نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۶۴۲ نتیجه (۰.۱۶۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  گیرد مي شکل محقق ذهن در که است فرضیاتي به پاسخگويي دنبال به علمي تحقیق هر و اشیاء ها، پديده بین روابط و چگونگي ماهیت، دربارۀ انديشمندانه گمان يا حدس از است عبارت...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  و باید به مقدار کافی تامین شوند در اقتصاد شهرها نقش مهمی بعهده دارند اي مصارف گوناگوننهاده و کالاي نهایی بر شهري اقتصاد رونق در ي هستند کهدیگر موثر هاي جنبه از ها...  
PDF    كتابچه راهنماي گروه فيزيك پزشكي-دانشگاه ع.پ مشهد http://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabchrh jadid.pdf ۱۳۹۵/۳/۱۸ -  پرتوکاران و ساير کارکنان حرفه هاي بهداشتي -41 ي کلينيکي، دانشمندان کلينيکي.طبقه بندي دراين مقوله عبارتند از: متخصصين فيزيک پزشک ، لطفا به سايت زيرمراجعه فرماييد.  
PDF ادامه-دانشگاه ع.پ مشهد https://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabcheh.pdf ۱۳۹۹/۱/۲ -  و ساير کارکنان حرفه هاي بهداشتي -41 طبقه بندي دراين مقوله عبارتند از: متخصصين فيزيک پزشکي کلينيکي، دانشمندان کلينيکي. اجعه فرماييد.، لطفا به سايت زيرمر 80-OCSIبراي...  
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  های مذهبی با آن به مخالفت برخاستند و آن را پدیده ای شک برانگیز خواندند. اما حاکمان انگلیسی به عنوان استعمارگران اعتنایی به این اعتراضات نکردند و به ترویج تئاتر در...  
PDF اصل مقاله (367 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520083_e3a2f1a868f1b29... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  شهر شاندیز در فاصله ي می اي هاي طبیعی و آب و هواي مناسب همواره براي زائران جایگاه ویژه ن شهر و با برخورداري از جاذبهای ریزي و سیاست مشخص در حال حاضر در این هاي...  
PDF انتشارات استان تهران-معاونت مطبوعاتی https://tehran.farhang.gov.ir/ershad_content/.../950487_orig.pd... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  انتشارات استان تهران ردیف نام ناشر مدیر مسئول شهر نشانی تلفن 1 سال تأسیس آدرس سایت - h hh h hh. h h h//: hhh h h hh. h h hhh h 47341466 963,1 خ. انقلاب، مقابل دانشگاه...  
PDF آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در... http://muslimapedia.com/.../1721_ed2b8b3c35468dda6e37009d7e7a0f... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  مطالعطولانی ندارند ا اما در ایران ای مطالعا سابقه ،است بودهها بحث اساتخراج شاده اسات. ساایت ،اسات یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ آنلای که ،سایت همسریابی طوبیاز آن ها...  
PDF شریه داخلی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام شماره بیست و پنجم... http://www.shahecheragh.ir/files/nashrieh/5.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  باشد و به میمنت این پدیده بزرگ همه س ــاله ش ــادمانی و خجستگی آن روز تکرار شود و بازگش ــت آن روز نیز همان برکات را به همراه داشته باشد و فرصت ــی دیگ ــر براي ایجاد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.