نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۶۸۶ نتیجه (۰.۱۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل http://www.journalitor.ir/.../jfilep1636141221515216997.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  که در مجموع، بارگاه امام رضا (ع) اولوّیت اّول جاذبۀ گردشگری در میان گردشگران مورد مطالعه است و مجتمع های تجاری، کوهسنگی، طرقبه، شاندیز، پارک ملّت، کوهستان پارک، بند...  
PDF برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی https://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../4&5.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  یا تنها به َجرگه جراحان ورود می كنــد یا به ِصنف مرهم نِهان. رعایت اعتدال در این بین، گویی از مرام سخن گویان و قلم رانان به دور است! این است که، گاه دین داران،...  
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://ijmm.ir/article-1-195-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  آنتی به علت erocپروتئین ؛نداواکسن استفاده شده هاي مختلف ویروس حفاظت شدگی آن در بین ژنوتیپ به علت 2Eٍ، پروتئین (81)و دخالت دربیماري زایی هاي شرکت در اتصال به گیرنده...  
PDF فصلنامة علمي-٢ …… ri.ccbt.www//:ptth ..…………… ... http://www.3mci.com/wp-content/uploads/.../abstract_book5.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  wwwوب سايت: - 83220466: نتلف 55141 -5166نشاني مكاتبه: تهران، صندوق پستي ٣ ه سراسري سرطان پستان رخلاصه مقالات پنجمين كنگ …… ri.ccbt.www//:ptth...  
PDF Abstract_Book -6th Congress http://www.3mci.com/wp-content/uploads/.../absteract_book6.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  الكترونيكي - ri.dbji.www: وب سايت - 79870466: تلفن - 55141 -5166تهران، صندوق پستي : نشاني مكاتبه بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي ۵ ه سراسري سرطان...  
PDF خبرنامه عنوان و چکیده مقالات نشریات علمی مصوب، مرتبط با حوزه وظایف... http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/zem94.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -  رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه گذاری 1محمد رضا کهنسال ، امیر دادرس مقدم ص نعت، در مطالعه حاضر تاثیر میزان صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده...  
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://www.ijmm.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-156-970eb2d.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  شدگی آن در بین ژنوتیپ به علت 2Eٍ، پروتئین (81)و دخالت دربیماري زایی هاي شرکت در اتصال به گیرنده موجود بر سطح سلول به دلیل ارتباط پاسخ 3SNو پروتئین ( 91)کبدي ایمنی...  
PDF مطالعات تاریخ اسلام-پژوهشکده تاریخ اسلام http://pte.ac.ir/wp-content/uploads/.../Journal-33_13950605.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  يا خامنه يدهاديس مدير مسئول: فر جمشيد كيان :مشاور علمي مهدي محققدكتر سردبير: شانديز توكلي ابوالفضل :ويراستار انگليسي ليلا اشرفي...  
PDF بررسی مخاطرات انسانی ناشی از مکانیسم های وقوع جریان های واریزه ای... http://gisrs.semnaniau.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj01MTUxODEmX2F... ۱۳۹۴/۷/۲۷ -  مطالعات در کشور ما بسیار محدود است پیشینه این گونه یکی از بهترین مطالعات انجام شده در زمینه جریان هـاي واریزه اي توسط شرکت جایکا در منطقه ماسـوله و اسـتان...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  1 (با نگاهی به شهر مشهد)مدیریت آب و اقتصاد شهري پایدار انوش نوري اسفندیاري مدیر امور اقتصادي شرکت مدیریت منابع آب ایران moc.liamtoh@hsoonae چکیده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.