نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۷۵۲ نتیجه (۰.۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://www.ijmm.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-156-970eb2d.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  شدگی آن در بین ژنوتیپ به علت 2Eٍ، پروتئین (81)و دخالت دربیماري زایی هاي شرکت در اتصال به گیرنده موجود بر سطح سلول به دلیل ارتباط پاسخ 3SNو پروتئین ( 91)کبدي ایمنی...  
PDF سیاهه تمامی کتاب های فارسی کتابخانه -پژوهشکده علوم شناختی http://amoozesh.iricss.org/Sites/.../List_of_all_Farsi-books.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۸ -  .- فردریک دو وینیمون؛ ترجمه مریم خدادادی/ بدن آگاهی۴ ب ۹ و/ ۱۵ ‎B0911 .۴۸۳۱ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- تالیف هانس رایشنباخ؛ مترجم موسی اکرمی/ پیدایش...  
PDF بررسی سیستم گردشگری: نمونه مشهد-موسسه آموزش عالی غیردولتی -... http://8thsastech.khi.ac.ir/commission3/Papers/ARC (189).pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  عوامل تاثیر گذار بر گردشگری را هم چون گردشگران، جامعه میزبان، سازمان ها و شرکت های ذی ربط، محیط و ... را به ری بر پایه نظریه سیستمی ظآنها را سازماندهی کرد. پژوهش حاضر...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2015-07-06_01.53.54_1-22.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  نجمدکتر استاد مشاور: آدرس و شماره تلفن : به دست آمده) : چكيده پايان نامه/رساله (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج تئاتر حوزه در تحقیق این . پرداخته است سال...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  1 (با نگاهی به شهر مشهد)مدیریت آب و اقتصاد شهري پایدار انوش نوري اسفندیاري مدیر امور اقتصادي شرکت مدیریت منابع آب ایران moc.liamtoh@hsoonae چکیده...  
PDF    كتابچه راهنماي گروه فيزيك پزشكي-دانشگاه ع.پ مشهد http://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabchrh jadid.pdf ۱۳۹۵/۳/۱۸ -  ملي و بين المللي، قوانين و آيين نامه شرکت و سهيم شدن در ارتقاء و بکارگيري استاندارد -11 هاي مرتبط با ايمني بيماران بويژه در برابر تابش هاي يونساز و مواد راديو اکتيو. آموزش...  
PDF ادامه-دانشگاه ع.پ مشهد https://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabcheh.pdf ۱۳۹۹/۱/۲ -  -01 ه هاي حرفه اي، انجام اندازه گيري هاي خاص و تهيه پروتوکل هايي براي و ساير سازمان ها و گرو کمينه کردن تابش دريافتي بيماران،کارکنان و عموم مردم. 7 شرکت و سهيم...  
PDF اصل مقاله (1106 K) سنجش پارامترهای فیزیکی موثر در بافت های فرسوده... http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../article_528927_680fc1f3d7508b6... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  ویرانی بسیاري از بافت هاي یاد شده منجر خواهد است که در صورت عدم جلوگیري از آن، به مرگ و انهدام بافت هاي مجاور نیز تسري خواهد بافت علاوه بر این، وجود این پدیده، فساد...  
PDF سیاهه تمامی کتاب های فارسی کتابخانه -پژوهشکده علوم شناختی http://www.iricss.org/Sites/.../List_of_all_Farsi-books.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۸ -  .- فردریک دو وینیمون؛ ترجمه مریم خدادادی/ بدن آگاهی۴ ب ۹ و/ ۱۵ ‎B0911 .۴۸۳۱ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران..- تالیف هانس رایشنباخ؛ مترجم موسی اکرمی/ پیدایش...  
PDF فایل مرتبط 0 2.74 MB فایل مرتبط 0-احیا http://www.ehyaonline.ir/images/.../isfl00000122-0001.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  لازم به ذکر اســت که این نرم افزارها از صفحه نخســت ســایت پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی قابل دریافت است. آلبوم «یک خیابان سهم یک افسانه نیست» منتشر شد تازه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.