نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۶۶۴ نتیجه (۱.۸۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../pdf_2895_a75f2c2d78a4783ff466a48bc... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  گرفته استمورد بررسي قرار ارائه مدلي محقق ساخته و نوآورانه تصادفي در نه گيري غيرصورت نموه هاي پديده شانديز در بخش رفتار شهروندي و بصفي رستورانن كاركنااز تصادفي...  
PDF اصل مقاله (516 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://tms.atu.ac.ir/.../article_1158_5ebd7ee7666bfc0fceeb01ede... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  (عزیزی، تر میروز مشکل به روز حوزه خدمات، داری بر مشتری در بخش رستورانده و رضایت ش میان متغیرهایی همچون شهرت و نوآوری، ارزش ادراک از مشتریان رستوران پدیده شاندیز...  
PDF دانلود فایل : ایرانیان_مهاجر_پس_از_سه_دهه.pdf ( 1781KB )-سازمان فرهنگ... http://fa.berlin.icro.ir/.../ايرانيان_مهاجر_پس_از_سه_دهه_337527... ۱۳۹۶/۵/۵ -  ان لازم به ذکر است که این مجموعه و مقالات دریافتی از کنندگان با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات سازمان شرکت صدا و سیما داوری و براساس ارزیابی انجام شده انتخاب گردیده...  
PDF افزایش 11درصدی هزینه خانوارهای روستایی و 9.7 درصدی خانوارهای شهری... http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/PagePDF/335 ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  عالی امنیت ملی ارجاع شده و در آن جا در حال بررسی اس��ت. وی اف��زود: دیگر تخلفات پدیده شاندیز در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، چراکه در این پروژه تخلفات بسیاری وجود...  
PDF مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزشهای سرمایه... https://gmj.ut.ac.ir/.../article_66615_22fa029af1ed19f26c9a8f2b... ۱۳۹۷/۶/۱۳ -  دبپرداز یکی از مهمترین منابع اطلاعات توان ها را میرسانه موجود در هر جامعه دانست که با تولید، تکثیر و انتشار های مختلف همراه با تحلیلپیام، اطلاعات ضروری را در...  
PDF 4 9 3 1 اولین سفر تهران دل نوشته هایی از عطیه بابایی استقبال... http://www.fbrc.ir/.../nashrie?download=31:nashrie&start=15 ۱۳۹۷/۵/۱ -  به منطقۀ گردشگری شاندیز رفته و با حضور در مرکز خرید و تفریحات پدیدۀ شاندیز لحظات شادی را در این مرکز سپری نمودند. صرف نهار در پیتزا رسگت به میزبانی خیر گران قدر...  
PDF دانلود این شماره-روزنامه اصفهان امروز http://esfahanemrooz.ir/uploads/files/.../1482958261_2848.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ -  w w w با سایت اصفهان امروز همراه شوید قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده : مهلــت ارائه الکترونيکی اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پایيز 59 از...  
PDF کرج، اسفند 2931 همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری خلاصه... http://shebakmag.ir/upload/Single/Content/.../Shebak-ACUM.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  آتلیه عکاسی و گرافیک همکار آتلیه عکاسی و گرافیک مسئول وب سایت و تبلیغات مسئول مالی اداری همایش دبیر اجرایی همایش همکار آتلیه عکاسی و گرافیک رابط کمیته علمی و اجرایی همکار...  
PDF دانلود فایل : ایرانیان_مهاجر_پس_از_سه_دهه.pdf ( 1781KB )-سازمان فرهنگ... http://berlin.icro.ir/.../ايرانيان_مهاجر_پس_از_سه_دهه_337527.pd... ۱۳۹۶/۵/۹ -  ان لازم به ذکر است که این مجموعه و مقالات دریافتی از کنندگان با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات سازمان شرکت صدا و سیما داوری و براساس ارزیابی انجام شده انتخاب گردیده...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1191-219822.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  رفته بکاری مختلفی ها شرکتدر ستمیس نیا، کنونرا ارائه نمودند. از آن زمان تا کسبجامعی از دید رانیمدبه کهست ها اندازهی از ا متوازن مجموعهامتیازیکارت ی ها تیفعال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.