نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۸۸,۸۶۳ نتیجه (۰.۳۸۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی محتوای وب ایران از منظر دولت الکترونیک-دانشگاه یزد دانشگاه یزد https://pws.yazd.ac.ir/zareh/papers/CSICC07.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  ۱]شود الكترونيك ناميده مي توانند وارد يك سايت اينترنتي شده، به آساني خـدمات و اطلاعـات مي اي انجام بر( enilno)دولتي موردنياز خود را يافته و از آن سايت برخط...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../caac327337ff263b7e15070822c30748.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۶ -  د شرفتی پ ،یبخش تی را در عرصة هو ینیدولت د های وظیفهها درک پرسش نیپاسخ به ا .کند میو عدالت آسان نظام . است یاسلام طولان های هدف به یابیست بحث از آن جهت است که...  
PDF اصل مقاله (364 K)-دانشگاه شاهد http://iws.shahed.ac.ir/.../article_17_f5b37088b46e937088de1bab... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  های حاکم یرقدرت چه مدارا گرایش دارند و دولت احترام زیادی دارد حزب. آید می عمل چه های خصوصای های مجموعه چاید تصميم شخصيّتی یدرانه منزله اند که دولت چه همه...  
PDF ارزیابی وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه... http://iss.srbiau.ac.ir/.../article_10772_01a4a6fc3affb35b387d4... ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سایت وب ارزیابی ایران در شده انجام هایپژوهش به ایران دولتی های دانشگاه های کتابخانه های )سایت وب(تارنما کیفیت رزیابیا" عنوان با...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13970906 all http://www.forsatonline.com/images/pdf/13970906_all.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  . نوبخت خبر داد ۲۸ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی ایجاد می شود 7 ۲ 3 زیرساخت های دولت الکترونیک دیروز در نشستی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مجلس شورای اسلامی...  
PDF «اصل شفافیت» در معاملات دولتی-وب سایت دانشگاه سمنان http://feqh.journals.semnan.ac.ir/.../article_3881_5a844833c6dc... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  معاملات ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات ها را بر آن داشته است که دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا...  
PDF حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی-نخبگان جوان http://njavan.com/printpdf/145 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ -  navajn//:sptth( سایت علمی نخبگان جوان « صفحه نخست پرتال < حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی ارسال شده توسط toor در...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1074-341738.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  باشند خود الكترونیک خدمات بهتر تحویل براي دانشگاه تمرکز ن طه توانند می سایت وب موف یت الكترونیک، دولت سیستم، هاي پویایی الكترونیک، دولت خدمت تحویل :کلیدی...  
PDF عتف 13-دانشگاه الزهرا(س) http://economics.alzahra.ac.ir/Portals/0/عتف 13.pdf ۱۳۹۶/۴/۱ -  2 گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری سایت: ri.trsm.www پست الکترونیک: ri.trsm@gam_ftA وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به ارتقای سطح آموزشی...  
PDF متن کامل [PDF 301 kb]-وب سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-379-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  در مقابل دو تعبیر اموال خصوصی و اموال دولتی فهوم سومی نیز از مال تحت عنوان اموال عمومی وجود دارد.م آید و اموالی که تملک توان به اموالی که به تملک افراد درمی بر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.