشتي...  
PDF اصل مقاله (376 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62831_38530414de9a2923e06... ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  هعد می ارتباط برقرارها مشی خطنظارت هم در هم هنگام طرح مسئله، هم در اجرا و نهاد، مردم گیرد تا مراوده را می به کارها است که بخش دولتی در قبال این سازمانهایی این...  
PDF ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی وب سایت دانشگا ههای علوم پزشکی کشور در... http://payavard.tums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-71-e8054d7.pd... ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  با تاخیر مواجه است کشور یعلوم پزشک یها دانشگاهسایت وب در ی خدمات الکترونیک ارائه :گیری نتیجه ای را های مربوط به اطلاعات و خدمات سلامت، تحقق دولت الکترونیک در این...  
PDF دولت الکترونیکی-دانشگاه صنعتی شریف http://ce.sharif.edu/courses/86-87/1/.../e_government-ecity.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  شهروندان،شرکت هاي تجاري دولت الکترونیکی می سازد تا از طریق یک وب سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیت هـاي مکـانی و زمـانی بـه اطلاعـات و ترسی پیدا کنند ،شهروندان می...  
PDF لثارات724 2.59 MB لثارات724-یالثارات http://www.yalasarat.com/images/docs/files/.../nf00061340-1.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به فريب خوردن برخي حكومت ها و دولت هاي اسلامي، و بازي آنان در زمين دشمن، خاطرنشان كردند: اتحاد و اتفاق ميان مسلمانان، يك...  
PDF اصل مقاله (714 K)-صنعتی اصفهان http://jpom.ui.ac.ir/.../article_21091_3cee3dc0f8de957684b62aac... ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -  باشند خود الكترونیک خدمات بهتر تحویل براي دانشگاه تمرکز ن طه توانند می سایت وب موف یت الكترونیک، دولت سیستم، هاي پویایی الكترونیک، دولت خدمت تحویل :کلیدی...  
  PDF نسخه pdf دانلود نسخه pdf | شماره 51 / هفته دوم آبان و هفته اول آذر... http://pand.snn.ir/.../b6a72b92_e837_4fa5_b02e_18a0c7d569f2.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  ۹2 مهر همان سال، «آنتونی ایدن» وزیر خارجه بریتانیا طی نطقی در مجلس عوام این کشور آمادگی دولت متبوع خود را برای برقراری رابطه مجدد با ایران (که از زمان بسته شدن سفارت...  
PDF ارزیابی کیفیت وب سایتهای فارسی حوزه افسردگی براساس مقیاس وب مد... http://jha.iums.ac.ir/article-1-1474-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  سـایت هـاي دولـت، متخصصـان و انجمـن با کیفیـت بیشـتر وابسـته بـه ریــولی و جــرم در ارزیــابی کیفیــت وب [.21]خیریــه بودنــد هاي فـراهم کننـده اطلاعـات مـرتبط بـا...  
PDF متن کامل [PDF 569 kb]-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://jha.iums.ac.ir/.../browse.php?a_id=1474&slc_lang=fa&... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  سـایت هـاي دولـت، متخصصـان و انجمـن با کیفیـت بیشـتر وابسـته بـه ریــولی و جــرم در ارزیــابی کیفیــت وب [.21]خیریــه بودنــد هاي فـراهم کننـده اطلاعـات مـرتبط بـا...  
PDF دانلود فایل-شرکت بازرگانی دولتی ایران http://www.gtc-portal.com/uploads/ahamfaliat_9157.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  هدف مشارکت در اجرای سیاستهای کلیه فعالیتهای بعد از تولید )و پیش از آن، به عنوان متولی ساماندهی تصدی گری دولت در امور مربوط به خدمات بازرگانی با تمام ، در سه دهه اخیر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.