نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۴۰۹,۴۷۴ نتیجه (۰.۲۹۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه ع.پ ارومیه https://umj.umsu.ac.ir/article-1-2799-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  لنفادکتومی وسیع در ناحیه انجام می، روش تشخیصی در جهت رفاه حال بیمار این روش جاي خود را به بیوپسی از لنف تنهاهنسونوگرافی داد که سوزنی تحت گاید نود و بعدها...  
PDF بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی کالر داپلر و معمولی در تعیین بدخیمی لنف... http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2799-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  لنفادکتومی وسیع در ناحیه انجام می، روش تشخیصی در جهت رفاه حال بیمار این روش جاي خود را به بیوپسی از لنف تنهاهنسونوگرافی داد که سوزنی تحت گاید نود و بعدها...  
PDF نهان‌نگاری‌اطلاعات‌در‌شبکه‌های‌سنسور‌بی‌سیم‌به‌منظور‌جلوگیری‌از‌تحمیل‌... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../1717_2.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ -  اند شوند، تشکیل شده سنسور، که در این مقاله نود نامیده می در این زیادی های امنیتی چالش ها، ی عملکرد این شبکه نحوهبه ناشی از روز حملاتب ،ها این چالش نتایج وجود دارد.  
PDF پژوهش نامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارة 5، بهار و تابستان 1390 طراحی... https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/10867/265 ۱۳۹۶/۶/۷ -  دولتي ايران مي باشد ياده سازي مديريت دانش در سازمان هايطراحي الگوي زيرساختي مورد نياز به منظور پ مدل اوليه . ي دولتي استان خراسان رضوي تنظيم شده استسازمان هامقاله...  
PDF مجله سرآمد، نشریه شماره 24 (شماره نوزدهم دوره جدید)- بنیاد ملی نخبگان http://bmn.ir/uploads/SARAMAD_19_FINAL_small(1)_43892.pdf ۱۳۹۵/۳/۹ -  این نقص می تواند در قالب آسیب های اجتماعی و خانوادگی بروز کند. حتی در جامعه منجر به برخی مسائل سیاسی شود... صفحه 06 سرآمد/ شماره نوزدهم/ د ی ماه نود و چهار...  
PDF مجله سرآمد، نشریه شماره 24 (شماره نوزدهم دوره جدید)- بنیاد ملی نخبگان http://www.bmn.ir/.../SARAMAD_19_FINAL_small(1)_43892.pdf ۱۳۹۵/۱/۲۳ -  این نقص می تواند در قالب آسیب های اجتماعی و خانوادگی بروز کند. حتی در جامعه منجر به برخی مسائل سیاسی شود... صفحه 06 سرآمد/ شماره نوزدهم/ د ی ماه نود و چهار...  
PDF جغرافیای سوال از رئیس جمهوری-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/.../Ebtekaar6998107101116494954186... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  در آن زمان شاه برای این که نشان دهد با مردم است، به مشهد رفت و یا عک های خود را منتشر کرد. سردار عایی افزود: در دوران شاه سه مسئله مطرح بود؛ چرا شاه باید مادم...  
PDF گزارش تحلیلی ثبت رویداد ولادت در کشور-ثبت احوال دسترسی اینترنتی https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/.../Veladat1390.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  WWW: وب سایت 1390سال )با تأکید بر شاخص های جمعیتی ملی و بین المللی کشورهای منطقه(گزارش تحلیلی ثبت رویداد ولادت در کشور 3...  
PDF رهن و اجاره در اصفهان رکورد زد-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../Binder1.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۴ -  شاید شرایط اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داده اند تا جامعه به جایی برسد كه مردم برای رهایی از این شرایط بر سر یكدیگر آوار شوند و اوضاع را برای...  
  PDF شماره 166 - 4 شهریور 1397-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/file/file/189185 ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  سیدحسین حسینی آذرنوشان گفته، جذب نیروهای جدید در قالب قرارداد پیمانی خواهد بود و بنا بر این است نیروی انسانی جهت مدیریت های درمان سراسر کشور و ادارات کل بیمه ای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.