نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۶۸۲ نتیجه (۰.۲۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF الهه بهرام-دانشگاه الزهرا(س) http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/الهه بهرام.pdf ۱۳۹۶/۷/۷ -  و ا. رود شمار مي به نهاد جامعهترين بعنوان مهم ،خانواده . تا حدود زيادي با شيوه همسرگزيني مرتبط است موفقيت در ازدواج و رسيدن به اهداف مطلوب آن، د تا حد زيادي بسته ده...  
PDF فایل مرتبط 0 2.74 MB فایل مرتبط 0-احیا http://www.ehyaonline.ir/images/.../isfl00000122-0001.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  لازم به ذکر اســت که این نرم افزارها از صفحه نخســت ســایت پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی قابل دریافت است. آلبوم «یک خیابان سهم یک افسانه نیست» منتشر شد تازه...  
PDF بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1046019.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  وري شده استآگرد تحقیق موضوع با رابطه در پژوهشی و علمی منابع سایر و ها سایت در اینترنتی پیشینه تحقیق -3 که است دهه یک به نزدیک و شده مطرح گذشته هايسال در جدي...  
PDF باز آمد، بوی ماه مدرسه!-شرکت فناوری اطلاعات عصر پویا http://www.asrepooya.com/apnb/data/magmagpdf/.../tn13930703.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۵ -  است، ش��هرام هروی مربی تیم ملی ایران از کارکنان شرکت رفاه گس��تر تأمین اجتماعی است و در 3 دوره متوال��ی تیم ملی ایران را به قهرمانی آس��یا رسانده است. مدیرعامل س��ازمان...  
PDF بسم الله الرحمن الرحیم حبیب دلهـا دفتر اول یادنامه... https://www.dte.ir/portal/file/.../جلد-اول-کتاب-حبيب-دل-ها.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  دفاع مقدس برای تمام مردم ایران زمین هشت سال به طول انجامید؛ اما برای مردم سیستان ادامه داشت و همچنان ادامه دارد و امروز نیز این مردم سیستان، بلوچستان و خراسان...  
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  تئاتر ایران پدیده ای وارداتی است که با طول عمر دویست ساله، هنوز نتوانسته به آن جایگاه بایستۀ توسعه یافتگی دست یابد. دلایل و موارد مختلفی بر توسعه نیافتن تئاتر ایران...  
PDF خبرنامه عنوان و چکیده مقالات نشریات علمی مصوب، مرتبط با حوزه وظایف... http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/userfiles/.../baha96.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ -  است تحقق اهداف نحو فزاینده ایموضوع ریشه کنی فقر در دهه های اخیر به فقرزدایی مستلزم شناخت اصولی عوامل زمینه ساز این پدیده می باشد. این در حالی است که در خصوص علل بروز...  
PDF فایل-چکیده مقالات مدرسه شناسیروانهمایش ملی پنجمین ... http://www.sp.iepaconf.ir/.../2مجموعه چکیده مقالات همایش .pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  داشت خواهند همراه به مسیر طی در را کشور علمی جامعه حمایت و بوده موفق برخای باا قیااس قابال دولتای مادارس فیزیکی و محیطی ساختار که هستیم آن شاهد امروز نظاام...  
PDF متن کامل-حامد بخشی http://hbakhshi.com/.../index.php?module=pagesetter&type=fi... ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  کننـده در آن ه تا نیازهای انسان زیسـت متاثر از نیازهای انسان خارج از آن اقلیم بود بیشترصد ساله اخیر استعمار یکی از عواملی بوده که منجر به شکل دهی شهرهای جهان سوم...  
PDF دریافت فایل گزارش نهایی-شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی http://www.khrw.ir/.../ارزیابی ریسک تامین آب شهر مشهد.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  دامنه امکان وقوع بروز مخاطرات به کمک تئوري امکان و منطق فازي برآورد شده است ها را دارا است و لذا در ینه انتقال پساب دامنه امکان ریسک کمتري نسبت به سایر گزینهداد،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.