نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۳۸۳ نتیجه (۰.۱۵۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../pdf_50589_84e639b030f86965d87f65fb... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://jrd.ut.ac.ir/.../article_50589_84e639b030f86965d87f65fb... ۱۳۹۵/۹/۷ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF اصل مقاله (1099 K) تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه... http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_61058_fb5ecafb8300a61ce... ۱۳۹۸/۶/۲۶ -  ارتقای‌ محل‌سکونت‌ خــود‌ به‌ کــار‌ بسته‌اند.‌ ُنــه‌شهر‌ واقــع‌ در‌مجموعه‌ شهری‌ مشهد(فریمان،‌ چــنــاران،‌ طرقبه،‌ شــانــدیــز،‌ فــرهــادگــرد،‌ رضویه‌ و‌ گلمکان)‌...  
PDF فرهنگ شهروندی-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1393/4/31/pdf/9.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  مشــهد در کنار کســری مخزن، اضافه برداشت ها در03 سال گذشته از سفره های زیرزمینی بوده که کاهش آب سفره ها، پدیده نشســت دشت و سرطان پوسته زمین را به دنبال داشــته اســت،...  
فهرست استنادهای مقاله پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از دو... http://www.sid.ir/Fa/Journal/Supporting.aspx?id=804 ۱۳۹۷/۵/۱۴ -  كليد واژه: پهنه بندي، زمين لغزه، کوهستاني، شمال شرق ايران مراجع: (11) استنادها: (0) بارگیری متن کامل: 13 : تهيه نقشه حساسيت پديده زمين لغزش با استفاده از تحليل...  
PDF    كتابچه راهنماي گروه فيزيك پزشكي-دانشگاه ع.پ مشهد http://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabchrh jadid.pdf ۱۳۹۵/۳/۱۸ -  پرتوکاران و ساير کارکنان حرفه هاي بهداشتي -41 ي کلينيکي، دانشمندان کلينيکي.طبقه بندي دراين مقوله عبارتند از: متخصصين فيزيک پزشک ، لطفا به سايت زيرمراجعه فرماييد.  
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  گیرد مي شکل محقق ذهن در که است فرضیاتي به پاسخگويي دنبال به علمي تحقیق هر و اشیاء ها، پديده بین روابط و چگونگي ماهیت، دربارۀ انديشمندانه گمان يا حدس از است عبارت...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  و باید به مقدار کافی تامین شوند در اقتصاد شهرها نقش مهمی بعهده دارند اي مصارف گوناگوننهاده و کالاي نهایی بر شهري اقتصاد رونق در ي هستند کهدیگر موثر هاي جنبه از ها...  
PDF خلاصه مقالات همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین کرج،... http://shebakmag.ir/upload/Single/Content/.../Shebak_ACA.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  رشیدیان مسئول اطلاع رسانی همایش مسئول دبیرخانه همکار آتلیه عکاسی و گرافیک مشاور علمی دبیرخانه همکار آتلیه عکاسی و گرافیک مسئول وب سایت و تبلیغات مسئول مالی اداری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.