نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۰۷,۲۵۸ نتیجه (۰.۳۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (315 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://egdr.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1500_1ef9fa2458185bfba3b... ۱۳۹۴/۱/۱۷ -  دهد های جامعه را تحت تأثیر قرار می بخش تر شدن اندازه شود در پی بزرگ وجود دارد که موجب می دولت، بیکاری به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ .آن افزایش...  
PDF ارزیابی محتوای وب ایران از منظر دولت الکترونیک-دانشگاه یزد دانشگاه یزد https://pws.yazd.ac.ir/zareh/papers/CSICC07.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  ۱]شود الكترونيك ناميده مي توانند وارد يك سايت اينترنتي شده، به آساني خـدمات و اطلاعـات مي اي انجام بر( enilno)دولتي موردنياز خود را يافته و از آن سايت برخط...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../caac327337ff263b7e15070822c30748.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۶ -  د شرفتی پ ،یبخش تی را در عرصة هو ینیدولت د های وظیفهها درک پرسش نیپاسخ به ا .کند میو عدالت آسان نظام . است یاسلام طولان های هدف به یابیست بحث از آن جهت است که...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13970906 all http://www.forsatonline.com/images/pdf/13970906_all.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  . نوبخت خبر داد ۲۸ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی ایجاد می شود 7 ۲ 3 زیرساخت های دولت الکترونیک دیروز در نشستی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مجلس شورای اسلامی...  
PDF «اصل شفافیت» در معاملات دولتی-وب سایت دانشگاه سمنان http://feqh.journals.semnan.ac.ir/.../article_3881_5a844833c6dc... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  معاملات ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات ها را بر آن داشته است که دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا...  
PDF عتف 13-دانشگاه الزهرا(س) http://economics.alzahra.ac.ir/Portals/0/عتف 13.pdf ۱۳۹۶/۴/۱ -  2 گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری سایت: ri.trsm.www پست الکترونیک: ri.trsm@gam_ftA وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به ارتقای سطح آموزشی...  
PDF چشم انداز بین المللی ب ها تحقیق تی تی پ http://www.modir21.com/wp-content/uploads/.../Cheshandaz.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۶ -  تنها وب سایت در سراسر جهانصاحبان مشاغل براي دسترسی به خدمات بیشتر دولت را از انواع معاملات ، مانند مجوز ، پروانه ، ثبت نام ، و غیره علاوه طریق خدمات ، شرکت هاي رسیدگی له...  
PDF دانلود فیلم مجله شماره 6 انجمن علمی - پژوهشی فقه... http://www.feqheqtesadi.com/.../1_865520371_13969221913556623.p... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  عمق زمین در ملکیت دولت می معدنی که مادة آن نیاز به تصفیه و تبدیل نداشته باشد ظاهری و اگر داشته باشد باطنی است. اگر لت باشد از انفال است و اگر در مفتوح عنوه باشد...  
PDF متن کامل [PDF 1009 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://ecor.modares.ac.ir/article-18-13542-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  بدین ترتیب، داد، سیاست خارج به م ،شود که تغییر ساختار سنی جمعیت گیرد و فرض می مصرفی دولت مورد بررسی قرار می شود. مصرفی دولت منجر می کند: جمعیت را به سه گروه سنی...  
PDF اصل مقاله (420 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://eps.journals.umz.ac.ir/.../article_773_b02bf9fc1e6a177ce... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  پنداشتندحق انکار ناشدنی خود می ریزي اجرا، وکنترل آنرادولتها برنامه که نظام آموزشی یکی از خطوط اصلی و مقدم تغییر براي طرفداران این ایده معتقدند در دو دهه اخیر در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.