نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۰۴,۴۷۳ نتیجه (۰.۲۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 289 kb]-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-768-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF چکیده هدف از انجام دادن این پژوهش، بررسی اثر سن بر مهار تهای روانی... http://www.kiau.ac.ir/persian/faslnameha/ssqj/.../vol4.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  بیست ورزشکار دانشگاهي (41 مرد و 6 زن) به طور تصادفي در دو گروه دانه قهوه (BC) دارو نما (P) قرار گرفتند. آزمودني ها در گروه دانه قهوه (BC) کپسول هايي را که حاوي...  
PDF بررسی اثر ورزش تردمیل بر کاتالپسی در موش‌های صحرایی نر دیابتی مدل... http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3169-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۲ -  [61-91] پاركينسون است و اين دو بيماري ممكن است اثرات متقابلي داشته در هر دو متوسط و ورزش منظم باشند و از طرفي اثر مثبت بررسي اثر هدف از اين مطالعه لذا بيماري نيز مشخص...  
PDF اصل مقاله (301 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_29_929fb16a1a1705af56701... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  واژه های کلیدی: بارداری، فعالیت ورزشی قبل از بارداری , فعالیت ورزشی دوران بارداری. 1. کارشناسي ارشد فیزیولوژي ورزشي، بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز،...  
PDF اصل مقاله (387 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_28_382518e51531bde1073e1... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  واژه های کلیدی: فعالیت ورزشی حاد، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، پراکسید هیدروژن. 1. کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.  
PDF اصل مقاله (316 K)-دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_537_1409dba6f6481e01bc457790c... ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  جوانان اي ارزنده ياربس نقش كه است هايي سازمان جمله ها از استان پيشرفت باعث ادارات اين عمل بهبود و دارد كشور ورزش در (.7831 احمدي،) شود مي كشور ورزش بيشتر چه...  
PDF شناسایی وضعیت و الویت های ورزش همگانی و تفریحی در بین اقشار مختلف مردم https://www.physicaledu.ir/.../236_1f455ff4fd2cc166a825c852e59c... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  . شهر در همگاني ورزش وجود از آگاهي درخصوص پژوهش هاینمونه پاسخ فراواني توزیع: 11-1 جدول 12.. محله در همگاني ورزش وجود از آگاهي درخصوص پژوهش هاینمونه پاسخ فراواني توزیع:  
PDF متن کامل [PDF 158 kb]-دانشگاه ع.پ هرمزگان http://jpm.hums.ac.ir/article-1-39-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۵ -  مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز 39 ارتباط منافع، موانع و خود کارآمدی نسبت به ورزش با مراحل تغییر فعالیت جسمی در کارمندان جزیره ابوموسی فاطمه زارع1 دکتر تیمور...  
PDF اصل مقاله (142 K)-دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_53643_33a1a512be924c12b0daceef... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  11) كنند يمگيري را با شركت در ورزش كسب تصميم نفس، به اعتماد و حرمت فزايشا چون خردتري اجتماعي منافع داراي شود، يم تلقي جامعه هر براي در بودن بهترين شويق، تنسجام،...  
PDF اصل مقاله (260 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_23764_07225932c38f3b11bc939565... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  محمد جهانگیری – 3. محمد رحیمی 1. عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، 2و3. کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه بیرجند) چکیده هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.