نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۷۴۹ نتیجه (۰.۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود این شماره-روزنامه اصفهان امروز http://esfahanemrooz.ir/uploads/files/.../1482958261_2848.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ -  w w w با سایت اصفهان امروز همراه شوید قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده : مهلــت ارائه الکترونيکی اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پایيز 59 از...  
PDF افزایش 11درصدی هزینه خانوارهای روستایی و 9.7 درصدی خانوارهای شهری... http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/PagePDF/335 ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  عالی امنیت ملی ارجاع شده و در آن جا در حال بررسی اس��ت. وی اف��زود: دیگر تخلفات پدیده شاندیز در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، چراکه در این پروژه تخلفات بسیاری وجود...  
PDF مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزشهای سرمایه... https://gmj.ut.ac.ir/.../article_66615_22fa029af1ed19f26c9a8f2b... ۱۳۹۷/۶/۱۳ -  دبپرداز یکی از مهمترین منابع اطلاعات توان ها را میرسانه موجود در هر جامعه دانست که با تولید، تکثیر و انتشار های مختلف همراه با تحلیلپیام، اطلاعات ضروری را در...  
PDF دانلود فایل : ایرانیان_مهاجر_پس_از_سه_دهه.pdf ( 1781KB )-سازمان فرهنگ... http://berlin.icro.ir/.../ايرانيان_مهاجر_پس_از_سه_دهه_337527.pd... ۱۳۹۶/۵/۹ -  ان لازم به ذکر است که این مجموعه و مقالات دریافتی از کنندگان با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات سازمان شرکت صدا و سیما داوری و براساس ارزیابی انجام شده انتخاب گردیده...  
PDF کرج، اسفند 2931 همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری خلاصه... http://shebakmag.ir/upload/Single/Content/.../Shebak-ACUM.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  آتلیه عکاسی و گرافیک همکار آتلیه عکاسی و گرافیک مسئول وب سایت و تبلیغات مسئول مالی اداری همایش دبیر اجرایی همایش همکار آتلیه عکاسی و گرافیک رابط کمیته علمی و اجرایی همکار...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1191-219822.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  رفته بکاری مختلفی ها شرکتدر ستمیس نیا، کنونرا ارائه نمودند. از آن زمان تا کسبجامعی از دید رانیمدبه کهست ها اندازهی از ا متوازن مجموعهامتیازیکارت ی ها تیفعال...  
PDF برنامه تقویت آنتن آی او اس-تقویت کننده آنتن موبایل http://www.iranten.net/portal/wp-content/uploads/.../428.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  مخابرات.. › ... › الکترونیك و برق تخصصي سایت وب - موبایل آنتن مورد در اطلاعاتي... مترسی افزار نرم مهندسي پروژه دانلود... کني طراحي پایاني ي پروژه تو خواي مي رو آنتني...  
PDF بولتن خبری روزانه 17 آذر-آریا سهم http://www.aryasahm.com/.../ARYA_SAHM_DAILY_BULLTIN_1395-09-17.... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  اعتبارات زیوار با همزمان معاملات ارزش و حجم شیافزا گذشته یمعاملات روز به نسبت برق، یروین عیتوز یها شرکت حساب به دیجد اعتبار زیوار به توجه با که گرفت قرار معامله مورد...  
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  خودآگاهي، ، افزايش شناخت سازي زنان، اين پژوهش هاي تعاوني روستايي در توانمندلذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت شرکت شانديز و -هاي مشهد، طرقبههاي تعاوني روستايي...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://jrd.ut.ac.ir/.../article_50589_84e639b030f86965d87f65fb... ۱۳۹۵/۹/۷ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.