نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸۲۸,۲۷۰ نتیجه (۰.۰۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../2625 ۱۳۹۳/۱۲/۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF رزيابي فعاليت هاي كميته سال 90-دانشگاه ع.پ تهران http://www.rums.ac.ir/uploads/rums-arzyabi90.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  می باشند... وو اینترنت، آمار، فیش برداري، اخلاق در پژوهش آشنایی با کامپیوتر تحقیقات دانشـجویی کشوري فراخوان در وب سایت کمیتهبوده و داراي فراخوانبایستی کارگاه هاي...  
PDF ارزيابي فعاليت هاي كميته سال 90-دانشگاه ع.پ تهران http://aliebn.rums.ac.ir/uploads/rums-arzyabi90.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  می باشند... وو اینترنت، آمار، فیش برداري، اخلاق در پژوهش آشنایی با کامپیوتر تحقیقات دانشـجویی کشوري فراخوان در وب سایت کمیتهبوده و داراي فراخوانبایستی کارگاه هاي...  
PDF تاريخ دريافت مقاله: 18/07/90-دانشگاه چمران اهواز http://psychac.scu.ac.ir/jufile?ar_sfile=109175 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  The purpose of this study was to compare loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students. Methods The...  
PDF اصل مقاله (90 K) چکیده ها-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_2498_2bf68c13dc476fe0609c840e... ۱۳۹۷/۱/۳ -  43, Summer 2016 ABSTRACTS 211 Abstracts The Feasibility Study of Applying Creative Multicenter Network Metropolitan...  
PDF اصل مقاله 599.68 K-دانشگاه چمران اهواز http://psychac.scu.ac.ir/.../article_14530_437f7daa0d870014d958... ۱۳۹۸/۷/۲۶ -  اول متوسطه نفر از دانش 890و شاورانم آمهوزان ای برای دانش مرحله يری تصادفی چند از روش سرشماری برای مديران و مشاوران و نمونه شدند.های زند ی انتخا دهنده درس مهار از بين...  
بررسي نقش سايت سازمان هواشناسي کشور در ارائه اطلاعات متناسب با نياز... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=251720 ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  بررسي نقش سايت سازمان هواشناسي کشور در ارائه اطلاعات متناسب با نياز کاربران (مطالعه موردي دانشجويان مراجعه کننده به سازمان هواشناسي کشور در نيمه دوم سال 90) نویسندگان:  
PDF بررسی مقایسه‌ای آنتی‌اکسیدان‌های بزاق در دیابت بارداری و زنان باردار... http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article-1-346-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
  PDF کتاب ارتقاء سلامت اداری سال 90-انگلیسی-سایت شهرداری تهران http://hrd.tehran.ir/Portals/14/PDF/.../English-hajme jam.pdf ۱۳۹۴/۶/۳ -  Naghizadeh...  
PDF واکنش متفاوت ایزوفرم های آلفا و بتای پروتئین حرارتی 90 با سوبستراهای... http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-1371-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۱ -  2111555 :دورنويس 2190 3484218 :تلفن ac.ksasu.liam@563tla :الكترونيك پست 09/8/03 :تاريخ پذيرش نهايي 09/4/21 :تاريخ دريافت هـاي از پـروتئين 09PSHي رائهاي سوبستاز پروتئين...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.