نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۴۱۴ نتیجه (۰.۱۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی https://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../4&5.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  یا تنها به َجرگه جراحان ورود می كنــد یا به ِصنف مرهم نِهان. رعایت اعتدال در این بین، گویی از مرام سخن گویان و قلم رانان به دور است! این است که، گاه دین داران،...  
PDF سیاهه تمامی کتاب های فارسی کتابخانه -پژوهشکده علوم شناختی http://amoozesh.iricss.org/Sites/.../List_of_all_Farsi-books.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۸ -  ۹۸۳۱ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت( .۹۸۳۱ برایند پویش، : تهران.- تالیف علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده/ )با نگرشی بر پایان نامه نویسی(روشهای تحقیق در علوم...  
PDF آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در... http://muslimapedia.com/.../1721_ed2b8b3c35468dda6e37009d7e7a0f... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  مطالعطولانی ندارند ا اما در ایران ای مطالعا سابقه ،است بودهها بحث اساتخراج شاده اسات. ساایت ،اسات یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ آنلای که ،سایت همسریابی طوبیاز آن ها...  
PDF بسم الله الرحمن الرحیم حبیب دلهـا دفتر اول یادنامه... https://www.dte.ir/portal/file/.../جلد-اول-کتاب-حبيب-دل-ها.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  دفاع مقدس برای تمام مردم ایران زمین هشت سال به طول انجامید؛ اما برای مردم سیستان ادامه داشت و همچنان ادامه دارد و امروز نیز این مردم سیستان، بلوچستان و خراسان...  
PDF بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از دادههای ماهواره-دانشگاه مذاهب... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1066016.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۰ -  میزان ریزش .آنها یکنواخت و مشابه نیست مساحت استان (نواحی درصد 11صورت باران و برف در (سایت سازمان آن نسبتا زیاد است شمال و شمال غربی ) .2)هواشناسی کشور MMRTمعرفی...  
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  های مذهبی با آن به مخالفت برخاستند و آن را پدیده ای شک برانگیز خواندند. اما حاکمان انگلیسی به عنوان استعمارگران اعتنایی به این اعتراضات نکردند و به ترویج تئاتر در...  
PDF بررسی جایگاه چشمه های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در... http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520244_af84b8c1210decf... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  بسی چرا که فی نفسه بحث ،نام ببریم "سفر سلامت"مناسبت بیشتري دارد که از آن را با عنوان شناسد، با این از پدیده گردشگري وجود دارد. رایزمن اینکه گردشگري همان سفر است را...  
PDF اصل مقاله (668 K)-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4394_f53866e5506bfc3566cc... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  پژوهش كه است ضروري نكته ذكر اين ،بنابراين شناسايي تبعات پي در موضوع، اين اهتمام به با رو پيش ،و نقطه روستايي نمونه 8روستايي در يروپراكندهپديده اثرات آن بر احساس...  
PDF دانلود فایل http://www.journalitor.ir/.../jfilep1636141221515216997.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  که در مجموع، بارگاه امام رضا (ع) اولوّیت اّول جاذبۀ گردشگری در میان گردشگران مورد مطالعه است و مجتمع های تجاری، کوهسنگی، طرقبه، شاندیز، پارک ملّت، کوهستان پارک، بند...  
PDF رتبه بندی جاذبه های گردشگری براساس پتانسیل جی گ گردشیگر بیا اسیتااد ا... http://rcmc.mashhad.ir/.../15140124841999rs44qf3btmqoe5a8k2f7p6... ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  است پدیده این اجتماعی و اقتصادی دهنده اهمیت نشان کقه شقده موجق گردشقگری شقتابنده و روزافزون رشد یکققم را قققرن و نظققران، قققرن بیسققت صققاف از بسققیاری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.